Κυριακή, 12 Ιουλίου 2015

Διεθνής Διαγωνισμός Σκακιστικής Σύνθεσης "JT Manolas-65", C 12-VII-2015

Announcement 06-IV-2015, Last Day for entries 12-VII-2015

International Chess Composition Contest : "Jubilee Tourney Manolas-65",
Closing date 2015-07-12.

The blogs
http://chess-problems-gr.blogspot.com (in English) and
announce the International Chess Composition Contest "JT Manolas-65".

Sections:
A. helpmate h#2, in HotF form (Helpmate of the Future), with at least two pairs of related solutions. Judge Ioannis Kalkavouras.
B. fairy #2, with accepted elements {one fairy condition} and/or {one fairy piece type}.  Judge Emmanuel Manolas.

Original computer-checked problems, (no zero-positions), may be submitted by each composer to one or both sections specifying :
Name & e-mail & country of the composer,
diagram & FEN notation & stipulation & solution of the problem.

Send document by e-mail with subject "JT-Manolas-65" to manolas.emmanuel@gmail.com .
Closing day : 12-July-2015.

The participants will receive a copy of the award by e-mail.
The award will be published in the above blogs.

Διεθνής Διαγωνισμός Σκακιστικής Σύνθεσης : "Επετειακό Τουρνουά Μανωλάς-65",
λήξη 2015-07-12.

Τα ιστολόγια http://chess-problems-gr.blogspot.com (στα Αγγλικά) και
http://kallitexniko-skaki.blogspot.com (στα Ελληνικά)
ανακοινώνουν τον Διεθνή Διαγωνισμό Σκακιστικής Σύνθεσης "JT Manolas-65".

Τμήματα:
A. βοηθητικά h#2, σε μορφή HotF (Helpmate of the Future, Βοηθητικό του Μέλλοντος), με τουλάχιστον δύο ζεύγη συναφών λύσεων. Κριτής Ιωάννης Καλκαβούρας.
B. μυθικά #2, με αποδεκτά στοιχεία {μία μυθική συνθήκη} και/ή {ένα είδος μυθικού κομματιού}. Κριτής Εμμανουήλ Μανωλάς.

Αδημοσίευτα προβλήματα ελεγμένα από υπολογιστή (όχι zero-position) μπορεί να υποβάλει ένας συνθέτης σε ένα ή δύο τμήματα του διαγωνισμού, καθορίζοντας :
Όνομα και e-mail και χώρα του συνθέτη,
διάγραμμα και FEN συμβολισμός και εκφώνηση και λύση του προβλήματος.

Στείλτε έγγραφο μέσω e-mail με θέμα "JT-Manolas-65" στο manolas.emmanuel@gmail.com .
Ημερομηνία λήξης : 12-Ιουλίου-2015.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα αντίγραφο της βράβευσης μέσω e-mail.
Η βράβευση θα δημοσιευθεί στα ανωτέρω ιστολόγια.
Δεν υπάρχουν σχόλια: