Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

Δυονήσιος εποίει

Τα σημερινά προβλήματα τα έστειλε ως δώρο στον διαγωνισμό σύνθεσης [Jubilee Tourney Emmanuel Manolas-60] ένας φίλος που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Θα τον λέμε Δυονήσιο (από δύο νησιά).
Τα προβλήματα είναι απλά, αλλά οι πεσσοί είναι τοποθετημένοι με τρόπο ώστε να σχηματίζουν τα σύμβολα J T E M 6 0 (αρχικά από την ονομασία του τουρνουά.
Ευχαριστούμε τον Θαυμαστό Ανώνυμο!


(Πρόβλημα 429)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Κίρκη.
h#2 Circe (4 + 8)
[8/3prssb/5k2/5r2/5b2/3P1K2/4QP2/8]


Με συνθήκη Κίρκη, το κομμάτι που "παίρνεται" ξαναγεννιέται στο αρχικό του τετράγωνο (πχ η wQ στο d1).


(Πρόβλημα 430)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Σκάκι-Χαμαιλέων.
h#2 Chameleon Chess (3 + 7)
[8/1pppkp2/3b4/3p4/3P4/3S4/3K4/8]


Βοηθητικό : τα Μαύρα παίζουν και βοηθούν τα Λευκά να κάνουν ματ.
Με συνθήκη Σκάκι-Χαμαιλέων, τα κομμάτια που κινούνται αλλάζουν αμέσως μετά (πχ ο Ίππος κινείται και μετά γίνεται Αξιωματικός, ο Αξιωματικός κινείται και μετά γίνεται Πύργος, ο Πύργος κινείται και μετά γίνεται Βασίλισσα, η Βασίλισσα κινείται και μετά γίνεται Ίππος).


(Πρόβλημα 431)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (5 + 8)
[KSrb4/s7/qpp5/k7/pRPS4/8/8/8]


Αντίστροφο : τα Λευκά παίζουν και εξαναγκάζουν τα Μαύρα να δώσουν ματ στα Λευκά.


(Πρόβλημα 432)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις.
h#2 (3 + 10)
[8/2R3K1/2bp1pp1/2r1k1q1/2p3s1/2P3p1/8/8](Πρόβλημα 433)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Μαντράσι.
h#2 Madrasi (5 + 8)
[8/1PB5/p2r4/b7/pPp5/k2R4/rsK5/8]


Στην συνθήκη Μαντράσι αν δυό ετερόχρωμα κομμάτια ίδιου τύπου (πχ. wR και bR) απειλούνται αμοιβαία, τότε παραλύουν και η μόνη δύναμη που τους απομένει, όσο διατηρείται η αμοιβαία απειλή, είναι το ένα να παραλύει το άλλο.


(Πρόβλημα 434)
Δυονήσιος (Doublislander),
αφιερωμένο στο JT Manolas-60,
αδημοσίευτο,
Βοηθητικό ματ σε 2 κινήσεις. Συνθήκη Αντικίρκη.
h#2 Anticirce (5 + 7)
[8/3pp3/2r2R2/2b2P2/2P2S2/2k2r2/3sK3/8]


Στη συνθήκη Αντικίρκη, το κομμάτι που "παίρνει" ξαναγεννιέται στο αρχικό του τετράγωνο. Αυτό που παίρνεται, χάνεται.


Οι λύσεις υπάρχουν στα σχόλια του λύτη Παναγιώτη Κονιδάρη.

4 σχόλια:

Διονύσης Μάνεσης είπε...

Αυτά είναι καλλιτεχνικές δημιουργίες, όχι σκακιστικά προβλήματα!
Συγχαρητήρια...Δυονήσιε, από το Διονύσιο...

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Δεν είχα πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, αλλά νομίζω έλυσα μερικά.

430-Τ) 1.Ρε8 Ιε5(Α) 2.Αε7(Π)Αθ8(Π)#

432-Μ) 1.Βζ4 Ρχη6 2.Πδ5 Πε7#

433-6) 1.Αχβ4 Αχδ6+ 2.γ3 Πχγ3#

434-0) 1.Πβ6 Πχβ6(+Πα1)
2.Αδ4 Πγ1 #

Άστα λίγο να δούμε και τα υπόλοιπα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Α, ναι. Το πρώτο πρέπει να'ναι
429-J) 1.Ρη5 Ρη2 2.Ρθ4 Βη4#

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Χμμ, και το σελφ είναι με σαχ.
431-Ε) 1.Ιδχγ6+ Πχγ6 2.Ιχγ6+ Ιχγ6#