Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2008-01-27, ISC Κατηγ1 Γύρος1

Πλησιάζει ο Πέμπτος Διεθνής Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων (ISC, International Solving Contest) του 2009 που γίνεται παράλληλα σε πολλές χώρες την ίδια ώρα.

Από τον Τέταρτο Διεθνή Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων (ISC 2008) που διεξήχθη 2008-01-27, παρουσιάζουμε τα προβλήματα του 1ου Γύρου της 1ης Κατηγορίας (πιό δύσκολα προβλήματα, με διεθνή αξιολόγηση) για να εξασκηθείτε.Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).

(Πρόβλημα 282)
M. Keller,
Δεύτερο Βραβείο, Sächsische Zeitung, 1985
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (13 + 6)
[8/1KQpp3/3P4/3RSP1S/2p1k1P1/2B5/BPs1PP2/3r4]


(Πρόβλημα 283)
M. Feigl,
Πρώτο Βραβείο, Tourney KNSB, 1904,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (8 + 9)
[KS5s/1Q6/1p1pk1Pp/2pR3S/5p2/1P4r1/4sP2/8]


(Πρόβλημα 284)
H. Haefele,
Έκτο Βραβείο, Deutsche Schachzeitung, 1974,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (10 + 9)
[4S1Ks/1r2p2p/1pSP1P2/1P1P1p2/2B1kp2/5p2/2P2B2/8]


(Πρόβλημα 285)
O. J. Carlson,
Δεύτερο Βραβείο, Ajedrez, 1970,
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (3 + 4)
[8/8/2P5/8/2K5/2s5/6k1/rB4s]


(Πρόβλημα 286)
R. Arnold,
harmonie, 2008
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#3 211111 (7 + 15)
[R7/8/2Pq3r/3ppsS1/p1s3P1/bp1Sk1pp/5pP1/Kb5r]


(Πρόβλημα 287)
C. Gamnitzer,
Πρώτο Βραβείο εξίσου, feenschach, 2000,
Αντίστροφο σε 6 κινήσεις.
s#6 (9 + 9)
[1RK1kr2/1P3p1P/S2Q1pp1/1s3p2/BB2p3/7b/8/2R5]
Οι λύσεις των προβλημάτων

(Πρόβλημα 282) M. Keller, (Sächsische Zeitung, 1985, Δεύτερο Βραβείο), #2
Δοκιμές : {1.Sd3? / f3+? Kxd5! / Ke3!},
{1.Sxd7? (αν 1...Kxd5 (a) / exd6 (b) 2.Qc6# (A) / Sdf6# (B) ) Rxd5!},
{1.Sg6? (αν 1...exd6 (b) / Rxd5 (c) 2.Shf6# (C) / Sg3# (D)) Kxd5!},
{1.Sf7? (αν 1...Rxd5 (c) / Kxd5(a) 2.Sg5# (E) / Qxc4# (F)) exd6!}.

Κλειδί : 1.Sxc4! (5) Kxd5 (a) / exd6 (b) / Rxd5 (c) 2.Sd2# (G) / f3# (H) / Sxd6# (I)


(Πρόβλημα 283) M. Feigl, (Tourney KNSB, 1904, Πρώτο Βραβείο), #3
Δοκιμές : {1 Sc6? / Qc8+? / Qd7+? Kxd5!}, {1.Re5+? Kxe5!}, {1.Rd4? / Rf5? K(x)f5!}, {1.Sg7+? Kf6!}, {1.Sd7? Sxg6!}, {1.Qf7+? Sxf7!}, {1.Rxc5? dxc5!}, {1.Rg5? Rxg5!}, {1.fxg3? Sxg3!}.

Κλειδί : 1.f3! [2.Re5+ (1) dxe5 / Kxe5 3.Qd7# / Qe4#]
1...Sc3 2.Sc6 (1) Kxd5 / Sxd5 3.Sxf4# / Qc8#
1...Rxf3 2.Rg5 (1) hxg5 3.Qe4#
1...Rg5 2.Rxg5 (1) hxg5 3.Qe4#
1...Sxg6 2.Sg7+ (1) Kf6 3.Rf5#


(Πρόβλημα 284) H. Haefele, (Deutsche Schachzeitung, 1974, Έκτο Βραβείο), #4

Δοκιμές : {1.Sc7? Rxc7!}, {1.fxe7? / d7? / dxe7? Rb8!}, {1.Bd3+? Kxd5!}, {1.fxe7? Rb8!}.

Κλειδί : 1.Kg7! [2.fxe7 Rxe7+ 3.dxe7 (0,5)]
1...exf6+ 2.Kh6 Sf7+ / Rf7 3.Kh5 (0,5) / d7 (0,5)
1...exd6+ 2.f7 Rxf7+ 3.Kh6 (1)
1...e6+ 2.Kxh8 [3.Bd3+ (0,5)] e5 3.Sb4 (0,5)
1...e5+ 2.Se7 Rxe7+ 3.fxe7 (1)
1...Rb8 2.Sc7 Rg8+ 3.Kxg8 (0,5)


(Πρόβλημα 285) O. J. Carlson, (Ajedrez, 1970, Δεύτερο Βραβείο), =

Κλειδί : 1.c7! Sa4 (όχι 1...Ra8? 2.Be4+ K~ 3.Bxa8 +-)
2.Be4+ (1) Sf3
3.Kb5 Rc1
4.Bc6 (1) Rc5+
5.Ka6 Rxc6+
6.Kb7 (1) Se5
7.c8=Q Sc5+
8.Kb8 Sed7+
9.Ka7 (1) Rg6
10.Qg8 = (1)


(Πρόβλημα 286) R. Arnold, (harmonie, 2008), h#3 2.1.1.1.1.1

Κλειδί : 1.Qb4! Se6 2.Ke4 Rxa4 3.Sce3 Sdc5# (2,5)

Κλειδί : 1.Qf6! Sxf2 2.Kf4 Rf8 3.Sfe3 Se6# (2,5)


(Πρόβλημα 287) C. Gamnitzer, (feenschach, 2000, Πρώτο Βραβείο εξίσου), s#6

Δοκιμές : {1.h8=S? Rxh8!}, {1.Qe5+? fxe5!}, {1.Qe6+? fxe6!}, {1.Be1? / Bd2? / Bc3? / Rc5? Rg8!}.

Κλειδί : 1.Rc4! [2.Rxe4+ fxe4+ 3.Qd7+] Bg2,f1 (ο bB φεύγει από την διαγώνιο c8-h3)
2.Rc5 (παρεμβάλλεται στον wBb4 και [3.Qe7+]) Rg8 (για να παίρνεται ο bR)
3.h8=S [4.Qe7+] Rg7 (τώρα φαίνεται τι ρόλο παίζει ο bPg6)
4.Re5+ fxe5
5.Qe6+ fxe6
6.Sc7+ (5) Rc7#

Δεν υπάρχουν σχόλια: