Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019

6ο Κύπελλο Λύσης, Προβλήματα και Λύσεις

Προβλήματα 

Σελίδα 1 : https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6Y0hCMmswb0xQajhrTG93SHo3SU5kdzNQVmk4/view?usp=sharing


Σελίδα 2 : https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6V3YtM2xpWjV2ZmhDVm1kazlSYjd3Tl9tM2E4/view?usp=sharing


Σελίδα 3 : https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6WHdjcWVubzBpSUY4UFhORExjQVYxOXdkX0RR/view?usp=sharingΛύσεις 

Σελίδα 1 : https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6UTUtekdqNDZ3bk1GWFhGVU5TZkJEVkN5VEhj/view?usp=sharing


Σελίδα 2 : https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6dmgyWnFkODVMR2FENWo4OS1JcnV5NmpjTGhr/view?usp=sharing


Σελίδα 3 : https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6NDNlWmtXMGU0THhHdHlNNVZyc0RmQmZEVWg0/view?usp=sharing


Σελίδα 4 : https://drive.google.com/file/d/0B2-Lv0IlDIs6THAyMnRuS0l6Z2F6VHoxTXRLNGNwWFhfZ2lF/view?usp=sharingΤην επιλογή των συνθέσεων και τα κείμενα των λύσεων έχει φροντίσει ο Νίκος Μενδρινός.

06/01/2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: