Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Δυό πολυκίνητα του Γαρουφαλίδη

Στα πολυκίνητα προβλήματα πρέπει να δει κανείς πώς δίνεται το ματ (να φανταστεί την εικόνα του ματ). Για να επιτευχθεί αυτό το ματ, χρειάζεται να γίνει μια σειρά κινήσεων (πιθανώς επανειλημμένα).

Στα αντίστροφα προβλήματα παίζουν πρώτα τα Λευκά και εξαναγκάζουν τα Μαύρα να κάνουν ματ.

Ο Ιωάννης Γαρουφαλίδης είναι ένας δραστήριος συνθέτης με πολλές δημοσιεύσεις και είναι επίσης εξαιρετικός λύτης. Εδώ θα δούμε δύο βραβευμένα πολυκίνητα αντίστροφα προβλήματά του. (Δείτε και μια άλλη σύνθεσή του).

(Πρόβλημα 251)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis)
Τρίτη Εύφημη Μνεία, Quartz 2002
Αντίστροφο σε 29 κινήσεις
s#29 (4 + 6)
[8/8/8/8/7R/k7/1r5P/K1Q5]Κλειδί : 1.Rd4! Kb3 2.Qc4+ Ka3 3.Qc3+ Rb3 4.Qc1+ Rb2 5.h4 Kb3
6.Qc4+ Ka3 7.Qc3+ Rb3 8.Qc1+ Rb2 9.h5 Kb3 10.Qc4+ Ka3
11.Qc3+ Rb3 12.Qc1+ Rb2 13.h6 Kb3 14.Qc4+ Ka3 15.Qc3+ Rb3
16.Qc1+ Rb2 17.h7 Kb3 18.Qc4+ Ka3 19.Qc3+ Rb3 20.Qc1+ Rb2
21.h8=R Kb3 22.Rb8+ Ka3 23.Qe3+ Rb3 24.Qe7+ Rb4 25.Ra8+ Kb3
26.Qe3+ Kc2 27.Ra2+ Rb2 28.Qd3+ Kc1 29.Qb1+ Rxb1#

Σχόλιο συνθέτη : [Ένα Excelsior με υποπροαγωγή πύργου (Μινιατούρα), Switchback, Circuit de Dame, Circuit de Tour, Circuit lineaire, Sacrifice].


(Πρόβλημα 252)
Ιωάννης Γαρουφαλίδης (Ioannis Garoufalidis)
Έπαινος, The Problemist, 2005
Αντίστροφο σε 37 κινήσεις
s#37 (11 + 3)
[8/2p2S1B/2P5/2P4k/6bP/8/3PP1Q1/1KR1B3]

Κλειδί : 1.Qd5+!
1...Bf5+ 2.Rc2 Kg4 3.Qg2+ Kf4 4.Qg3+ Ke4 5.Qd3+ Kf4 6.Qe3+ Kg4 7.Qg3+ Kh5 8.Qf3+ Bg4
9.Qd5+ Bf5 10.Kc1 Kg4 11.Qg2+ Kf4 12.Qg3+ Ke4 13.Qd3+ Kf4 14.Qe3+ Kg4 15.Qg3+ Kh5 16.Qf3+ Bg4
17.Qd5+ Bf5 18.Kd1 Kg4 19.Qg2+ Kf4 20.Qg3+ Ke4 21.Qd3+ Kf4 22.Qe3+ Kg4 23.Qg3+ Kh5 24.Qf3+ Bg4
25.Qd5+ Bf5 26.Rc1 Kg4 27.Qg2+ Kf4 28.Qg3+ Ke4 29.Qd3+ Kf4 30.Qe3+ Kg4 31.Qg3+ Kh5 32.Qf3+ Bg4
33.Qd5+ Bf5 34.e3 Kg4 35.Qg2+ Kh5 36.Qf3+ Bg4
37.Bc2 Bxf3#

Δείτε πώς ετοιμάζει τελετουργικά (κάθε οχτώ κινήσεις) ο λευκός βασιλιάς το τέλος του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: