Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

C20101025 : WARSAW GRAND PRIX

9th WARSAW SOLVING GRAND PRIX 2010
On occasion of 9th Warsaw Solving Grand Prix the Mazovian Chess Society announces the international tourney in following section:
#3 – judge Leopold Szwedowski
h#2 with 8 pieces – judge Eugeniusz Iwanow
s#3 – judge Waldemar Tura
Zeropositions, fairy pieces and conditions not allowed.
In each group there are 3 prizes.
Closing date: October 25th 2010.
Award will be ready by November 21st 2010.
Problems (on diagrams or in notation) with the complete solution send to:
gpw2010@wp.pl


Ένατος Μεγάλος Διαγωνισμός Λύσης, Βαρσοβία, 2010
Με την ευκαιρία του ένατου Μεγάλου Διαγωνισμού (ΓκρανΠρί) Λύσης στην Βαρσοβία, ο Mazovian Σκακιστικός Σύλλογος ανακοινώνει έναν διεθνή διαγωνισμό με τα ακόλουθα τμήματα :
#3 – Κριτής Leopold Szwedowski
h#2 με 8 κομμάτια – Κριτής Eugeniusz Iwanow
s#3 – Κριτής Waldemar Tura
Zeroposition, Μυθικά κομμάτια και Μυθικές συνθήκες δεν επιτρέπονται.
Σε κάθε τμήμα υπάρχουν τρία βραβεία.
Προθεσμία μέχρι : 25 Οκτωβρίου 2010.
Η βράβευση θα ετοιμαστεί μέχρι 21 Νοεμβρίου 2010.
Προβλήματα (σε διαγράμματα ή με συμβολική περιγραφή θέσης) με την πλήρη λύση να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : gpw2010@wp.pl

Δεν υπάρχουν σχόλια: