Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008

Κίρκη (2)

Στην προηγούμενη ανάρτηση για την Κίρκη (Circe) είπαμε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συνθήκη του Μυθικού σκακιού (Fairy chess).

Έχει παλιότερα περιγραφεί ο κόσμος των ορθόδοξων προβλημάτων σαν μια ήπειρος που οι άγνωστες περιοχές της είναι λίγες. Γύρω από την ήπειρο αυτή απλώνεται η μαγική θάλασσα του μυθικού σκακιού που έχει πολλά νησιά, μερικά από τα οποία είναι αχαρτογράφητα ή ανεξερεύνητα. Πολλά από τα μυθικά νησιά μεγαλώνουν, όπως τα ηφαιστειογενή νησιά του πραγματικού κόσμου, και μερικές φορές αναδύονται νέα νησιά.

Έτσι γίνεται με το καλλιτεχνικό σκάκι, όπου η φαντασία των προβληματιστών δημιουργεί ακατάπαυστα νέους κόσμους, τους οποίους αγωνίζονται να εξερευνήσουν οι νέοι συνθέτες, πασχίζοντας να χαρτογραφήσουν τα όριά τους. Στην Οδύσσεια το νησί Αιαία της νύμφης μάγισσας Κίρκης, θυγατέρας του Ηλίου και της Πέρσης, ήταν ένα, αλλά στο μυθικό σκάκι έχει ανακαλυφθεί ολόκληρο αρχιπέλαγος νησιών με παραλλαγές της συνθήκης Κίρκης.

Ας δούμε το πρόβλημα-202, του Ράις (John Rice), που είναι φτιαγμένο σε πλαίσιο Ζαγκορούικο, (δηλαδή, δύο τουλάχιστον άμυνες του μαύρου, πάντοτε οι ίδιες, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο σε τρεις τουλάχιστον φάσεις της λύσης).

(Πρόβλημα 202)
Ράις (John Rice)
Τρίτο Βραβείο, Phoenix 1994
Ματ σε 2 κινήσεις. Κίρκη.
#2 Circe (9+7)
[2Q1S2B/1q1BS3/3p2P1/3r1p2/3sk3/4P3/2P2Kb1/8]

Το πρόβλημα έχει αρκετές δοκιμές : {1.Bxd4 [+bSb8] ? Rxd4 [+wBc1] !}, {1.Bxf5 [+bPf7] +? Rxf5 [+wBf1] +!}, {1.Sxd6+? Rxd6 [+wSg1] !}, {1.Sf6+? Ke5!}.
Ας προσέξουμε ιδιαίτερα τις δύο επόμενες δοκιμές στο τετράγωνο c6:

{1.Sc6? (κρατάει το e5 και απειλεί 2.Sf6# ).
Αν 1...Qxc6 [+wSb1] 2.Sd2#. (Άμυνα a, Ματ A).
Αν 1...Sxc6 [+wSb1] 2.Sc3#. (Άμυνα b, Ματ B).
Όμως υπάρχει η άμυνα 1...Sxc2!}.

{1.Bc6? (καρφώνει τον Rd5 και απειλεί 2.Sxd6 [+bPd7] # ).
Αν 1...Qxc6 [+wBf1] 2.Bd3#. (Άμυνα a, Ματ C).
Αν 1...Sxc6 [+wBf1] 2.Bxg2#. (Άμυνα b, Ματ D).
Αν 1...Sxc2 2.Qxf5 [+bPf7] #. (Άμυνα c, Ματ G).
Αν 1...Qc7 2.Bxd5 [+bRa8] #. (Άμυνα d, Ματ H).
Όμως υπάρχει η άμυνα 1...Qxe7 [+wSg1] !}.

Κλειδί: 1.Qc6! (καρφώνει τον Rd5 και απειλεί 2.Sxd6# ).
Αν 1...Qxc6 [+wQd1] 2.Qd3#. (Άμυνα a, Ματ E).
Αν 1...Sxc6 [+wQd1] 2.Qxd5 [+bRa8] #. (Άμυνα b, Ματ F).
Αν 1...Sxc2 2.Bxf5 [+bPf7] #. (Άμυνα c, Ματ I).
Αν 1...Qc7 2.Qxd5 [+bRa8] #. (Άμυνα d, Ματ J).

Άλλες βαριάντες: 1...Sb5 2.Bxf5 [+bPf7] #, 1...Qb7-b4 / Qb8 2.Qxd5 [+bRa8] #, 1...Qxd7 [+wBf1] 2.Qxd5 [+bRa8] # / Bd3#].

Βλέπουμε ότι σε τρεις (3) φάσεις του προβλήματος υπάρχουν απαντήσεις A-B C-D E-F για τις δύο (2) άμυνες a-b, άρα έχουμε Ζαγκορούικο 3x2.

Υπάρχουν ακόμη αλλαγμένα ματ G-H I-J για τις άμυνες c-d, ως επιπρόσθετο προσόν του προβλήματος.


Στην συνέχεια θα δούμε μια Κίρκη σε πρόβλημα βοηθητικής ισοπαλίας.

(Πρόβλημα 206)
Πολκ (Harry G. Polk)
Mat 1982
Παίζουν τα μαύρα και βοηθούν να γίνει ισοπαλία σε 6 κινήσεις. Κίρκη.
h=6 Circe (15+16)
[S1s1BQ2/2RpP1rp/PB1pPpPp/1S1sPpPK/4PrP1/5p2/p1b3k1/2q3b1]

Από την αρχική θέση λείπει μόνο ένας λευκός Πύργος.
Τα πιόνια μπορούν να έχουν αυτή την περίεργη διάταξη, επειδή τα κομμάτια που πάρθηκαν δεν βγήκαν από το παιγνίδι, λόγω αναγέννησης Κίρκης.
Με την λύση παγιδεύονται όλα τα μαύρα κομμάτια και ο μαύρος είναι πατ.

Κλειδί : 1.Bxe4 [+wPe2] exf3 [+bPf7]
2.Qxc7 [+wRal] Sbxc7 [+bQd8]
3.Bxb6 [+wBcl] Bxf4 [+bRh8]
4.Rxf8 [+wQdl] Qxd5 [+bSg8]
5.Kxf3 [+wPf2] Rxa2 [+bPa7]
6.Rxe8 [+wBfl] Sxb6 [+bBf8] =

Τα επόμενα είκοσι παρσίματα είναι παράνομα αφού ο μαύρος Βασιλιάς δέχεται σαχ :
a7xb6 [+wSg1] +, Sxb6 [+wSg1] +, Qxc7 [+wSg1] +, Bxd5 [+wQd1] +, Scxe7 [+wPe2] +,
Qxe7 [+wPe2] +, Rxe7 [+wPe2] +, Bxe7 [+wPe2] +, Sgxe7 [+wPe2] +, d7xe6 [+wPe2] +,
f7xe6 [+wPe2] +, d6xe5 [+wPe2] +, f6xe5 [+wPe2] +, Kxf4 [+wBc1] +, f7xg6 [+wPg2] +,
Rxg6 [+wPg2] +, h7xg6 [+wPg2] +, f6xg5 [+wPg2] +, h6xg5 [+wPg2] +, f5xg4 [+wPg2] +.


Στο τέλος αυτής της ανάρτησης θα δούμε μια Κίρκη με θέμα Ζάππας.


(Πρόβλημα 207)
Βύρων Ζάππας (Byron Zappas)
Die Schwalbe 1987
Ματ σε 2 κινήσεις. Κίρκη.
#2 Circe (12+13)
[1B2R2Q/P2p1P1p/1p5r/1P1kSB2/2psS1p1/1Pp1ps1p/4b3/3R3K]

Στο θέμα Ζάππας ένα τετράγωνο διαφυγής φυλάγεται από τρία λευκά κομμάτια και μέσα σε δυό κινήσεις μένει αφύλακτο. Αυτό επαναλαμβάνεται κυκλικά, άρα πρέπει να υπάρχουν τρεις θεματικές δοκιμές.
Εδώ βλέπουμε ότι το τετράγωνο e5 φυλάγεται από Bb8, Re8 και Qh8.

Θεματικές δοκιμές:
{1.Sxc4 [+bPc7] ?, ήδη εμποδίζεται ο Bb8,
και η απειλή 2.Sxe3 [+bPe7] # θα κλείσει τον Re8,
άρα υπάρχει η άμυνα 1...Rf6! για να κλείσει την Qh8.
Δεν είναι καλό το 1...Bxc4 [+wSb1] ? 2.Sxc3 [+bPc7] #}.

[1.Sxg4 [+bPg7] ?, ήδη εμποδίζεται η Qh8,
και η απειλή 2.Sxe3 [+bPe7] # θα κλείσει τον Re8,
άρα υπάρχει η άμυνα 1...Rd6! για να κλείσει τον Bb8}.

[1.Qf8?, η Qh8 άφησε την φύλαξη του e5 για να κρατήσει το c5 και τώρα απειλεί 2.Sxc3 [+bPc7] #, αλλά αυτό εμποδίζει τον Bb8, άρα υπάρχει η άμυνα 1...Re6! που κλείνει τον Re8].

Υπάρχουν κι άλλες δοκιμές, που κάνουν το πρόβλημα αρκετά δύσκολο: {1.f8=B? Rd6!}, {1.a8=Q+? / a8=B+? / a8=S? Rc6!}, {1.Sd3? / Sg6? / Sc6? cxb3 [+wPb2] !}, {1.Sxf3 [+bSg8] ? Bxf3 [+wSb1] +!}, {1.Sxc3 [+bPc7] +? Kc5!}, {1.bxc4 [+bPc7] +? Bxc4 [+wPc2] !}.

Κλειδί: 1.f8=Q! (κρατάει το c5 και απειλεί 2.Sxc3 [+bPc7] # )
1...Rd6 2.Qxd6#
1...d6 2.a8=Q/B#

Δεν υπάρχουν σχόλια: