Πέμπτη 2 Ιουνίου 2016

Πρόταση για Θέμα Περγιάλης

Προτείνουμε σήμερα ένα νέο θέμα, που θα έχει το όνομα του Έλληνα συνθέτη Νίκου Περγιάλη.

Θέμα Περγιάλης : Η wQ καρφώνει ένα κομμάτι, το μοναδικό μαύρο που είναι καρφωμένο, και η απειλή είναι ένα άλλο λευκό κομμάτι να κάνει ματ με κάρφωμα. Στις βαριάντες, η wQ θα δώσει τουλάχιστον τέσσερα ματ από διαφορετικές κατευθύνσεις στον ακίνητο bK, εκ των οποίων το ένα γίνεται με πάρσιμο του καρφωμένου.

Theme Pergialis : The wQ pins a piece, which is the only pinned black piece, and the threat is a pin-mate from another white piece. In the variations the wQ delivers at least four mates from different directions to the immobile bK, the one mate being by capturing the pinned piece.


Περγιάλης ΝίκοςΠρόβλημα-818
Περγιάλης Νίκος (Pergialis Nikos) (GRE)
Πηγή: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=494095627452037&set=a.146384942223109.1073741827.100005548114972&type=3
2Qq4/1Sp1br2/8/1p1p4/2k2S2/2P5/P1K1RR2/2s5
(8 + 8)
#2


Κλειδί : 1.Qe6! [2.Re4#]
1…Sxe2 2.Qxe2#
1…Qh8 2.Qxd5#
1…Bf6 2.Qc6#
1…b4 2.Qa6#
1…Sb3 2.axb3#
1…Bc5 2.Sa5#
1…Rxf4 2.Rxf4#

Θέμα Περγιάλης. Άμεσο κάρφωμα. Ματ με κάρφωμα (2.Re4#, 2.Rxf4#). Τέσσερα ματ με την wQ. Μαύρη διόρθωση (το Be7-c5 διορθώνει το Be7-f6). 


Πρόβλημα-819
Περγιάλης Νίκος (Pergialis Nikos) (GRE)

8/S1s4q/7p/KSkr2bR/3pPQ2/3PP3/8/8
(8 + 7)
#2


Κλειδί : 1.Qe5! [2.exd4#]
1…Sxb5 / Se6 2.Qxd5#
1…Bxe3 2.Qd6#
1…Qxe4 2.Qxc7#
1…dxe3 2.Qc3#

Θέμα Περγιάλης. Άμεσο κάρφωμα. Ματ με κάρφωμα (2.exd4#). Τέσσερα ματ με την wQ. Αμοιβαία παρσίματα (dxe3, exd4). 


Πρόβλημα-820
Περγιάλης Νίκος (Pergialis Nikos) (GRE)

7q/s1b5/S7/1S6/K1kp1s2/R7/8/7Q
(5 + 6)
#2


Κλειδί : 1.Qe4! [2.Rc3#]
1…Qh3 2.Qxd4#
1…Sd5 2.Qd3#
1…Se2 2.Qe6#
1…Sxb5 2.Qc6#
1…Ba5 2.Sd6#

Θέμα Περγιάλης. Άμεσο κάρφωμα. Ματ με κάρφωμα. Τέσσερα ματ με την wQ. Μαύρη διόρθωση (1...Sd5 διορθώνει το 1...Se2).


Πρόβλημα-821
Περγιάλης Νίκος (Pergialis Nikos) (GRE)

4r3/6Qp/5B2/p2p4/Ks2kSP1/4Pp2/5P2/2R4r
(8 + 8)
#2


Κλειδί : 1.Qb7! [2.Rc4#]
1…Sc2 2.Qxd5#
1…Sc6 2.Qb1#
1…Rxc1 / Rd1 2.Qxh7#
1…Rc8 2.Qe7#


Θέμα Περγιάλης. Άμεσο κάρφωμα. Ματ με κάρφωμα. Τέσσερα ματ με την wQ. Αντι-Δυάδα Sc2 και Sc6.


Πρόβλημα-822
Περγιάλης Νίκος (Pergialis Nikos) (GRE)

6SQ/6p1/8/2BPkp2/qS1R4/pRp4b/Ps1p2rb/KB6
(10 + 11)
#2


Κλειδί : 1.Qh5! [2.Re4#]
1…Sd3 2.Sxd3#
1…c2 2.Re3#
1…Re2 / Rg5 2.Q(x)e2#
1…Rg4 2.Qxf5#
1…g5 2.Qh8#
1…Qxb4 2.Qe8#


Θέμα Περγιάλης. Άμεσο κάρφωμα. Ματ με κάρφωμα. Τέσσερα ματ με την wQ. Μαύρη διόρθωση (1...Rg4 διορθώνει τα 1...Re2 / Rg5).

Δεν υπάρχουν σχόλια: