Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ2 Γύρος1

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 1ου Γύρου της 2ης Κατηγορίας (πιό εύκολα προβλήματα, χωρίς διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 274)
F. Bachl,
Τρίτο Βραβείο, Τουρνουά Ιωβηλαίου H. Roemming, 1954
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (10 + 7)
[3Q4/p2p1rb1/3S2B1/8/4rP1p/R1P1k2S/4P3/B2K4]


(Πρόβλημα 275)
H. Bartolovic,
Δεύτερο Βραβείο, Die Schwalbe, 1961
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8 + 15)
[6B1/R3p3/6Q1/2S2R2/bp2R1p1/p1p2pqP/2kp4/KsrsbS2]


(Πρόβλημα 276)
F. Richter,
Δεύτερο Βραβείο, Revista de Sah, 1948
Παίζουν τα λευκά και κερδίζουν.
+ (4 + 5)
[6k1/3R4/8/1pK5/pp6/P2B4/p7/8]


(Πρόβλημα 277)
W. Shinkman,
Turf, Field and Farm 1877
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (6 + 7)
[3r2bK/r2p4/7k/3B1QS1/5S2/3p4/7q/6R1]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 274) F. Bachl, (H. Roemming Jubilee Turnier, 1954, Τρίτο Βραβείο), #2

Δοκιμές : {1.Qe7? Be5!}, {1 Qf6? (αν 1...Rxf6 / Bxf6 2.c4# / Sf5#) Ra4!}

Κλειδί : 1.Qg5! (5) ( > 2.Qg1#)
1...Rexf4 / Rfxf4 / Rd4+ 2.Sc4# / Sf5# / cxd4#


(Πρόβλημα 275) H. Bertolovic, (Die Schwalbe, 1961, Δεύτερο Βραβείο), #2

Δοκιμές : {1.Rf6? / Rd5? / Re6? exf6! / Be8! / Bb5!}, {1.Rff4? / Rfe5? / Ref4? / Ree5? gxh3! / Ra6! / f2! / Rd7!}.

Κλειδί : 1.Rd4! (5) ( >.2 Rf5~#)


(Πρόβλημα 276) F. Richter, (Revista de Sah, 1948, Δεύτερο Βραβείο), +

Κλειδί : 1.Bh7+! (1) Kh8 (αν 1...Kf8? 2.Rd1 b3 3.Ra1 +-)
2.Rd1 b3
3.Kb4 (1) b2
4.Bb1 (2) a1=Q
5.Rg1 (1) +-


(Πρόβλημα 277) W. Shinkman (Turf, Field and Farm, 1877), s#2

Δοκιμή : {1.Bh1? Rda8!}

Κλειδί : 1.Ba8! ( > 2.Qh7+ (1) Bxh7#)
1...d6, d5 2.Qe6+ (1) Bxe6#
1...Qxg1, Qg2, Qg3 2.Sf7+ (1) Bxf7#
1...Qb2+ 2.Qf6+ (1) Qxf6#
1...Be6, Ba2, Bh7+ 2.Qf8+ (1) Rxf8#

Δεν υπάρχουν σχόλια: