Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ2 Γύρος2

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 2ου Γύρου της 2ης Κατηγορίας (πιό εύκολα προβλήματα, χωρίς διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 278)
W. Pauly,
Δεύτερο Βραβείο εξίσου, Good Companions, 1921,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 7)
[4S3/8/1pr5/1P1k1Pp1/S5R1/2p2s2/2p1RB2/2K5]


(Πρόβλημα 279)
H. G. Matthaeus,
Deutsche Schachzeitung, 1981
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 4)
[6K1/8/R3p2k/5P2/6PB/6R1/3brP2/3B4]


(Πρόβλημα 280)
W. Pauly,
La Strategie, 1911
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (6 + 5)
[8/6p1/6P1/5R1K/1S3B2/1pP5/pp6/1k6]


(Πρόβλημα 281)
A. Gschwend,
Τρίτη θέση, Bayern-Oesterreich, 1972/73,
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#2 2.1.1.1 (5 + 9)
[8/8/8/2Spkp2/pp1p1q2/RQ1ps3/B7/2K5]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 278) W. Pauly, (Good Companions, 1921, Δεύτερο Βραβείο εξίσου), #2

Εικονικό παιγνίδι (*) 1...Rc8 / Rh6 / S~ 2.Sxb6# / Sxc3# / Rd4#

Δοκιμή : {1.Bg3? (αν 1...Rc8 / Rh6 / S~ 2.Sf6# / Sc7# / Re5#) Sd4!}.

Κλειδί : 1.Bc5! (5)
1...Rc8 / Rh6 / S~ / Rxc5 / bxc5 2.Sf6# / Sc7# / Rd4# / Sxb6# / Sxc3#


(Πρόβλημα 279) H. G. Matthaeus, (Deutsche Schachzeitung, 1981), #2

Δοκιμές : {1.Re3? (αν 1...Rxe3 / Bxe3 2.g5# / Rxe6#) Bc3!}, {1.Bf6? exf5!}.

Κλειδί : 1.Be7! (5) ( > 2.Rh3#)
1...Re3 / Bg5 2.g5# / Bf8#


(Πρόβλημα 280) W. Pauly, (La Strategie, 1911), #3

Δοκιμές : {1.Kh4? / Kg4? / Rf5-d5? / Rf5-e5? / Rf5-g5? / Bd2? / Be3? / Bh6? / Bg5? Ka1!}, {1.Be5? Kc1!}

Κλειδί : 1.c4! (1) (zz)
1...Ka1 2.Be5 (1) Kb1 3.Rf1#
1...a1=Q,R 2.Bg5 (1) ~ 3.Rf1#
1...a1=S 2.Rd5 (1) Sc2 3.Rd1#
1...a1=B 2.Bh6 (1) gxh6 3.Rf1 #


(Πρόβλημα 281) A. Gschwend, (Bayern-Oesterreich, 1972/73, Τρίτη θέση), h#2 2111

Κλειδί : 1.axb3! Ra6 2.bxa2 Re6# (2,5)

Κλειδί : 1.bxa3! Se4 2.dxe4 Qe6# (2,5)

1 σχόλιο:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Τι; Τις λύσεις από το προηγούμενο μας δίνεις; Αυτά τα λύσαμε και μόνοι μας (λέμε τώρα...). Δώσε τις λύσεις από το ερχόμενο, να δεις επισκεψιμότητα!