Σάββατο, 21 Σεπτεμβρίου 2013

Σήμερα αρχίζει το Παγκόσμιο Συνέδριο Σκακιστικής Σύνθεσης

Σήμερα στο Batumi Γεωργίας : http://wccc2013batumi.ge/schedule.html

Συμμετέχοντες : http://wccc2013batumi.ge/Participants.pdf

Καλή επιτυχία!


Δεν υπάρχουν σχόλια: