Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Αντίστροφο του Παύλου Μουτεσίδη

Ο μεγάλος (κυρίως σε αξία, αμελητέο το θέμα ηλικίας) συνθέτης μας Παύλος Μουτεσίδης είχε πάρει ένα Ειδικό βραβείο (Special Prize) που το εντόπισα σε ένα τεύχος του ρώσικου περιοδικού The Ural`s Problemist (Ο Προβληματιστής των Ουραλίων (Ορέων)). Θα το βρείτε εδώ, στη σελίδα 16.

Η βραβευμένη σύνθεση είναι μια μινιατούρα αντίστροφη (παίζουν τα λευκά και εξαναγκάζουν τα μαύρα να κάνουν ματ) με ματ σε δεκατρείς κινήσεις. Υπάρχει δίδυμο, με μετακίνηση όλων των κομματιών δύο γραμμές κάτω, πάλι αντίστροφο δεκατριάρι.

Πρόβλημα-630
Παύλος Μουτεσίδης
Ειδικό βραβείο
5K2/5S2/6k1/6r1/6QQ/8/8/8 (4+2)
s#13, Δίδυμα : a) Διάγραμμα, b) a8=a6
a)
1.Se5+ Kf6 2.Sc4 Kg6 3.Qhh5+ Kf6 4.Qh6+ Rg6 5.Qf3+ Ke6 6.Qhe3+ Kd7 7.Qb7+ Kd8 8.Qd4+ Rd6 9.Qa8+ Kc7 10.Qe5 Kd7 11.Qg7+ Ke6 12.Qg4+ Kf6 13.Qd8+ Rxd8#
b)
1.Qe2+ Kf4 2.Qe6 Kf3 3.Sd4+ Kf4 4.Kf7 Kg5 5.Qeh6+ Kg4 6.Qe2+ Rf3+ 7.Kg6 Kg3 8.Qhh2+ Kg4 9.Qe6+ Rf5 10.Kh7 Kg5 11.Qg8+ Kf6 12.Qd8+ Kf7 13.Qh5+ Rxh5#

Ο συνθέτης πετυχαίνει το στόχο του με συνεχή σαχ και καρφώματα. Τα κομμάτια έχουν μεγάλη κινητικότητα. Υπάρχουν επιστροφές (Switchback) κομματιών και Κυκλώματα (Circuits). Η τελική εικόνα ματ είναι Ηχώ χαμαιλέων (=ο bK είναι σε τετράγωνο διαφορετικού χρώματος) σε Διαγώνια Κατοπτρική θέση.

1 σχόλιο:

Emmanuel Manolas είπε...

Ο συνθέτης Steven Dowd σχολίασε (στο facebook) :
Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι και οι δύο λύσεις είναι σωστές, ελεγμένες με υπολογιστή. Εκτός από την ηχώ προσέξτε πόσο πλησιάζουν το ιδεώδες τα πρότυπα ματ - αν δεν κάνω λάθος μόνο ένα τετράγωνο φρουρείται διπλά σε κάθε λύση - g7 στην μία και g8 στην άλλη. Ο Μουτεσίδης είναι σίγουρα ο βασιλιάς της οικονομίας!
[I can happily report that both are C+. Besides the echo note how nearly perfect the model mates are - if I am not mistaken only one square has a double coverage in both solutions - g7 in one and g8 in the other. Moutecidis is definitely the king of economy!]