Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

C20101031 : BAKHTIYAR RUSTAMOV -50 JT

BAKHTIYAR RUSTAMOV -50 JT (H#2)

The Azerbaijan Chess Composition Commission announces an International Composing Tourney 'Bakhtiyar Rustamov-50' for helpmates in two (free theme).
Judge: Bakhtiyar Rustamov (Baku, Azerbaijan).
Prize fund: $500.00 (U.S.).
Deadline: 31.10.2010. The preliminary award - 2010.
Entries (max 3 per author) should be sent to: bestechi@mail.ru

Baku, Azerbaijan. 29.08.2010.


ЮК БАХТИЯР РУСТАМОВ - 50 (H#2)

Комиссия по шахматной композиций Федераций Шахмат Азербайджана объявляет международный конкурс по составления задач на кооперативный мат в 2 хода (H#2) посвященный 50-летию Бахтияра Рустамова .
Судья: Бахтияр Рустамов (Баку, Азербайджан).
Призовой фонд: 500 $ ( долларов США) .
Последний день присылки: 31.10.2010.
Предварительное присуждение турнира будет опубликован - к концу 2010 года.
Задачи (не более 3-х от одного автора) с пометкой "ЮК Б.Рустамов-50 " высылать по адресу:
E-mail: bestechi@mail.ru
Баку, Азербайджан. 29.08.2010.


BAKHTIYAR RUSTAMOV -50 JT (H#2)

Η Επιτροπή Καλλιτεχνικού Σκακιού του Αζερμπαϊτζάν ανακοινώνει ένα Διεθνές Τουρνουά Σύνθεσης 'Jubilee Tourney Bakhtiyar Rustamov-50' για βοηθητικά δύο κινήσεων (με ελεύθερο θέμα).
Κριτής : Bakhtiyar Rustamov (Μπακού, Αζερμπαϊτζάν).
Χρηματικό έπαθλο : $500.00 (Αμερικανικά Δολλάρια).
Προθεσμία μέχρι : 31.10.2010. Η προσωρινή βράβευση εντός του 2010.
Οι Συμμετοχές (maximum 3 ανά συνθέτη) να αποσταλούν στο : bestechi@mail.ru

Μπακού, Αζερμπαϊτζάν. 29.08.2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: