Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Νίκος Περγιάλης, 5 συνθέσεις

Συνεχίζουμε με συνθέσεις του Έλληνα προβληματιστή Νίκου Περγιάλη, του έσχατου ρεμπέτη.
Εδώ θα δούμε τρία δυάρια και δύο πολυκίνητα, ένα τεσσάρι και ένα εξάρι. Κατά την λύση τους, θα αναφέρουμε και ποια θέματα παρουσιάζονται. Υπενθυμίζω ότι του αρέσουν προβλήματα με λίγα κομμάτια (μέχρι 12, Meredith) και τα Ιδεώδη ματ.Πρόβλημα-625

Νίκος Περγιάλης (Nikos Pergialis)
αδημοσίευτο (original)


8/5R2/4p1K1/1Q6/1S1B2s1/3R4/2S1k3/r7 (7 + 4)
#2

Δοκιμές : [1.Bc3? Sf6!], [1.Rd1+? Kxd1!], [1.Rd2+? Kxd2!], [1.Rf2+? A Sxf2!], [1.Qe5+? B Sxe5+!], [1.Qf5? exf5!], [1.Qh5? Rf1!]

Κλειδί : 1.Qg5! [2.Rd2# / Qd2# / Qxg4#] (Η Βασίλισσα εγκαταλείπει την μπαταρία).
1...Sf2 2.Rxf2# A
1...Se3 2.Qxe3#
1...Se5+ 2.Qxe5# B
1...Sf6 2.Qg2#

Θέμα Vladimirov : [Δύο δοκιμές παρουσιάζονται ως ματ σε δύο βαριάντες]. Είναι σημειωμένες ως Α και Β.
Θέμα Elmgren : [Τουλάχιστον τρία μαύρα κομμάτια αμύνονται στις δοκιμές]. Εδώ αμύνονται όλοι οι μαύροι πεσσοί.
Θέμα Option : [Το κλειδί και τουλάχιστον δύο δοκιμές γίνονται από το ίδιο κομμάτι]. Εδώ, η wQ.
Θέμα Grab (Άρπαγμα) : [Το κομμάτι που αμύνεται, παίρνεται σε τρεις τουλάχιστον βαριάντες]. Εδώ ο μαύρος Ίππος παίρνεται σε τρεις βαριάντες.
Αντιτετραπλό (Anti-Quadruple) : Ο Ίππος αμύνεται σε τέσσερις θέσεις και γίνονται τέσσερα διαφορετικά ματ. Μονομαχία Μαύρου - Λευκού.


Πρόβλημα-626

Νίκος Περγιάλης (Nikos Pergialis)
αδημοσίευτο (original)


1r6/4R3/2k1K3/7B/S1P1Sp2/8/4P3/7r  (7 + 4)
#2

Κλειδί : 1.Bf3! [2.Sd2# / Sc3# / Sc5# / Sd6# / Sf6# / Sg5# / Sg3# / Sf2#]
1...Rd1 2.Sd2#
1...Rb3 2.Sc3#
1...Rb5 2.Sc5#
1...Rd8 2.Sd6#
1...Rh6+ 2.Sf6#
1...Rh5 2.Sg5#
1...Rh3 2.Sg3#
1...Rf1 2.Sf2#


Με το κλειδί δημιουργείται μια μπαταρία Ίππου-Αξιωματικού, αλλά ο λευκός βασιλιάς εκτίθεται σε κίνδυνο σαχ.
Θέμα Ρόδα του λευκού Ίππου [ο wSe4 πηγαίνει σε οκτώ θέσεις. Άθλος!]. Η μετακίνηση αυτού του Ίππου πυροδοτεί την μπαταρία και δημιουργεί τις οκτώ απειλές.
Θέμα Pseudo-Fleck : [Οι πολλαπλές απειλές με το κλειδί, διαχωρίζονται με οκτώ από τις άμυνες του μαύρου]. Είναι Ψευδο-Φλεκ επειδή υπάρχουν κινήσεις του μαύρου που δεν διαχωρίζουν τις απειλές.
Μονομαχία Μαύρου - Λευκού. Υπάρχουν ματ με κατοπτρική συμμετρία.


Πρόβλημα-627

Νίκος Περγιάλης (Nikos Pergialis)
αδημοσίευτο (original)


8/8/5S2/Q1pP4/8/2P2kP1/3K2p1/4B2s  (7 + 4)
#2


Κλειδί : 1.Qa4! [2.Qd1# / Qe4# / Qf4# / Qg4#]
1…c4 2.Qd1#
1…g1=Q/R/S/B 2.Qe4#
1…Sf2 2.Qf4#
1…Sxg3 2.Qg4#


Θέμα Fleck : [Όλες οι πολλαπλές απειλές μετά το κλειδί διαχωρίζονται με τις αντίστοιχες άμυνες του Μαύρου].


Πρόβλημα-628

Νίκος Περγιάλης (Nikos Pergialis)
αδημοσίευτο (original)


8/8/8/8/1p1R4/SRp5/K1p5/2k5  (4 + 4)
#4


Κλειδί : 1.Sxc2!
1…Kxc2 2.Rb1 b3+ 3.Rxb3 Kc1 4.Rxc3#


Κλειδί με ψευδοθυσία του wS, που δίνει μια διαφυγή στον bK.
Επιστροφή (Switchback) του wR στη θέση του.
Επιστροφή (Switchback) του bK στη θέση του.
Ιδεώδες ματ.

Ο Νίκος Περγιάλης σχολιάζει :
"Ρε ρίχνω ζάρια / και φέρνω ντόρτια / ρε στης μαύρης γκόμενας / την πόρτα".


Πρόβλημα-629

Νίκος Περγιάλης (Nikos Pergialis)
αδημοσίευτο (original)8/8/8/7k/8/5SR1/8/6K1  (3 + 1)
#6

Κλειδί : 1.Rg8!
1…Kh6 2.Sg5 Kh5 3.Sf7 Kh4 4.Kg2 Kh5 5.Kf3 Kh4 6.Rh8#

Weningsteiner (μόνο 4 κομμάτια). Κάθε λευκό κομμάτι κάνει δύο κινήσεις.
Επιστροφή (Switchback) του bK. Ιδεώδες ματ.

Ο Νίκος Περγιάλης σχολιάζει :
"Ρε ρίχνω ζάρια / και φέρνω εξάρες / ρε μας τα τρώνε / οι αλανιάρες".

Ένας αναγνώστης μας, ο Alotan, μας ενημέρωσε ότι το πρόβλημα αυτό είναι αντισιπέ: "Το #6 (Νο.629) κάτι μου θυμίζει. Μια αναζήτηση στην WinChloe δίνει το (Kh1, Rf2, Sf3 - Kd1), #6, Hilmar Ebert, Problem 1977: 1.Ra2! κ.λ.π.. Με τόσο λίγο υλικό, είναι σχεδόν αδύνατο να μην πέσεις πάνω σε παλαιότερο πρόβλημα. Ειδικά όταν πρόκειται για ορθόδοξα προβλήματα, που έχουν σχεδόν εξαντληθεί".
Συμβαίνουν αυτά! Θα συνεχίσουμε με άλλα προβλήματα του Νίκου Περγιάλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: