Κυριακή, 27 Ιουλίου 2008

2002-12-01, Διαγ. Λύσης, 1ος Σ.Σ.Τριανδρίας

Πριν από αρκετά χρόνια, την Κυριακή 01-12-2002, διοργανώθηκε στον Σκακιστικό Σύλλογο Τριανδρίας στην Θεσσαλονίκη ο Πρώτος Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών προβλημάτων.
Τα θέματα επέλεξε ο Κάρλο ντεΓκράντι.
Υπήρχαν 3 κριτές : Κώστας Γιουβαντσιούδης, Κώστας Παπαδόπουλος, Carlo deGrandi.
Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων : Βύρων Ζάππας, Οδυσσέας Βαζελάκης, Παντελής Μαρτούδης.

Υπήρχαν δύο ομάδες των 12 λυτών, που είχαν χρόνο 2 ώρες και έπρεπε να λύσουν 4 προβλήματα (μόνο ορθόδοξα προβλήματα, με 5 βαθμούς ανά πρόβλημα, 20 βαθμούς το μέγιστο).
Η ομάδα Α έπρεπε να λύσει δυάρι, τριάρι, τεσσάρι και πεντάρι.
Η ομάδα Β (Παίδων - Εφήβων) έπρεπε να λύσει τέσσερα δυάρια.

Νικητές στην ομάδα Α αναδείχθηκαν οι :
1. Κώστας Πρέντος (20 βαθμοί, σε 45 λεπτά της ώρας), (Βραβείο : Πλακέτα και 120€)
2. Γ. Παπαδόπουλος (15, 53'), (Βραβείο : Μετάλλιο και 70€)
3. Ν. Παπαχρήστου (5, 67'), (Βραβείο : Μετάλλιο και 50€).
Συμμετείχαν επίσης (κατά σειρά δήλωσης συμμετοχής) οι Τσικρικώνης Π., Χρυσοστομίδης Α., Εξίσογλου Γ., Ελευθεριάδης Α., Κακουσάτζε Η., Φετιχάκης Δ., Κελεσιάδης Γ., Κύβελος Σ., Γιουβαντσούδης Κ..

Συμμετείχαν στην ομάδα Β Παίδων - Εφήβων (κατά σειρά κατάταξης) οι :
Μπουτσιούκης Ν., Σολακίδης Π., Γεροχρήστος Γ., Κωνσταντινίδης Κ., Παπαδόπουλος Π., Φραγκούλης Λ., Παχυγιαννάκης Λ., Κωστόπουλος Δ., Βερίκιος Γ., Γεωργιάδης Β., Παπαβασιλείου Χ., Σιώζος Κ..
Όσα παιδιά συμμετείχαν πήραν βιβλία.

Χορηγοί της εκδήλωσης : ΑΣΤΕΡΙΑΣ, ΜΑΣΟΥΤΗΣ, ΥΓΡΟ ΠΥΡ, Κ. ΚΟΥΔΙΓΚΕΛΗΣ, ΚΑΤΣΕΛΗΣ.Παρουσιάζουμε τα 8 προβλήματα του διαγωνισμού, 4 'ευκολότερα' προβλήματα για την Ομάδα-Β και 4 'δυσκολότερα' προβλήματα για την Ομάδα-Α.


ΟΜΑΔΑ Β Παίδων - Εφήβων, Χρόνος : 2 ώρες

(Πρόβλημα 212)
Yuri Antonov,
Hlas Ludu, 1981
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8+6)
[3K4/2pR4/2p4S/2Pskp1S/4p3/4R3/6B1/3Q4]

Δοκιμές : {1.Rd6? cxd6!}, {1.Rxc7? / Sf7+? Ke6!}, {1.Re7+? Sxe7!}, {1.Sg4+? fxg4 !}, {1.Rxe4+? fxe4!}, {1.Qa1+? Sc3!}, {1.Qxd5+? Cxd5!}, {1.Qd4+? Kxd4!}.
Ας παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα το παιγνίδι μετά την επόμενη δοκιμή, και να το συγκρίνουμε με το παιγνίδι μετά το κλειδί :
{1.Bh3?
1...S~ (a) 2.Re7# (A)
1...f4 (b) 2.Sf7# (B)
1...Ke6 (c) 2.Rxe4# (C)
1...Sf4!}

Κλειδί : 1.Qb3! (zz).
1...Kd4 2.Qc3#
1...S~ (a) 2.Sf7# (B)
1...f4 (b) 2.Rxe4# (C)
1...Ke6 (c) 2.Re7# (A)

Το πρόβλημα περιέχει το θέμα Λάσνι 2x3 (δύο φάσεις και τρεις βαριάντες με κυκλική μετάθεση των ματ).

Θέμα Λάσνι φxβ. Αναπτύσσεται σε διάφορες φάσεις (φ στο πλήθος).
Σε μία φάση υπάρχουν κάποιες (a b c ... z) άμυνες (β στο πλήθος βαριάντες) που αντιμετωπίζονται με ισάριθμα ματ (A B C ... Z).
Σε επόμενη φάση οι ίδιες (a b c ... z) άμυνες αντιμετωπίζονται με κυκλική μετάθεση των ματ (B C ... Z A).
Το θέμα ονομάστηκε προς τιμήν του Λιούντοβιτ Λάσνι (Ludovit Lacny) που δημοσίευσε το 1949 το πρώτο πρόβλημα με σχετικό περιεχόμενο.


(Πρόβλημα 213)
Alexandr Kuzovkov
Δεύτερη Εύφημη μνεία, Bachernich Charpkov, 1982
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (4+4)
[8/5K2/6Bk/4B3/Q1p5/8/s7/2q5]

Δοκιμές : {1.Kg6? / Rf2? / Rg3? d5!}, {1.Qxd7? Ke5!}, {1.Qf5+? Kxf5!}, {1.Qe5+? Kxe5!}, {1.Qd5+? Kxd5!}, {1.Rg5? / Rg4+? Kf3!}, {1.Sg3+? / Sd2+? Kxe3!}.

Κλειδί : 1.Rd2! ( > 2.Q(x)d5#)
1...Kf3 2.Qf5#


(Πρόβλημα 214)
Michael Lipton,
Έπαινος, I R T 1996-1997
Ματ σε 2 κινήσεις
#2 (5+2)
[4B3/8/8/3Q3R/1k6/3s2B1/8/1K6]

Δοκιμές {1.Qb3+? Kxb3!}, {1.Qc4+? Kxc4!}, {1.Qd4+? Kb3!}, {1.Qa5+? Kc4!}, {1.Qb5+? Kc3!}, {1.Be1+? Sxe1!].

Κλειδί : 1.Rh3! (zz).
1...Sb2 / Sc1 / Se1 2.B(x)e1# / Bd6#
1...Se5 / Sf4 / Sc5 / Kc3 2.Be1#
1...Sf2 / Ka3 2.Bd6#


(Πρόβλημα 215)
Κάρλο ντεΓκράντι (Carlo deGrandi),
αδημοσίευτο, 2000
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (5+4)
[8/5K2/6Bk/4B3/Q1p5/8/s4P2/2q5]

Δοκιμές : {1.Bf4+? Qxf4+!}, {1.Bg7+? Kg5!}.

Κλειδί: 1.Qd1! ( > 2.Qh5#)
1...Qg5 2.Bg7#
1...Qf4+ 2.Bxf4#
1...Qxd1 2.Bf4#


ΟΜΑΔΑ Α, Χρόνος : 2 ώρες

(Πρόβλημα 216)
Ignaas Vandemeulebrouke,
B-Merksem, 1990
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7+7)
[8/6r1/1B3ps1/3S4/2P1kpQp/8/2K2PS1/b7]

Δοκιμές : {1.Sxf4? Se5!}, {1.Qe2+? Kf5!}, {1.Qh5? F3!}, {1.Qxf4+? Sxf4!}, {1.Sxh4? / f3+? Ke5!}.

Κλειδί : 1.Sxf4! ( > 2.Sxg6#)
1...Be5 2.f3#
1...Ke5 2.Qe6#
1...f5 2.Qe2#
1...Se5 2.Sxf6#
1...Sxf4 2.Qxf4#


(Πρόβλημα 217)
Dr Hermann Weissauer,
Tidskrift fuer Schack, 1987
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (9+11)
[1b3r2/1s3Sq1/2b1R3/4P1pP/1r2kpQ1/4B1ps/3R2K1/5S2]

Δοκιμές : {1.Sd6+? Bxd6!}, {1.Sh6? Qxh6!}, {1.Re8? Rxe8!}, {1.Rf6? Qxf6!}, {1.Qf3+? Kf5!}, {1.Qf5+? Kxf5+!}, {1.Bb6? Rxb6!}, {1.Bc5? Sxc5!}, {1.Kxh3? Bb5!}, {1.Rd4+? Rxd4!}, {1.Sxg3+? Kxe3+!}.

Κλειδί : 1.Re7! ( > 2.Qf3+ Kf5 3.Sxg3#)
1...Sg1 2.Bxg1 ( > 3.Sxg3#) Rb3 / Rb4 3.R(x)d4#
1...Qxe5 2.Bg1 ( > 3.Sxg3#) Sf2 / Sxg1 3.Sxg5#, 2...Rb3 / Rd4 3.R(x)d4#
1...Bxe5 2.Bc5 ( > 3.Sxg3#) Sxc5 3.Sd6#, 2...Rb3 / Rd4 3.R(x)d4#


(Πρόβλημα 218)
Dr Hermann Weissauer,
Diagrammes, 1981
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (7+11)
[br6/3p3p/3p4/pP5p/3S1kSK/4pP2/BQ3p2/5s2]

Δοκιμές : {1.Se2+? / Se6+? Kxf3!}, {1.Bd5? Bxd5!}.

Κλειδί : 1.Qa3! ( > 2.Qxd6#)
1...Bxf3 2.Qxd6+ Ke4 3.Bb1#
1...Rxb5 / Re8 2.Qxd6+ Re5 3.Qxe5#
1...Rb6 2.Qd3 ( > 3.Qf5#)
___2...Sg3 3.Qxe3#
___2...Be4 3.Qxe4#
___2...Rxb5 3.Bd5 ( > 4.Se2# / Qe4# / Qf5#)
______3...Sd2 4.Se2# / Qxe3# / Qf5#
______3...Rb2 / hxg4 4.Qe4# / Qf5#
______3...Sg3 4.Qxe3#
______3...Rxd5 4.Qe4#
______3...Bxd5 4.Qf5#


(Πρόβλημα 219)
A. F. Svanberg,
Schachzeitung, September 1847
Ματ σε 5 κινήσεις.
#5 (8+6)
[1S4R1/1S3s2/1p6/1k6/1p1P1s2/1P5q/K1P5/3B4]

Δοκιμές {1.Sd6+? Sxd6!}, {1.c4+? bxc3 e.p.!}, {1.Be2+? Sxe2!}.

Κλειδί : 1.Rg5+!
1...Sd5 2.Rxd5# (ο wR είναι επικίνδυνος)
1...Se5 2.Rxe5+ Sd5 3.Rxd5#
1...Qf5
___2.Rxf5+
______2...Sd5 3.Rxd5# / Be2#
______2...Se5
_________3.Bxe2+
____________3...Sxe2 4.Rxe5#
____________3...Sd3 4.Rxe5# / Bxd3#
_________3.Rxe5+ Sd5 4.Rxd5# / Be2#
___2.Be2+
______2...Sd3 3.Bxd3#
______2...Sxe2 3.Rxf5+ Se5 4.Rxe5#
1...Sxg5 (ο bS απομακρύνθηκε) 2.c4+ bxc3 e.p. 3.Sd6+
____________3...Kb4 4.Sc6#
____________3...Ka5 4.b4+ Kxb4 5.Sc6#

Δεν υπάρχουν σχόλια: