Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Παγκόσμιο συνέδριο σύνθεσης WCCC-56, Παγκόσμιο πρωτάθλημα λύσης WCSC-37

Στο Μπατούμι (Batumi) της Γεωργίας (Georgia) στον Εύξεινο Πόντο (ή Μαύρη Θάλασσα Black Sea) θα διεξαχθούν φέτος, 21-28 Σεπτέμβρη 2013, το 56ο Παγκόσμιο Συνέδριο Σκακιστικής Σύνθεσης (World Congress of Chess Composition, WCCC) μαζί με το 37ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκακιστικής Λύσης (World Chess Solving Champioship, WCSC).

Συμμετέχουν σύνεδροι και αθλητές από δεκάδες χώρες, όπως μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Όσοι επιθυμούν να στείλουν σκακιστικές συνθέσεις για συμμετοχή στους διαγωνισμούς σύνθεσης, μπορούν να συμβουλευθούν την σελίδα Συνθέσεις. Κάποιοι διαγωνισμοί είναι κλειστοί μόνο για τους συνέδρους του WCCC, άλλοι είναι ανοικτοί για συνθέτες από όλο τον κόσμο, όπως

David Gurgenidze-60 JT,
για σπουδές με θέμα "White with a single minor piece (N,B) in the final makes positional draw against a rook and a minor piece (N,B). Pawn should be absent in the final position". (Ο Λευκός με ένα ελαφρό κομμάτι, Ίππο ή Αξιωματικό, πετυχαίνει ποζισιονέλ ισοπαλία απέναντι σε Πύργο και ένα ελαφρό κομμάτι, Ίππο ή Αξιωματικό, του Μαύρου. Πιόνια δεν υπάρχουν στην τελική θέση).

Gia Nadaraeishvili MT,
για σπουδές με θέμα "" White with a materials rook + night (bishop) in the final makes positional draw against a queen + rook. Pawn should be absent in the final position". (Ο Λευκός με υλικό Πύργο συν Ίππο (ή Αξιωματικό) πετυχαίνει ποζισιονέλ ισοπαλία απέναντι σε Βασίλισσα συν Πύργο του Μαύρου. Πιόνια δεν υπάρχουν στην τελική θέση).

Δεν υπάρχουν σχόλια: