Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Βραβευμένα προβλήματα με Έλληνα συνθέτη, 2011

2011

Σε 1 διεθνή διαγωνισμό, 1 βραβευμένη σύνθεση από δύο Έλληνες συνθέτες.
Τελευταία ενημέρωση : 26/12/2015

Καλκαβούρας Ιωάννης, Μανωλάς Εμμανουήλ, Crusats Joaquim


Πρόβλημα-2011-01
Καλκαβούρας Ιωάννης (Kalkavouras Ioannis), Μανωλάς Εμμανουήλ (Manolas Emmanuel), Crusats Joaquim
3rd Prize, Troll 2011-2012, Section n# mehrzueger
Πηγή: http://www.schach-udo.de/pdf/tro2015.pdf
s4S1s/1p1B1p2/1P5p/2Pk4/1P1p3r/K2PpSp1/2P3R1/6B1 (11 + 10)
#8

Κύριο σχέδιο (Main plan): {1. Sh7? [~ 2.Sf6#] Rf4!}

Λύση (Solution) : 1.Rh2! [2.Rxh4 ~ 3.Rxd4#] gxh2
(1...Sg6? 2.Sh7 Rf4 3.Rh5+ Rf5/f5 4.Sf6#, 3....Se5 4.Rxe5#;
1...Sxb6? 2.Rxh4 Sxd7 3.Rxd4+ Kc6 4.Rxd7 Kb5 5.Rd6 ~ 6.Rb6#)
2.Bc8 [3.Bxb7#] Kc6 3.Se5+ Kd5
(3.....Kb5? 4.Bd7+ Ka6 5.b5+ Ka5 6.Sc4#)
4.Bxh2 [5.Bxb7#] Rxh2 5.Sf3 [6.Bxb7#]
(5.Sg4? Kc6! 6.Bd7+ Kd5 7.Bf5? [Be4#] Kc6! 8.Be4+ Kb5!)
5…Kc6 6.Bd7+ Kd5 7.Sh7 ~ (7…Rf2?) 8.Sf6#

Versteckte Turmablenkung mittels Doppelopfer auf h2. Rätselhaft und logisch

Δεν υπάρχουν σχόλια: