Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

Μερικά δυάρια για να τα λύσετε

Δίνονται εδώ μερικά δυάρια προβλήματα για να τα λύσετε.
Παίζουν τα Λευκά, προσπαθούν να απαντήσουν αποτελεσματικά τα Μαύρα, αλλά στην επόμενη κίνηση τα Λευκά δίνουν ματ.
Μπορείτε να δοκιμάσετε θυσίες, σαχ, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πάντως το κλειδί είναι μοναδικό.
Η Λύση και τα σχόλια φαίνονται όταν επιλέξετε την περιοχή ανάμεσα στις αγκύλες [  ].

Πρόβλημα-770

Νίκος Περγιάλης
αδημοσίευτο

2Qb1B2/1S1sp3/5p2/3pp2B/pp1P2r1/Sk6/1P1p4/K2bRs2 (9 + 13)

#2
Λύση : [Δοκιμές : {1.Sa5+? Bxa5!}, {1.Sc5+? Sxc5!}, {1.Re3+? Sxe3!}, {1.Qc2+? Bxc2!}, {1.Qc3+? bxc3!}, {1.Qc4+? dxc4!}, {1.Qc6? [2.Qxd5#] e6!}, {1.Qc7? [2.Sa5#] Bxc7!}, {1.Qxd7? [2.Sc5# / Qxd5#] bxa3!}, {1.Qxd8? [2.Sa5#] bxa3!}

Κλειδί : 1.Qc5! [2.Qxd5#]
1…Se3 / Sxc5 / Sb6 / Be2 / Bf3 / Rxd4 / e6 / bxa3
2.Rxe3# / Sxc5# / Sa5# / Qc2# / Qc2# / Bxd1# / Qxb4# / Qc3#


Θυσιαστικό κλειδί και πολλές δοκιμές για απρόσεκτους λύτες.]
Πρόβλημα-771

Εμμανουήλ Μανωλάς
Place 8, Asthma-2013, Zagreb

5B1R/3p4/4b3/1s6/7R/5Pk1/6P1/5sK1 (6 + 5)

#2

Λύση : [Δοκιμές : {1.Rg4+? Bxg4!}, {1.Rg8+? Kxh4!}, {1.Bb4? [2.Be1#] Sd2!}, {1.Bc5? [2.Bf2#] Se3!}, {1.Bd6+? Sxd6!}, {1.Bg7?  [2.Be5#] d6!}.

Κλειδί : 1.Bh6! [2.Bf4#] Bg4 2.Rxg4#

Στην σύνθεση αυτή βλέπετε το θέμα Elmgren, όπου όλα τα μαύρα κομμάτια αμύνονται στις διάφορες δοκιμές.]
Πρόβλημα-772

Εμμανουήλ Μανωλάς
αδημοσίευτο

2BS3B/q2b1pK1/3p2p1/2prk3/3R1r2/5P2/3PP3/1Q6 (9 + 9)

#2

Λύση : [Δοκιμές : {1.Sxf7+? Ke6!}, {1.Re4+? Kf5!}, {1.Rxd5+? Kxd5!}, {1.Qe4+? Rxe4!}, {1.Kh6+? / Kh7+? / Kf8+? / Kg8+? f6!}

Κλειδί : 1.Qf5+!
1…Kxd4 2.Qxf4#
1…Kxf5 2.Rxd5#, 1…Bxf5 2.Sc6#, 1…Rxf5 2.Re4#, 1…gxf5 2.Kxf7#

Το κλειδί είναι σαχ με θυσία βασίλισσας, που μπορεί να παρθεί από τέσσερα μαύρα κομμάτια.
Το ενδιαφέρον εδώ είναι η Αντι-Τριάδα (Anti-triple) : Bd7xf5 / Rf4xf5 / g6xf5, όπου από τις τρεις κινήσεις για ματ Sc6 / Re4 / Kxf7 μπορεί να γίνει μόνο η μία κατά περίπτωση.
]

Δεν υπάρχουν σχόλια: