Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

12_ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λύσης

Αποτελέσματα του 12ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού.
Κριτής : Γιάννης Γαρουφαλίδης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #2 #3 #7 Study  H# s# #2 #3 #4 Study  H# S# TIME TOTAL
ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 5 5 5 5 5 5 4 0 0 253 34
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 5 4 4 2 0 0 1 0 0 5 5 249 26
ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΑΡΔΙΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 5 4 2 5 5 0 0 251 21
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 4 1 0 5 0 3 255 18
ΦΟΥΓΙΑΞΗΣ ΧΑΡΗΣ 5 5 0 5 0 255 15
ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 5 4 0 0 0 5 250 14
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 5 3 1 0 0 4 1 253 14
ΑΝΕΜΟΔΟΥΡΑΣ ΛΕΩΚΡΑΤΗΣ 5 4 0 5 255 14
ΔΕΛΗΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 0 5 0 0 1 5 0 254 11
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 5 5 205 10
ΜΑΝΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 5 0 5 0 254 10
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 0 0 0 0 3 0 0 255 3
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 0 0 0 0 1 0 255 1

Δημοσιεύουμε τα 12 προβλήματα εδώ. Δοκιμάστε να τα λύσετε.
Οι λύσεις αναγράφονται με λευκό μελάνι και θα φανούν αν επιλέξετε την περιοχή ανάμεσα στις αγκύλες [λύση και σχόλιο].


12OS  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΥΡΟΣ  1  -  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ     Χρόνος  2 ώρες
(725) 1
 #2, Mατ σε  2 κινήσεις, 
R7/1Q2pbKp/3Bk1P1/3R4/2pps2r/s5S1/6B1/3r2b1 (8 + 11)

Anatoly Slesarenko & Valery Shansin
1. Prize, The Problemist, 2000

[Κλειδί : 1.Rg5! (5) [2.Qxe7#]
1...Sxd6 2.Bd5#, 1...Kxd6 2.Ra6#, 1...exd6 2.Qxf7#


Αλλαγμένα ματ, Θέματα Rudenko, Option, Chernet, κλπ]
(726) 2
#3, Ματ σε 3 κινήσεις,
8/2p1Sp2/2p5/1p1Bp2K/Qb2pkP1/5pS1/r1P2PsP/8  (9 + 11)

Michael Keller & Thornsten Zirkwitz
1-2. Prize, Sachsische Zeitung, 2001

[Δοκιμές : {1.Bxf7? [2.Sg6#] Sh4!}, {1.Bxc6? [2.Sd5#] Se3!}

Κλειδί : 1.h3! [2.Kh6 ~ 3.Sh5# (1)]
1...Rxc2 2.Qxc2 (1) 2...cxd5/ f5 3.Sxd5# / 3.Sg6#
1...Sh4 2.Bxc6 (1) Bxe7 3.Qxe4#
1...Se3 2.Bxf7 (1) Bxe7 3.Qxe4#
1...e3 2.Qxb4+ (1) e4 3.Qxe4# 

Λογικό, Θέματα Banny, Pseudo Le Grand].
(727) 3
#7, Mατ σε  7 κινήσεις,
qr6/pp2Pb1B/rP6/p1R1SS1k/R4P2/2pPP2p/5p2/5K2 (11 + 11)

Olivier Schmitt 
Diagrammes, 2011

[Δοκιμές : {1.Bg6? Bxg6!}, {1.Sd7? Rxb6!}

Κλειδί : 1.Rc6! (1)
1...bxc6 2.Sd7 Kg4 3.Sf6+ Kf3 4.Ra2 Bxa2 5.Sd7 Kg4 6.Se5+ (3) Kh5 7.Bg6#
1...Rxb6 2.Sg7+ Kh4 3.Rxb6 [4.Sf5+ Kh5 5.Rh6#] axb6 4.Kxf2 [5.Sf3+ Kg4 6.Bf5#] Be6 5.Sf3+ Kg4 6.f5+ (1) Bc4 7.Rxc4#

Επιστροφή του wSe5, θυσία του wR. Δύο προσχέδια για απομάκρυνση του bBf7].
(728) 4
+, Παίζουν τα Λευκά και  νικούν,
1b6/5b2/3p1B1k/8/6Kp/1P1S2S1/8/8 (5 + 5)

Sergeo Nikolaevich Tkachenko  
2ος Έπαινος, Israel-Chess-Composition-Society-50 JT, 1998

[1.Sf5+ Kg6 2.Bd8! (1) Bxb3 3.Se7+ Kf7 4.Sc6! Ke8 5.Ba5! (1) (5.Bb6? Kd7! 6.Sxb8+ Kc8 7.Sc6 Ld1+ 8.Kxh4 Kb7 9.Sd4 Kxb6! 10.Sb2 Kc5 11.Se6+ Kd5 12.Sf4+ Ke4) 
5...Bc7! 6.Bxc7 Kd7 7.Sd4! (1) Bd1+ 8.Kxh4(1) (8.Kg5? Kxc7 9.Sb2 h3 10.Sxd1 h2 11.Sf2 Kb6 12.Kg4 Kc5 13.Se6+ Kc4)
8...Kxc7 9.Sb2! (1) +- 

Κυριαρχία (Domination) για εξασφάλιση νίκης κατά Troitzky (θέση πιονιού)].
(729) 5
h#3, 211111, Βοηθητικό σε 3  κινήσεις, 2 λύσεις
2R5/3S4/1pr4s/3p1kq1/2rs4/4p3/1K6/1b6 (3 + 10)

Christer Jonsson
1.Prize, Schach, 1988

[1.Kg6 Rc7 2.Sh6-f5 Sf8+ 3.Kh6 Rh7#  (2.5)
1.Ke4 Rd8 2.Sd4-f5 Sf6+ 3.Kd4 Rxd5# (2.5)

Ανταλλαγή θέσεων bK και εκάστου ίππου, Πρότυπα ματ.]
(730) 6
s#5, Αντίστροφο σε 5 κινήσεις,
2b4R/1p1p1S2/1P1Q1RSb/P1p4k/1B6/2P2KP1/ 3P1P2/5B2 (14 + 6)

Bohuslav Mikyska
Sachove Listy, 1901

[Κλειδί : 1.Sh4! zugzwang (1)
1...c4 2.Bd3 cxd3 3.a6 bxa6 4.Ba5 Bb7+5.Qd5+ (2) Bxd5#
1...cxb4 2.Bh3 ~ 3.Sg2 ~ 4.Qc5+ d5 5.Bg4+ (2) Bxg4#]

2#: Γράψτε το κλειδί.
3# και 7#: Γράψτε το κλειδί, πιθανές απειλές και όλες τις βαριάντες μέχρι και την προτελευταία κίνηση του Λευκού
Μελέτη: Γράψτε όλες τις κινήσεις μέχρι μία φανερή νίκη.
H#: Γράψτε τις πλήρεις λύσεις
S#: Γράψτε το κλειδί, τις πιθανές απειλές και όλες τις βαριάντες μέχρι την τελευταία κίνηση του Λευκού.


12OS  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΓΥΡΟΣ  2  -  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ     Χρόνος  2 ώρες
(731) 1
 #2, Mατ σε  2 κινήσεις
sr6/3QS1bb/qB1S4/1R5r/p1P2R2/PPk1p2s/2B1P3/2K5 (12 + 10)

Carel J. R. Sammelius
1-2 Prize, JT Nederlandse-Bond-van-Probleemvrienden-35, 1966

[Δοκιμές : {1.Se7-f5? Re8!}, {1.Sd6-f5? Sh3xf4!}, {1.Qf5? Sxb6!}, {1.Rf4-f5? Qb7!}, {1.Bf5? Qxb5!}

Κλειδί : 1.Rb5-f5! (5) [2.Sd5# / Se4#]

Θυσία Νοβότνι, όπου μία από τις έξι δυνατότητες είναι η σωστή!]
(732) 2
 #3, Ματ σε 3 κινήσεις
3S1b2/Q4B2/5pp1/1kpSpR2/8/p7/2b5/K7 (6 + 8)

Cenek Kainer
Casopis Sach 1921

[Κλειδί : 1.Sc6! [2.Sd5-b4 [3.Qa5/Qa6] cxb4 3.Sd4# (1)
1...Bxf5/Be4 2.Qa4+ (1) Kxa4 3.Sd5-c3#
1...gxf5 2.Sa5 (1) ~ 3.Be8#
1...Kxc6 2.Qb6+ (1) Kd7 3.Qc7#
1...Kc4 2.Qa6+(1) Kb3 3.Qb5#

Θυσιαστικό κλειδί, Πρότυπα ματ, Θέμα Κυκλικό Zilahi (αυτό που δίνει ματ, παίρνεται σε άλλη βαριάντα)]
(733) 3
 #4, Mατ σε  4 κινήσεις
2s5/3s1Q2/2R4B/qP1ppB2/S1pk2P1/Ppb1p3/4P3/5K2 (10 + 10)

Igor A. Agapov (after Anatoly Styopochkin)
Special Prize, 1st FIDE World Cup 2010

[Κλειδί : 1.Qe6! (1) [2.Bxe3+ Kxe3 3.Qh6+ Kd4 4.e3# (1)
1...Sf6 2.Qxe5+ Kxe5 3.Re6+ (1) Kd4 4.Bxe3#
1...Qd8 2.Rxc4+ Kxc4 3.Qc6+ (0.5) Kd4 4.Qxc3#, 3...Sc5 4.Qxc5#, 2...dxc4 3.Qc6 (0.5) Sc5 4.Qxc5#, 3...Sd6 4.Qxd6#
1...Bd2 2.Qxd5+ Kxd5 3.Be6+ (1) Kd4/Κe4 4.Rxc4# 

Αλλαγμένα ματ, Επιστροφή του bK, Θέματα Zilahi, Kniest, Bristol, Chumakov, ODT].
(734) 4
 =, Παίζουν τα Λευκά και  κάνουν ισοπαλία,
6r1/2R3pk/q1s1p3/4S2K/b3P3/4P3/2Q5/8 (6 + 7)

Amazia Avni
Chess in Israel, 1999

[1.Qh2 (1) (1.Sf7? Qa5+ 2.e5+ g6+ (2...Βxc2? 3.Sg5+ Kh8 4.Sf7+ Kh7 5.Sg5+) 3.Kg4 (3.Kg5 Βxc2) 3...Qxc7 4.Sg5+ Kg7 5.Sxe6+ Kf7] 
1...Rh8! (1...Re8? 2.Kg5+ Kg8 3.Rxg7+) 
2.Sf7 (2.Kg5+? Kg8 3.Qf4 Sxe5) 
2...Kg8+! 3.Sxh8 Qa5+ (3...Bd1+ 4.Kh4! Kxh8? 5.Kg3+) 
4.Kg6! (1) (4.Kg4? Se5+) 
4...Se5+ 5.Qxe5! Be8+! (5...Qxe5 6.Rc8+) 
6.Rf7! Qxe5  = (3)

Πατ με αυτοκάρφωμα.]
(735) 5
h#6, Βοηθητικό σε 6  κινήσεις, 
8/1s2k3/qp6/rB6/8/8/8/5K2 (2 + 5)

Frantiek Korostenski
Prize, Sachove Umeni 2001

[1.Kd6 Bd3 2.Qc4 Ke2 3.Qc7 Ba6 4.Kc6 Kd3 5.Rd5+ Kc4 6.Rd6 Bb5# (5)

Επάνοδος του wB και κίνηση Pelle (ενώ είναι καρφωμένος), Δίχρωμο Bristol].

(736) 6
 s#3, Αντίστροφο σε 3 κινήσεις
4b3/2S1p3/2p1p3/P1k1P2p/K4P1P/PR1R4/3S4/Q7 (11 + 5)

Leonid Kubbel
Jas 1935 , 1st Prize

[Έτοιμο παιγνίδι : 1…Bd7 2.Sxe6+ Bxe6 3.Rb5+ cxb5#

Κλειδί : 1.Rd8! zugzwang (1)
1...Bd7 2.Qd4+ Kxd4 3.Kb4 (2) c5#
1...Bxg6  2.Qc1+ Bc2 3.Sb5 (1) cxb5#
1...Bf7 2.Sxe6+ Bxe6 3.Rb5+ (1) cxb5#

Κρίσιμη κίνηση wR, Πρότυπα ματ].
       
2#: Γράψτε το κλειδί.
3# και 4#: Γράψτε το κλειδί, πιθανές απειλές και όλες τις βαριάντες μέχρι και την προτελευταία κίνηση του Λευκού
Μελέτη: Γράψτε όλες τις κινήσεις μέχρι μία φανερή ισοπαλία.
H#: Γράψτε τις πλήρεις λύσεις
S#: Γράψτε το κλειδί, τις πιθανές απειλές και όλες τις βαριάντες μέχρι την τελευταία κίνηση του Λευκού.

10 σχόλια:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Περιμένουμε τον Πρέντο να μας πει βαθμούς και χρόνο. Ρισκάρω την πρόβλεψη 50β. σε φουλ τάιμ. Του αφαιρώ κάτι λίγα από τις σπουδές και (ίσως) το ένα πολυκίνητο. :-)

Alotan είπε...

Τον χρόνο τον πέτυχες, τους βαθμούς δεν τους ξέρω ακόμα. Περιμένω να δω τις λύσεις. Έχασα σίγουρα το πρώτο βοηθητικό, στη δεύτερη σπουδή κάτι έγραψα, αλλά θα εκπλαγώ αν παίρνω έστω 1 βαθμό, και έχασα σίγουρα μία βαριάντα στο τεσσάρι. Έχω αμφιβολίες για τα δυάρια (όπως πάντα), το εφτάρι (λέω ότι το έλυσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος - η λύση που βρήκα είναι τελείως πεζή και με κάνει να αμφιβάλλω) και την πρώτη σπουδή.

Το καλό με τη λύση στο σπίτι είναι ότι κράτησα σημειώσεις για τους χρόνους που έκανα ανά πρόβλημα. Θα επανέλθω σε επόμενο σχόλιο.

Περιμένω επίσης να μάθω τα τελικά αποτελέσματα. Βαθμολογία, χρόνους, σχόλια, κριτική, κουτσομπολιά.

Alotan είπε...

Την ώρα που έγραφα το σχόλιό μου, ανέβηκαν τα αποτελέσματα. Συγχαρητήρια στους νικητές και θερμές ευχές για καλή εμφάνιση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μπατούμι την επόμενη εβδομάδα.

Διαβάζοντας τα αποτελέσματα, παρατηρώ κάτι περίεργο με τους χρόνους. Δεν ήταν 2+2 ώρες;

Alotan είπε...

Επίσης, μόλις παρατήρησα ξαναβλέποντας το διάγραμμα για το εφτάρι ότι είχα στήσει λάθος τη θέση (με Πβ5 αντί για Πγ5), οπότε δεν ισχύει η λύση μου. Κατά συνέπεια, παίρνω πίσω και το σχόλιο ότι η λύση ήταν πεζή.

Τα προβλήματα ήταν αρκετά δύσκολα, απείρως δυσκολότερα από αυτά της ΕΣΣΝΑ, αλλά μπορώ να πω ότι η πρώτη μου (εικονική) συμμετοχή σε διαγωνισμό λύσης μετά από πολλούς μήνες ήταν πολύ ευχάριστη και διασκεδαστική.

Emmanuel Manolas είπε...

Δεν ήταν 4 ώρες. Προσπαθήσαμε να λύσουμε ένα βοηθητικό πεντάρι, αλλά ήταν εξάρι και όταν το μάθαμε πήραμε ένα τέταρτο της ώρας έξτρα.
Λέω ότι είναι αμελητέο.

Emmanuel Manolas είπε...

Κάποιος μας παρακολουθεί από Cedar Crest, New Mexico!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Έγινε μπέρδεμα με το βοηθητικό 6άρι που ζητιόνταν σαν 5άρι, γι' αυτό ο εξτρά χρόνος, όπως εξήγησε και ο Μανώλης. Πάντως καλύτερα που ήταν δύσκολα, τα ευχαριστηθήκαμε, κάναμε και πρόβα τζενεράλε, μολονότι λύσαμε κάτω από τις δυνατότητές μας, σχεδόν όλοι (εκτός από τον Σκυριανόγλου που έλυσε πολύ παραπάνω- χεχε!)

Τελικά θα μας πεις Κώστα πόσους βαθμούς (θα) έκανες;

Alotan είπε...

Γράφω αναλυτικά βαθμούς και χρόνους ανά πρόβλημα, χωρίς άλλη καθυστέρηση, γιατί κάποιος είναι πολύ ανυπόμονος (ήμουν στη δουλειά και δεν μπορούσα να ελέγξω τα αποτελέσματα νωρίτερα).

Πρόβλημα Βαθμοί Χρόνος
1 - (#2) - 5 - 15'
2 - (#3) - 5 - 10'
3 - (#7) - 0 - 25'
4 - (+) - 5 - 20'
5 - (h#3) - 0 - 31'
6 - (s#5) - 5 - 19'
7 - (#2) - 0 - 5'
8 - (#3) - 5 - 31'
9 - (#4) - 4 - 44'
10 - (=) - 1 - 25'
11 - (h#6) - 5 - 7'
12 - (s#3) - 5 - 8'

Σύνολο 40 β. 240'

Μερικά ακόμα σχόλια για κάποια από τα προβλήματα: Το εφτάρι το έστησα λάθος (με Πβ5 αντί για γ5), αλλά αμφιβάλλω αν θα το έλυνα τελικά. Την ιδέα με Ιδ7 την είδα (ήταν η λύση που έγραψα στη λάθος θέση), αλλά δεν είδα το Πα2. Διαβάζοντας τη λύση εκ των υστέρων δεν μου φαίνεται καθόλου δύσκολο, αλλά κατά τη διάρκεια του (εικονικού) διαγωνισμού απορώ τι σκεφτόμουν.

Το βοηθητικό σε 3 το παίδεψα πολύ, αλλά πάλι απορώ τι σκεφτόμουν. Δεν ήταν δύσκολο και οι λύσεις είχαν συνάφεια.

Το αντίστροφο σε 5 μου φάνηκε ιδιαίτερα εύκολο. Η μία βαριάντα ήταν έτοιμη, τη δεύτερη την δημιουργείς, αλλά κάποια στιγμή βλέπεις το Βγ5+ δ5 και το ματ από το η4, οπότε τα υπόλοιπα είναι απλά.

Το δεύτερο δυάρι βγάζει μάτι ότι θα παίξει κάποιο κομμάτι στο ζ5. Θέλει προσοχή και ο λύτης πρέπει να ελέγξει όλες τις δοκιμές για σιγουριά. Αυτό έκανα κι εγώ, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, είδα άμυνα στο 1.Πβζ5 και όχι στο 1.Πζζ5. Στα δυάρια είμαι ιδιαίτερα αδύνατος, ειδικά όταν είμαι απροπόνητος. Δυστυχώς δεν είναι καθόλου ελκυστικά για τα γούστα μου και δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω ειδική προπόνηση (το ίδιο ισχύει και με τις σπουδές - μου προκαλούν αλλεργία). Αντίθετα, στα βοηθητικά μπάζω πανταχόθεν, αλλά τουλάχιστον η λύση τους με διασκεδάζει.

Το δεύτερο τριάρι ήταν όμορφο και δύσκολο. Το. 1.Ιγ6 βγάζει μάτι και ήταν η πρώτη κίνηση που σκέφτηκα. Η απειλή είναι δύσκολη, αλλά εκεί που έφαγα περίπου ένα δεκάλεπτο ή περισσότερο, ήταν στην άμυνα 1...η:ζ5. Ευτυχώς που όλες οι υπόλοιπες κινήσεις δούλευαν και δεν είχα καμία αμφιβολία ότι αυτή ήταν η λύση, αλλιώς ίσως και να το παρατούσα.

Το τεσσάρι ήταν δυσκολούτσικο. Το έπιασα και το παράτησα 3 φορές, αλλά στο τέλος είδα την απειλή και το έλυσα. Με δυσκόλεψε η άμυνα 1...Βδ8 και τελικά δεν πρόλαβα να γράψω αυτή την βαριάντα. Την είδα αμέσως μετά, οπότε με 1-2 λεπτά επιπλέον θα το έλυνα πλήρως.

Στη δεύτερη σπουδή δεν καταλάβαινα τίποτα. Υποψιάστηκα εικόνες πατ, αλλά δεν ήμουν καθόλου κοντά στη λύση. Διαβάζοντας τη λύση, δεν μπορώ να πω ότι είναι πολύ δύσκολη, αλλά ισχύει κι εδώ το σχόλιο για το εφτάρι.

Για του χρόνου, σκοπεύω να συμμετάσχω στο Παγκόσμιο αν όλα πάνε καλά, οπότε θα χρειαστώ προπόνηση. Τη λύση την ψιλοβαριέμαι σε σύγκριση με την σύνθεση, αλλά αν θέλω να κάνω κάπως αξιοπρεπή εμφάνιση, θα χρειαστεί να λύσω μερικά (εικονικά) τουρνουά. Το ίδιο ισχύει και για εσάς. Χρειάζεται συνεχής επαφή με τη λύση, αλλιώς σκουριάζεις. Αυτό σε αγώνες υψηλού επιπέδου όπως το Παγκόσμιο έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Πολλά έγραψα. Να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στη Γεωργία και κυρίως, καλή διασκέδαση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Κώστα, έτσι είναι, όπως ακριβώς τα περιγράφεις. Κανένα πρόβλημα δεν ήταν άλυτο, αλλά και κανένα δεν ήταν εύκολο. Πολύ καλή επιλογή προβλημάτων θα (ξανα)έλεγα. Το έχασες κι εσύ το τριάρι το βοηθητικό; Αυτό το καταραμένο plachweschel (ή όπως αλλιώς λένε την αντιμετάθεση κομματιών) με σκότωσε. Και οι εικόνες ήταν οι πιο απλές που θα μπορούσαν να υπάρξουν. Το δεύτερο δυάρι ήταν επιπέδου παγκόσμιου, με 5 δοκιμές θανατηφόρες. Κι εγώ (όπως και οι περισσότεροι) είδα άμυνα-φάντασμα στο Πβζ5 κι έχωσα την ντάμα... Μας ψόφησε ο Γιαννακός! Το 4άρι ήταν όμορφο και ακόμα προσπαθώ να καταλάβω γιατί δεν το έλυσα από την στιγμή που,έχω δει την θυσία στο ε3. Αν έκανες πάντως εσύ 40, αυτό σημαίνει ότι ήταν πράγματι δύσκολα και πρέπει να είμαι και ευχαριστημένος.

Όσο για το επόμενο Παγκόσμιο, αδημονούμε να σε δούμε! Οι υποψηφιότητες μέχρι τώρα είναι η Οδησσός στην Ουκρανία, κάποιο από τα περίχωρα της Βαρσοβίας και το Σότσι από πλευράς Ρώσων (ο Χάρης λέει ότι είναι η πιο ελκυστική και συγκροτημένη πρόταση μέχρι στιγμής). Ξεκίνα εσύ προετοιμασία και βλέπουμε!

Δημήτρης Σκυριανόγλου είπε...

Ο καλός μου φίλος Κονιδάρης (aka Φαρμακοτρίφτης) γιατί δε λέει ότι πριν την έναρξη του διαγωνισμού τόσο αυτός όσο και ο νυν πρωταθλητής Νίκος Μενδρινός δήλωσαν εις επήκοον όλων ότι πρωταρχικός τους στόχος τους ήταν να με ξεπεράσουν; Μάλιστα... Τέτοια ζηλοφθονία προς το πρόσωπό μου! Τι να πει κανείς... Εγώ ως απάντηση τους αφιερώνω το γνωστό καψούρικο ασμάτιο "Σκότωσες έναν πεθαμένο":

http://www.youtube.com/watch?v=6sOVZeUPzKA

το οποίο νομίζω ταιριάζει γάντι στην περίπτωση.Αν πριν μερικά χρόνια η προετοιμασία μου για τους διαγωνισμούς ήταν να λύνω μερικά δυάρια από την εφημερίδα, αυτή τη φορά δεν έκανα ούτε αυτό...

Στα σοβαρά τώρα, αν και ο Γιάννης μας "τρομοκράτησε" στην αρχή λέγοντας ότι τα προβλήματα είναι δύσκολα, νομίζω ότι ήταν κατά τι ευκολότερα από άλλες χρονιές, πλην όμως παρέμειναν αρκετά δύσκολα. Με πείραξε που έχασα το δεύτερο δυάρι γιατί αφιέρωσα αρκετό χρόνο (ήταν φανερό ότι κάτι πάει στο ζ5 όμως ορισμένες άμυνες ήταν αρκετά "κρυφές". Κι εγώ στην αρχή είδα το 1.Πβζ5 ως λύση αλλά μετά είδα σαν άμυνα 1...Ββ7 και σκέφτηκα πως δεν έχω ματ με 2.Αα5. Οπότε λέω ο άλλος πύργος...) Πιστεύω επίσης ότι η πρώτη λύση του πρώτου βοηθητικού ήταν στα κυβικά μου...

Γυρίζοντας στη δυσκολία των προβλημάτων, ξέρω ότι ιδιαίτερα ο Γιάννης (και παλαιότερα ο Χάρης) κάνουν την επιλογή των προβλημάτων με πολύ μεράκι και πολύ καλή διάθεση μια δουλειά απαραίτητη για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η μόνη μου, ας πούμε, παραίνεση, είναι ότι ίσως το επίπεδο δυσκολίας να πρέπει να "πέσει" λίγο ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των λυτών. Ξέρω ότι πολλοί θα έχουν αντιρρήσεις σε αυτό όμως νομίζω ότι κάτι είναι αταίριαστο όταν ο πρωταθλητής κάνει 34/60, ο παλιός πρωταθλητής 40/60 και όλοι οι υπόλοιποι κάτω από τη βάση ενώ στο τέλος του πίνακα κάποιοι λύνουν ένα ή δύο προβλήματα στα 12. Ίσως οι καλοί μας λύτες δεν ενοχλούνται από αυτό (επειδή ξέρουν το επίπεδο των προβλημάτων στους μεγάλους διεθνείς διαγωνισμούς) αλλά για τους νέους και πιο άπειρους πιστεύω είναι κάπως αποκαρδιωτικό. Δε λέω να είναι όλα τα προβλήματα πιο εύκολα αλλά 2-3 να είναι μέτριας δυσκολίας ώστε το 15/60 να είναι εφικτό από τους περισσότερους αν όχι όλους και φυσικά ο πρωταθλητής θα κάνει απλά πάνω από 50 αντί για 34 όπως τώρα.

Πριν το διαγωνισμό έγινε και μια κουβέντα για τον τρόπο και τον τόπο διεξαγωγής του. Εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον να δοκιμαστεί μια φορά η ιδέα ενός παράλληλου πανελλήνιου διαγωνισμού στο στυλ του ISC. Διαπίστωσα ότι υπάρχουν αρκετές αντιρρήσεις, είναι πάντως κάτι που η κοινότητα του καλλιτεχνικού θα πρέπει να ξαναδεί αν θέλουμε ο διαγωνισμός (και κατ' επέκταση και το ενδιαφέρον για το καλλιτεχνικό σκάκι) να "ανοίξει" και να μην είμαστε κάθε φορά οι 10-12 "γνωστοί".

Κλείνοντας να συγχαρώ το Νίκο για την πρωτιά (ξέρω ότι προπονείται συστηματικά και είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά και στο παγκόσμιο), το φίλο μου τον Παναγιώτη που πέτυχε το στόχο του να με ξεπεράσει αλλά και τον Σταμάτη για τον οποίο εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσει να ασχολείται με την ίδια θέρμη με τα προβλήματα.