Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2008

Οχτώ σπουδές (Άσκηση 7)

Το 2003, στο Deventer της Ολλανδίας, έγινε ένας διαγωνισμός λύσης (De Feijter Study Competition) με οχτώ σπουδές. Συμμετείχαν αρκετοί λύτες, μερικοί από τους οποίους ήσαν πρωταθλητές στην χώρα τους.

Αυτό που συνέβη όμως δεν είχε προηγούμενο. Ο δεκαεξάχρονος Ολλανδός Daniel Stellwagen έλυσε όλες τις σπουδές με άψογο τρόπο. Σήμερα ο Stellwagen είναι μεγάλος μαιτρ του αγωνιστικού σκακιού, λύτης και συνθέτης.

Οι σπουδές παρουσίασαν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Το ποσοστό αυτών που λύθηκαν φαίνεται παρακάτω :
Σπουδή 3η: 81,25% (Zachodjakin, 1930)
Σπουδή 7η: 70,83% (Vukcevich, 1951)
Σπουδή 2η: 65,58% (Bergqwist, 2002)
Σπουδή 6η: 56,67% (Clausen, 1927)
Σπουδή 5η: 45,83% (Bazlov, 1971)
Σπουδή 1η: 39,58% (Smyslov, 2000)
Σπουδή 4η: 35,00% (Stavrietsky/Ryabinin, 1999)
Σπουδή 8η: 30,00% (Smyslov, 2000)

Οι βαθμοί των λυτών (7 βαθμοί ανά πλήρη λύση σπουδής) ήσαν οι ακόλουθοι :
01 Daniel Stellwagen: 56
02 Marcel van Herck: 47, (4 φορές πρωταθλητής Βελγίου)
03 Hans Boehm: 37
04 Eddy van Beers: 34
05 Harold v.d. Heijden: 32
06 Dolf Wissmann: 32, (Ολλανδός πρωταθλητής 1999)
07 Bert v.d. Marel: 26
08 Peter v.d. Heuvel: 25
09 Ed van de Gevel: 25
10 Harm Benak: 19
11 Andy Ooms: 12
12 Ward Stoffelen: 5

Πήραμε αυτές τις σπουδές (και τα υπόλοιπα στοιχεία) από την σελίδα με τον γρίφο-17 της Chessbase και τις παρουσιάζουμε παρακάτω. Οι βιαστικοί θα μπορούσαν να ανατρέξουν στις λύσεις που ετοίμασε με ωραίο τρόπο ο TD Rene Olthof εδώ.

Προτείνω εσείς να προσπαθήσετε λύσετε τις σπουδές, και εγώ να αναρτήσω τις πλήρεις λύσεις σε μιά εβδομάδα για να τις συγκρίνετε με τις δικές σας. (Δείτε στο κάτω μέρος της ανάρτησης).


Σπουδή 1η

(Πρόβλημα 253)
Σμίσλοβ (Smyslov V.)
Moi Etyudi #41, 2000
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (4 + 5)
[8/5k1p/b3p3/2K3RP/5P2/8/p7/8]Σπουδή 2η
(Πρόβλημα 254)
Μπέρκβιστ (Bergqwist D.)
Tidskrift for Schack, 2002
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (9 + 7)
[2q1SQSR/3k1PP1/3Prr2/4bR1p/8/3p4/8/4K3]Σπουδή 3η
(Πρόβλημα 255)
Ζαχοντιάκιν (Zachodjakin G.)
Πρώτο Βραβείο Shakmaty Listok, 1930
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (5 + 4)
[5B1k/7p/6P1/4SsP1/8/8/K4p2/8]Σπουδή 4η
(Πρόβλημα 256)
Σταβριέτσκι / Ριάμπινιν (Stavrietsky / Ryabinin)
Studium, 1999
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (4 + 4)
[5K1k/1R1P4/8/b7/4r3/3B4/3p4/8]Σπουδή 5η
(Πρόβλημα 257)
Μπάζλοβ (Bazlov Y.)
Πρώτο Βραβείο Shakmaty v SSSR, 1971
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (4 + 3)
[s7/2S4K/8/k7/7R/2r5/8/S7]Σπουδή 6η
(Πρόβλημα 258)
Κλάουζεν (Clausen S.)
2nd/3rd prize, Sveriges SF, 1927
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν
+ (5 + 4)
[K5R1/7p/1B3PP1/1k7/8/8/6r1/7r]Σπουδή 7η
(Πρόβλημα 259)
Βούξεβιτς (Vukcevich M.)
1951
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (3 + 4)
[1R6/8/B7/8/8/1K6/1p2p3/k3s3]Σπουδή 8η
(Πρόβλημα 260)
Σμίσλοβ (Smyslov V.)
Moi Etyudi #44, 2000
Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία
= (4 + 4)
[8/8/6p1/5p2/p1k2P2/8/P6P/4K3]


(05-11-2008) Ακολουθούν οι λύσεις

Σπουδή 1η : Smyslov, V. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.Rg1! (πρέπει να προλάβει την προαγωγή του πιονιού) Bd3
2.h6 (με σχέδιο [3.Rg7+ 4.Ra7], όχι αμέσως [2.Ra1? Bb1 3.Kd6 h6!! –+ τα Μαύρα κερδίζουν]) Kf6
3.Ra1 Bb1
4.Kd6 (zugzwang) Kf5 (ή [4...Kg6 5.Kxe6 Kxh6 6.Kf6 Kh5 7.Kg7 h6 8.f5 Bxf5 9.Rxa2 = ισοπαλία])
5.Ke7! (όχι [5.Kd7? e5! 6.fxe5 Kxe5 7.Ke7 Kd4 8.Kf6 Kc3 9.Kg7 Kb2 10.Rxa2+ Kxa2 –+ τα Μαύρα κερδίζουν]) Kxf4
6.Kxe6 Kg5 (ή [6...Ke4 7.Kf6 Kd3 8.Kg7 Kc3 9.Rxa2 Bxa2 10.Kxh7 Bb1+ 11.Kg7 = ισοπαλία])
7.Kf7! Kxh6
8.Kg8! Kg6
9.Kh8 h5
10.Rxa2 Bxa2 = (πατ!)


Σπουδή 2η : Bergqwist, D. - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1.Qe7+! Rxe7
2.f8=S+ Rxf8
3.gxf8=S+ Kxe8
4.d7+ Qxd7
5.Sf6+ Bxf6+
6.Se6+ Kf7 (αν [6...Bxh8 7.Rf8#])
7.Rf8+ Kxe6 (αν [7...Kg6 8.R8xf6+ Kh7 9.Rxh5+ Kg8 10.Rf8#])
8.R8xf6#


Σπουδή 3η : Zachodjakin, G. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.g7+! Sxg7 (αν [1...Kg8 2.Sg4 f1=Q 3.Sf6+ Kf7 4.g8=Q#])
2.Sf7+ Kg8
3.Bc5! f1=Q
4.Sh6+ Kh8
5.Bd6! = (και η θέση είναι ισόπαλη, γιατί αν σηκωθεί ο bS τότε ο wB δίνει σαχ από το τετράγωνο e6, όπου δεν μπορεί να παρθεί από την bQ λόγω του πηρουνιού του wS).


Σπουδή 4η : Stavrietsky / Ryabinin - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1.d8=S! (όχι [1.d8=Q? Rf4+! =], και τώρα απειλεί [2.Sf7+ [3.Be4#]])
1...Re8+ (όχι [1...Bxd8? 2.Bxe4 Be7+ 3.Rxe7 d1=Q 4.Rh7#], ούτε [1...Rf4+? 2.Sf7+ Rxf7+ 3.Kxf7 d1=Q 4.Rb8+ Bd8 5.Rxd8#])
2.Kxe8 d1=Q
3.Kf8 Bb4+ (όχι [3...Qxd3 4.Sf7+ Kh7 5.Se5+ +– τα Λευκά κερδίζουν])
4.Rxb4 Qf3+ (όχι [4...Qxd3 5.Rh4+ Qh7 6.Nf7#])
5.Bf5 (όχι [5.Sf7+? Qxf7+ 6.Kxf7 = πατ]) Qxf5+ (αν [5...Qh5 6.Rh4 Qxh4 7.Sf7#])
6.Sf7+ Kh7
7.Rh4+ Kg6
8.Rh6#


Σπουδή 5η : Bazlov, Y. - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1 Rh5+! (όχι [1 Sxa8? Ka6!]) Ka4
2 Sxa8 Rc1 (όχι [2...Ka3 3 Rh2! +- ])
3 Sb6+ (όχι [3 Rh6? Ka3 = ]) Ka3
4 Rb5! Ka2 (όχι [4...Rxa1 5 Sc4+ Ka2 6 Rb2#])
5 Sb3 Rb1
6 Sc4! Rxb3
7 Ra5+ Kb1
8 Sd2+ + (τα Λευκά κερδίζουν)


Σπουδή 6η : Clausen, S. - Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν

Κλειδί : 1 f7! (όχι [1 Ba7? Rxg6 2 f7 Rf6 = ], ούτε [1 gxh7? Ra2+ 2 Ba7 Rxh7 = ]) Rf1
2 gxh7 (όχι [2 f8=Q? Rxf8+ 3 Rxf8 Rxg6 = ] Rh2
3 Bf2! Rfxf2
4 Rg2 (όχι [4 Rb8+? Kc6 5 Rc8+ Kd7 6 Rc2 Rxc2 7 f8=Q Ra2+ 8 Kb7 Rhb2+ -+ τα Μαύρα κερδίζουν]) Rhxg2
5 h8=Q Rxf7
6 Qe8+ (αν [6 Qe5+ Kb6 7 Qe6+]) +- (τα Λευκά κερδίζουν)


Σπουδή 7η : Vukcevich, M. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.Bd3! (όχι [1.Kc3? Sd3 -+ τα Μαύρα κερδίζουν], ούτε [1.Ka4? Sd3 2.Bxd3 e1=Q 3.Rb3 Qd1 -+ τα Μαύρα κερδίζουν])
1...Sxd3 (όχι [1...b1=Q+ 2.Bxb1 Kxb1 3.Re8 = ])
2.Kc2 ( > 3.Ra8#) Sc1 (όχι [2...e1=S+ 3.Kd2 b1=Q 4.Rxb1+ Kxb1 = ], ούτε [2...Se1+ 3.Kd2 = ])
3.Rxb2 e1=Q
4.Rb1+ Ka2
5.Ra1+ Kxa1 = (πατ)


Σπουδή 8η : Smyslov, V. - Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία

Κλειδί : 1.a3! (όχι [1.Kf2? a3! 2.Ke3 Kc3 3.h3 Kc4! 4.Kf3 Kd3 5.Kf2 Ke4 6.Kg3 Ke3 7.Kh4 Kd2 8.Kg5 Kc2 9.Kxg6 Kb2 10.h4 Kxa2 11.h5 Kb3 12.h6 a2 13.h7 a1=Q -+ και τα Μαύρα κερδίζουν]) Kd3
2.Kf2 Ke4
3.Kg3 Ke3
4.h3 Ke4
5.Kh4 ( > 6.Kg5) Kxf4 = (πατ)

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν είναι τυχαίο που ο Stellwagen έχει ήδη γίνει GM (στο αγωνιστικό σκάκι)

Ανώνυμος είπε...

Ναι, απ'ότι είδα παίζει και στην Ολυμπιάδα της Δρέσδης, με την Ολλανδία!