Σάββατο, 31 Ιουλίου 2010

Διαγ_Λύσης_ΣΟ_Πατρών_Ιούλιος 2010

Το Σάββατο 24 Ιουλίου και ώρα 18:30 διεξήχθη Διαγωνισμός Λύσης Σκακιστικών Προβλημάτων, με επιμέλεια του Γιάννη Γαρουφαλίδη, στον Σκακιστικό Όμιλο Πατρών.

Δόθηκαν έξι προβλήματα προς λύση (1 δυάρι, 1 τριάρι, 1 πολυκίνητο τεσσάρι, μια σπουδή, ένα βοηθητικό τεσσάρι, ένα αντίστροφο τριάρι) με όριο χρόνου τις 2,5 ώρες.

Η τελική κατάταξη των λυτών : Σπηλιάδης Αθανάσιος 14.0/30.0, Τερζής Φίλιππος 05.0, Σμπούκης Κωνσταντίνος 5.0, Σμπούκης Αθανάσιος 05.0, Σταματόπουλος Απόστολος 04.0, Λευθεριώτης Αιμίλιος , Σταματόπουλος Γεώργιος, Κοντογιάννης Γεώργιος.


Ακολουθούν τα προβλήματα και οι λύσεις τους. Η βαθμολογία κάθε προβλήματος είναι πέντε βαθμοί και δείχνουμε μέσα σε αγκύλες πόσους βαθμούς παίρνει το κλειδί, η απειλή ή κάθε βαριάντα.


(Πρόβλημα 463)
Heinonen, Unto,
Πρώτο βραβείο, ST 2002,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (9 + 10)
[2B3ss/1K3pRr/1ppk4/4R2P/b3PQ2/3p1S2/1S6/2q5]

Κλειδί : 1.Qg5! [5.0] [2.Qd8#] c5 / f6 2.Rd5# / Re6#


(Πρόβλημα 464)
Chocholouš, Jiři,
Δεύτερο βραβείο, Tidskrift för Schack, 1903,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (6 + 11)
[2b5/p1p4K/Pp2p3/3pk3/1Q3R2/p5pp/4P2r/2B5]

Κλειδί : 1.Be3! [1.0] [2.Rf3 [3.Qf4#] d4 3.Qxd4# [1.0] ]
1...Rf2 2.Rxf2 [1.0] d4 3.Qxd4#
1...c5 2.Bxc5 [1.0] bxc5 3.Qb8#
1...Bxa6 2.Rf5+ [1.0] Kxf5 3.Qf4# / Qe7#


(Πρόβλημα 465)
Juchli, Josef,
Augsburger Abendzeitung, 1885,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (8 + 11)
[6b1/SB1R1p2/1p2p3/4k1P1/2p3P1/s2p3p/1P1B2p1/3K2s1]

Κλειδί : 1.Ba8! zugzwang [1.0]
1...Sa3 ~ 2.Sc6+ Ke4 3.Sa5+ [0.5] Ke5 4.Sxc4#
1...Sg1 ~ 2.Sc6+ Ke4 3.Sd4+ [0.5] Ke5 4.Sxf3#
1...h2 2.Bxg2 Sf3 3.Sc6+ [0.5] Ke4 4.Rd4#
1...c3 2.Sc6+ Ke4 3.Sb4+ [0.5] Ke5 4.Sxd3#
1...b5 2.Bd5 Kd4 3.Sc6+ [0.5] Kc5 4.Be3#
2...exd5 3.Re7+ [0.5] Kd6 / Kd4 4.Bb4# / Be3#
1...f7 ~ 2.Sc6+ Ke4 3.Se7+ [0.5] Ke5 4.Sg6#
1...Bh7 2.Sc6+ Ke4 3.Sd8+ [0.5] Ke5 4.Sxf7#


(Πρόβλημα 466)
Michelet, Paul,
BCM, 2010,
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (4 + 3)
[8/8/8/3B1k2/K7/8/Pp2b1S1/8]

Κλειδί : 1.Se3+ [1.0] Ke5 / Kf4
2.Be4! [1.0] Kxe4
3.Sd1!! [2.0] Bxd1
4.Ka3 d1=Q/R? = Πατ
4...d1=B? = ισοπαλία, αφού είναι δύο λευκοτετράγωνοι αξιωματικοί
4...d1=S
5.Kb2 Sd2
6.Kc1 [1.0] = ισοπαλία, αφού θα χαθεί το ένα ελαφρό κομμάτι


(Πρόβλημα 467)
Feather, Chris,
Broodings, 2008,
Βοηθητικό σε 4 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#4 2.1.1.1.1.1.1.1 (4 + 5)
[8/7s/4SB2/4Pbs1/4k3/6p1/8/K7]

1.Sxe6 Bd8 2.Sg7 e6 3.Ke5 e7 4.Kf6 e8=Q# [2.5]
1.Sxf6 exf6 2.Bh7 f7 3.Kf5 f8=Q+ 4.Kg6 Sf4# [2.5]


(Πρόβλημα 468)
Zabunov, Vladimir N.,
,
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (12 + 12)
[7b/1Q2R3/PpPkPp1r/1p5p/2pKPR1S/1q1pP2B/7B/3s1r2]

Κλειδί : 1.Re8! [1.0] [2.Qe7+ Kxc6 3.Qc5+ bxc5#]
1...Sxe3 2.Rg4+ Rf4 3.Sf5+ [1.0] Sxf5#
1...c3 2.Rf5+ Rf4 3.Rd5+ [1.0] Qxd5#
1...Rh7 2.Rxf6+ Rf4 3.e7+ [1.0] Bxf6#

Δεν υπάρχουν σχόλια: