Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

14 Φεβρουαρίου

Σήμερα, όπως και κάθε μέρα θα έλεγα, γιορτάζουν οι ερωτευμένοι.
Τα καταστήματα προσφέρουν δώρα σε σχήμα καρδιάς.

Όσοι αγαπάτε τα προβλήματα δεχθείτε μια σύνθεση με τέτοια μορφή.

Είναι ένα εύκολο δυάρι και είναι το οκτακοσιοστό πρόβλημα από τα δημοσιευόμενα με αρίθμηση στο ιστολόγιο (γιατί έχουν εμφανιστεί και πολλά άλλα σε βραβεύσεις, διαγωνισμούς λύσης κλπ, χωρίς αρίθμηση).


Πρόβλημα-800
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)
αδημοσίευτο


8/3s1R2/2s1k1K1/2Q3p1/3p1b2/4p3/8/8 (3 + 7)
#2

Δοκιμές : {1.Rf6+? Sxf6!}, {1.Re7+? Sxe7+!}, {1.Qd5+? Kxd5!}, {1.Qxc6+? Bd6!}

Κλειδί : 1.Qf5+! Kd6 2.Rxd7#

Ευτυχισμένη Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου!


Παρακάτω μερικές ακόμη καρδούλες που βρήκα στο διαδίκτυο.


8/3s1P2/2S1k1K1/2P3p1/3p1R2/4S3/8/8
 (6 + 4), #2
Πρόβλημα-801

Schenkerik Csaba (από facebook, Judit Polgar Official)

Δοκιμές : {1.Re4+? Se5+!}, {1.f8=S+? Sxf8+!}

Κλειδί : 1.Rf6+! Sxf6 2.f8=S#1S1R4/k1S1p3/P3K3/1P1P4/2P5/8/8/8
 (8 + 2), #2
Πρόβλημα-802

Schenkerik Csaba (από facebook, Judit Polgar Official)

Κλειδί : 1.Sa8! Kxa8 2.Sc6#8/3P1P2/2P1k1P1/2K3P1/3P1P2/4P3/8/8
 (9 + 1), #2
Πρόβλημα-803

Αγνώστου Συνθέτη (από facebook, Judit Polgar Official)

Κλειδί : 1.f8=R! Ke7 2.Re8#8/3s1P2/2S1k1K1/2P3p1/3p1R2/4S3/8/8
 (6 + 4), #2
Πρόβλημα-804

Polgar Laszlo (από facebook, Judit Polgar Official)

Κλειδί : 1.Qxe5+! Sxe5 2.f5#


8/2bp1Sp1/2b1k1K1/2q3B1/3Q1P2/4S3/8/8
(6 + 6), #2
Πρόβλημα-805

Benko Pal

Κλειδί : 1.Qd6+!, 1...Bxd6 2.Sd8#, 1...Qxd6 2.f5#8/2P3P1/1p1P1K1b/1r1pQp1p/
1s5s/2R3R1/3SqS2/4k3
(9 + 10), #3
Πρόβλημα-806

Loyd Sam

Κλειδί : 1.Rce3! [2.Rxe2#]
1...Bxe3 2.Rxe3 [3.Rxe2#] Qxe3 3.Qxe3#,
2...Kxd2 3.Qc3#, 2...Kxf2 3.Qg3#

1...Bg5+ 2.Rxg5 [3.Rxe2#] Qxe3 3.Qxe3#,
2...Kxd2 3.Qc3#

1...Bxg7+ 2.Kxg7 / Rxg7 [3.Rxe2#] Qxe3 3.Qxe3#,
2...Kxd2 3.Qc3#

1...Qxe3 2.Rxe3+ Kxd2 3.Qc3#,
2...Kxf2 3.Qg3#, 2...Bxe3 3.Qxe3#
Μερικές ακόμη συνθέσεις του Diyan Kostadinov εδώ [http://kobulchess.com/en/news/7-2011-07-31-17-09-09/188-valetinesday.html] και εδώ [http://kobulchess.com/en/news/7-2011-07-31-17-09-09/767-happy-valentines-day.html].

Δεν υπάρχουν σχόλια: