Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021

19 Greek Championships

Τα πρώτα 19 πρωταθλήματα λύσης σκακιστικών προβλημάτων στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχουν σχόλια: