Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Συνεργασίες συνθετών (3)

Στην ανάρτηση αυτή θα δούμε πέντε προβλήματα που προήλθαν από συνεργασία μεταξύ συνθετών. Γενικά, η σύνθεση σκακιστικών προβλημάτων είναι μια μοναχική δραστηριότητα. Τον περισσότερο χρόνο είσαι εσύ και η σκακιέρα σου, ή έστω ο υπολογιστής σου με το κατάλληλο λογισμικό. Όμως συχνά οι συνθέτες μοιράζονται μια ιδέα τους με κάποιον άλλον και η σύνθεση έχει περισσότερα από ένα ονόματα.
Ποιος έχει κάνει την περισσότερη δουλειά; Τελικά δεν έχει σημασία. Η συνεργασία είναι που αξίζει.
Τίνος το όνομα θα γραφτεί πρώτο; Είπαμε, δεν έχει σημασία. Το σημαντικό είναι ότι οι συνθέτες γίνονται συνεργάτες και ενίοτε φίλοι.
Υπάρχουν στην σκακιστική ιστορία σπάνιες περιπτώσεις με συνθέτες, που έχουν βραβευμένες κοινές συνθέσεις, και τελικά δεν μιλιούνται.


Πρόβλημα-710
Ιωάννης Καλκαβούρας, Ελλάς
Εμμανουήλ Μανωλάς, Ελλάς
2nd Com., www.problemiste.com, Problem 6, 1/2012

2R1RB2/bs1p1p2/5k1K/2pp1Pps/rPPp2P1/3p4/1r3P2/8 (9 + 13)

#10

Δοκιμή : {1.Re1?  [2.Be7#]  Re2!}

Κλειδί : 1.f4! [2.Be7# / fxg5#]
1…gxf4 2.Be7+  Ke5 3.Bd8+ Kd6 4.Bc7+ Kc6 5.b5+ Rxb5 (απομάκρυνση του bRb2)
6.Bd8+ Kd6 7.Be7+ Ke5 8.Bf8+ Kf6 9.Re1 ~ 10.Be7#
Η περιήγηση του μαύρου βασιλιά λέγεται εκκρεμές (pendulum). Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται Λογικό, δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να επιτευχθεί με την δοκιμή, επανέρχεται αργότερα μέσα στην λύση του προβλήματος.

Πρόβλημα-711
Ιωάννης Καλκαβούρας, Ελλάς
Εμμανουήλ Μανωλάς, Ελλάς
MATPLUS 39-40, Autumn-Winter 2010, Problem 1675

5R2/5K2/2p2B2/2p2kpS/2p5/SPpb1P2/Pbs2p2/s2B1r2 (9 + 12)

#8

Δοκιμή: {1.Re8? [2.Re5#] Re1!}

Κλειδί : 1.Sb5! [2.Sd6#]
1…cxb5 2.Rc8 [3.Rxc5#] Ba3 3.b4 [4.Rxc5#] Bxb4 4.Re8 [5.Re5#] Re1 5.Be2 [6.Re5#] Rxe2 6.Rg8 [7.Rxg5#] Re7+ 7.Kxe7 ~ 8.Rxg5#

Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται Λογικό, δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να επιτευχθεί με την δοκιμή, επανέρχεται αργότερα μέσα στην λύση του προβλήματος.

Πρόβλημα-712
János Mikitovics, Hungary
Εμμανουήλ Μανωλάς, Ελλάς
juliasfairies.com 290

White : Kd3, Black : Kd6 Qh8 Re6 Bh3 Pd5h5g3, Neutral : Pe2, (1 + 7 + 1)
Το ουδέτερο πιόνι έχει το χρώμα αυτού που κάνει την κίνηση.
series auto-stalemate in 14 (Παίζει ο λευκός 14 κινήσεις και καταλήγει σε θέση πατ).

a) Diagram : συνθήκη Circe PWC (ανταλλαγή των θέσεων στο πάρσιμο)
b) +bRg5 : συνθήκη KoBul Kings

a) 1.Kc2 2.e4 3.exd5(+bPe4) 4.dxe6(+bRd5) 5.e7 6.e8=nR (προάγεται σε ουδέτερο Πύργο)
7.nRb8 8.nRxh8(+bQb8) 9.nRxh5(+bPh8) 10.nRh7 11.nRxh3(+bBh7) 12.nRh1 13.nRe1 14.nRxe4(+bQe1) auto=

b) 1.Rd2 2.e4 3.Ke3 4.Kf4 5.exd5 6.dxe6(bK=bRK) 7.e7 8.e8=nB (προάγεται σε ουδέτερο Αξιωματικό) 9.nBxh5(bRK=bK) 10.nBg4 11.Kxg3 12.Kh2 13.Kh1 14.nBxh3(bK=bBK) auto=

Πρόβλημα-713
Vito Rallo, Italy
Εμμανουήλ Μανωλάς, Ελλάς
variantim April 2013, problem 2363

8/8/8/8/8/1K2SP2/4k3/4s3 (3 + 2)

h#3, 2 λύσεις, συνθήκη Andernach (= αυτό που κάνει πάρσιμο αλλάζει χρώμα)

1.Sxf3(=wSf3) Sd4+ 2.Kd2 Ka2 3.Kc1 Sb3#

1.Kd2 Sd5 2.Kd1 Kb2 3.Sxf3(=wSf3) Sc3#

Ιδεώδη ματ, Ματ χαμαιλέων (0,1), αντιστροφή δυο κινήσεων του μαύρου.

Πρόβλημα-714
Vito Rallo, Italy
Εμμανουήλ Μανωλάς, Ελλάς
juliasfairies.com 247

8/8/8/8/K7/pGG5/k7/s7 (3 + 3) (Grasshoppers b3 c3 + 0)

h#3.5, Βοηθητικό ματ σε 3.5 κινήσεις (δηλ. ο λευκός παίζει πρώτος)
2 λύσεις, Andernach (= αυτό που κάνει πάρσιμο αλλάζει χρώμα)

1…Gd3 2.Sc2 Ge3 3.Ka1 Kb3 4.Sxe3(=wSe3) Sc2#

1…Kb4 2.Sxb3(=wSb3) Sd2 3.Ka1 Kb3 4.a2 Ga3#

Στην ίδια σελίδα του juliasfairies.com δίπλα σ'αυτό, υπάρχει το 248, άλλο ένα πρόβλημα από εκείνα που φτιάχνουμε μαζί με τον Σικελό Vito Rallo.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: