Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Διαγωνισμός λύσης στις 29 Ιανουαρίου

8ος ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

Η  Παγκόσμια Ομοσπονδία για το Καλλιτεχνικό Σκάκι (World Federation for Chess Composition, WFCC) προκηρύσσει τον 8ο Διεθνή Παράλληλο Διαγωνισμό Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα στις  χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Η ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής για την Αθήνα είναι η Κυριακή 29 Ιανουαρίου, 10:30 ώρα Ελλάδας, στην αίθουσα της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Λεωφ. Συγγρού 25, 4ος όροφος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο τμήματα: το πρώτο προορίζεται για έμπειρους λύτες και τα αποτελέσματα μετρούν για απόκτηση βαθμών διεθνούς αξιολόγησης.

Το δεύτερο τμήμα απευθύνεται σε λιγότερο έμπειρους λύτες (οι συμμετέχοντες σε αυτό το τμήμα πρέπει να έχουν διεθνή βαθμό αξιολόγησης στη λύση το πολύ 1700) και θα περιλαμβάνει ευκολότερα προβλήματα.

Και τα δύο τμήματα θα είναι δύο γύρων. Στο πρώτο τμήμα με έξι (6) προβλήματα προς λύση στον κάθε γύρο (δηλ. ένα ορθόδοξο 2 κινήσεων, ένα ορθόδοξο 3 κινήσεων, ένα ορθόδοξο πολλών κινήσεων, μία σπουδή, ένα βοηθητικό και ένα αντίστροφο ανά γύρο) στο δεύτερο τμήμα με τέσσερα (4) πιο εύκολα προβλήματα προς λύση (ορθόδοξα, σπουδές, βοηθητικά και αντίστροφα). 

Ο χρόνος σκέψης για κάθε γύρο είναι δύο (2) ώρες, ενώ προβλέπεται διάλειμμα μισής ώρας μεταξύ τους. Η κατάταξη θα γίνει με βάση τους βαθμούς που θα συγκεντρώσει κάθε λύτης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, δεύτερο κριτήριο είναι ο συντομότερος χρόνος.

Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού στην Ελλάδα έχει η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού της ΕΣΟ.

Για κάθε χώρα έχει ορισθεί από την WFCC ένας «τοπικός» διοργανωτής (local controller), για την Αθήνα ο Γιάννης Γαρουφαλίδης και για την Πάτρα ο Τάσος Αλεξάνδρου.

Η κατάταξη των λυτών θα είναι ατομική, δεν προβλέπεται κατάταξη χωρών.

Τα αποτελέσματα των λυτών (στο κύριο τμήμα) θα συνυπολογιστούν με αυτά του Πανελλήνιου Διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι , για την κατάρτιση της εθνικής ομάδας, η οποία θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Λύσης το 2012 στο Kobe της Ιαπωνίας

Υποβολές συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012.
Υπάρχει αριθμητικό όριο 30 συνολικά συμμετοχών (συμπεριλαμβάνονται και τα δύο τμήματα) και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνος: Γιάννης Γαρουφαλίδης, Email: ggaroufalidis@yahoo.gr


(Η πρωτότυπη προκήρυξη του παγκόσμιου διαγωνισμού ISC-8 βρίσκεται εδώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: