Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ1 Γύρος2

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 2ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 288)
H. Ahues,
Δεύτερο Βραβείο, Problemisten, 1977,
Ματ σε 2.
#2 (8 + 9)
[1b1R4/6sS/r4pS1/2Q5/r3kp2/2Pp4/b2P1R2/7K]


(Πρόβλημα 289)
V. Sichev,
Τρίτο Βραβείο, 8. kom. perveistvo SSSR, 1972-73,
Ματ σε 3.
#3 (9 + 10)
[1b6/1s6/7Q/1pprp3/4S1p1/P1SkP3/B1s3P1/2K2bB1](Πρόβλημα 290)
E. Grosdemange,
Regence, 1860
Ματ σε 5.
#5 (9 + 9)
[6s1/1b5S/2p4p/b1B1k3/K1PSrpB1/p4P2/3P4/1R6]


(Πρόβλημα 291)
L. Falk,
Πρώτο Βραβείο εξίσου, Reti Memorial Tourney, 1989,
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (4 + 5)
[3k4/B7/3P4/1R6/p7/r3s3/7b/2K5]


(Πρόβλημα 292)
A. Beine,
Problemforum, 2008
Βοηθητικό σε 6 κινήσεις.
h#6 (5 + 8)
[8/8/6p1/4p3/3p3p/3Pp2p/2BkP2P/3s1K2]


(Πρόβλημα 293)
J. Arefjev,
Die Schwalbe, 1996
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (8 + 13)
[7B/Q4PPk/1p4pr/1p1B4/7b/2pPpP1K/4p1rs/5b1q]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 288) H. Ahues, (Problemisten 1977, Δεύτερο Βραβείο), #2

Δοκιμές : {1.Rd4+? Rxd4!}, {1.Re8+? Sxe8!}, {1.Sxf6+? Rxf6!}, {1.Sg5+? fxg5!}, {1.Qd5+? Bxd5!}, {1.Rxf4+? Bxf4!}, {1.Rd6? (αν 1...Rxd6 / Bxd6 2.Rxf4 / Sxf6#) Sh5!}, {1.c4? (αν 1...Rxc4 / Bxc4 2.Qd5 / Td4#) Be5!}.

Κλειδί : 1.Qb5! (5)


(Πρόβλημα 289) V. Sichev, (8. kom. perveistvo SSSR, 1972-73, Τρίτο Βραβείο), #3

Δοκιμές : {1.Qf8? / Qf6? Be2!}, {1.Qc6? Rd4!}, {1.Sf2+? Kxc3!}.

Κλειδί : 1.Qe6! [2.Qxd5+ (0,5)]
1...Rd7,d8 2.Bb1 (1) Rd5 3.Qxd5#
1...Rd6 2.Sf2+ (1) Kxc3/Kxe3 3.Qb3# / Qxe5#
1...Rd4 2.Qb3 (1) Sc~ / Sxe3 3.Qd1 / Sf2#
1...Sxe3 2.Qh6 (0,5) S~ / Sc4 3.Qd2 / Bb1#
1...Sb4 2.axb4 (0,5) R~ 3.Bb1#

Μια δεύτερη απειλή, που εντοπίστηκε αργότερα (ειδικές ευχαριστίες προς τους Harry Fougiaxis και Zoltan Laborczi), βαθμολογήθηκε ως εξής : 1.Qe6! [2.Bb1 (1) Sb~ 3.Qxd5+ (0,5)].


(Πρόβλημα 290) E. Grosdemange, (Regence, 1860), #5

Δοκιμές : {1.Sxc6+? Bxc6+!}, {1.Kxa5? a2!}, {1.Rxb7? Rxd4!}, {1.Re1? Rxe1! 2.Se2 Bxd2!}.

Κλειδί : 1.Rh1! Bd8 (αν 1...Sf6? 2.Sf8 και 3.Sd7/Sg6#)
2.Re1 Rxe1
3.Se2 Rd1 (αν 2...Re3? 3.Sb3 και 4.d4#)
4.Sxf4 (5) Kxf4
5.Bd6#


(Πρόβλημα 291) L. Falk, (Reti Memorial Tourney, 1989, Πρώτο Βραβείο εξίσου), =

Κλειδί : 1.Rb8+! (1) Kd7 (αν 1.Rb4? Bxd6 -+)
2.Rb7+ Kc6 (τώρα, αν 3.d7? Rd3 4.Rb4 Rd1+ 5.Kb2 Be5+ -+)
3.Rb6+ (1) Kd7 (αν 3...Kd5 4.d7 Bc7 5.Rb8 Ra1+ 6.Kd2 Sc4+ 7.Kc2 Sa3+ 8.Kc3 Be5+ 9.Kb4 Bd6+ 10.Kxa4 Sc4+ 11.Kb3 =)
4.Rb7+ Kxd6
5.Rb4 (1) Ra1+ (αν 5...Rc3+ 6.Kd2 Rc4 7.Rb6+ Kc7 8.Kxe3 Bg1+ 9.Kd3 Bxb6 10.Kxc4 Bxa7 11.Kb4 =)
6.Kb2 (1) Be5+
7.Bd4 a3+
8.Kxa1 Sc2+ (τώρα, αν 9.Ka2? Sxb4 10.Kxa3 Sc2+ -+)
9.Kb1 Sxb4
10.Bb2 (1) =


(Πρόβλημα 292) A. Beine, (Problemforum, 2008), h#6

Κλειδί : 1.e4! Kg1 2.Kxe2 dxe4 3.Kf3 Kf1 4.Kg4 Ke2 5.g5 Bxd1 6.d3+ Kxe3#


(Πρόβλημα 293) J. Arefjev, (Die Schwalbe, 1996), s#3

Δοκιμές : {1.g8=Q/R? / Qxb6? g5!}, {1.g8=B+? Kxh8!}.

Κλειδί : 1.Be4! [2.g8=R [3.f8=R+ (0,5) Be7#] Rh5 3.f8=Q+ (0,5) Be7#]
1...e1=Q/R/B 2.f8=S+ Kg8 3.Qa2+ (1,5) Rxa2#
1...c2 2.g8=B+ Kxh8 3.Qa1+ (1,5) Bf6#
1...Rh5 2.g8=Q+ Kh6 3.Qxg6+ (1) Rxg6#

Δεν υπάρχουν σχόλια: