Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Θεματικός Διαγωνισμός Σύνθεσης

3 TT “PROBLEMIST UKRAINY”

“PROBLEMIST UKRAINY” (The Problemist of Ukraine) announces a tourney in three sections for miniatures presenting the below themes. Original problems are to be sent before June 1, 2010, to M. Chernyavskyy, P.O. Box 7270, Lviv-70, 79070 Ukraine, or by email to tschern@mail.lviv.ua

In each of the sections, the winner will then propose a theme for the next tourney and judge it.

We will also be thankful for sending us published problems presenting the themes.
We wish you success in your creative work!


Twomovers

Change of black king’s flight squares with randomly changed play.В.Марковцій, Troll, 1997

Kg6 Dd2 Te6 Sc7 B.d3 - Kd4 B.e4
1. ... Kc5 ed 2.Dc3(A) Db4#.
1.Tc6! Ke5 ed e3 2.d4 Df4 Dc3(A)#.


В.Марковцій, Смена, 1999, приз

Kb6 Dg5 Tc2 La6 - Ke4 Bd6
1.Lc4? Kd4 Kf3 2.Df4 Ld5# 1. ... d5!
1.Lf1? Kd4 Kf3 2.Tc4 Lg2# 1. ... d5!
1.Df6! Ke3 Kd5 2.Te2 Lb7#.


В.Марковцій, The Broblemist, 2009

Ke4 Da6 Tg2 Ld1 Sf2 - Ke1 B.c4
1.Lf3?(B) Kf1(a) 2.Da1(A)#. 1. ... Kd2!
1.Da1(A)? Kf1(a) Kd2 2.Lf3(B) Sd3#. 1. ... c3!
1.Sh3! Kf1(a) K:d1 2.Tg1 Da1(A)#.


Threemovers

At least three variations in a single phase or in different phases of the problem featuring moves by one or more white pieces to three adjacent squares on the same line (horizontal, vertical, or diagonal); no twins are allowed.Є. Богданов “РТ - РЕКЛАМА” - 2001 (version)

1. Da7! 1… Kg4 2. Dh7 Kg3 3. Tg1 #, 1… g4 2. Dg7 g3 3. Tf1 #, 1… Kg6 2. Df7+ Kh6 3. Th1 #
1… Ke5 2. De7+ Kf5 3. De6 #, 1… Kf6 2. Df7+ Ke5 3. De6 #


Є.Богданов “МИНИАТЮРЫ” - 2002

1… Kh5 2. Dg5 #, 1. Df7? Kh3! 1… Kh4 2. Kf3 - 3. Dh7 #, 1… g2 2. Df4+ Kh3 3. Sg5 #, 2… Kh5 3. Dg5 #.
1. Se6 – g5! 1… g2 2. Sf3 - (Kg3, Kh3) 3. Dh4 #
2… Kh5 3. Dg5 #, 1… Kh4 2. Kf4 - (Kh5) 3. Dh7 #, 1… Kh5 2. Kf5 - (Kh6, Kh4) 3. Dh7 #


Є.Богданов “РОБІТНИЧА ТРИБУНА” - 1992

1. Db6! 1… Kg5 2. Df6+ Kh5 3. Sg3 #, 1… Kh5 2. Dg6+ Kh4 3. Dh6 #, 1… g3 2. Dh6+ Kg4 3. e3#, 1… Kh3 2. Df2 g3 3. Dxg3 #.


Moremovers

In the solution, white creates a battery which plays at least once.E.Bogdanov, Pod Wieza, 1995-1997, Spec. Prize

Kb1 Tc5 Lg4 Le1 – Ka6 BB.b2 b7
#5
1. Lf2!
1…Kb6 2.Le2! Ka7 3.Ta7 Kb8 4.Lb6
1…b6 2.Lc8 Ka7 3.Tc3 Ka8 4.Lg3
1…b5 2.Tc7 Ka5 3.Lc5 Ka4 4.Ld1


E.Bogdanov, Шахматна мисъл, 2002

Kb8 Tc6 Tg6 Lb2 Lh7 – Kd5 B.c7
#4
1.Tc3! – 2. Tgc6 Ke5 3.T3c4
1…Ke4 2.Tg5 Kd4 3.Tb3
1…Ke5 2.Tc4 Kf5 3.Th6
1…c5 2.Te3 Kc4 3.Tb6

Δεν υπάρχουν σχόλια: