Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Ματ με δύο άλογα στην άκρη της σκακιέρας.

Υπάρχει ένα όμορφο πρόβλημα του Γάλλου συγγραφέα και ποιητή Αλφρέδου ΝτεΜυσσέ από το 1849 που δείχνει το ματ με δύο άλογα στην άκρη της σκακιέρας. Για να γίνει τέτοιο ματ, χρειάζεται να υπάρχει κι άλλο μαύρο κομμάτι, που ίσως εξαφανίζεται στην τελική εικόνα, ή ένα πιόνι που να μην είναι πολύ προχωρημένο (δες γραμμή Τρόιτσκι).

Πρόβλημα-737
Alfred deMusset
La Regence, 1849
1s2k1K1/7R/8/4S3/6S1/8/8/8 (4 + 2)
#3, Ματ σε τρεις κινήσεις

1.Rd7! [2.Sf6#] Sxd7
2.Sc6 Sf6+
3.Sxf6#
τελική εικόνα ματ

Το πρόβλημα αυτό μου αρέσει και έφτιαξα, για έναν πρόσφατο διαγωνισμό σύνθεσης, ένα βοηθητικό πρόβλημα δίδυμο, δύο κινήσεων.
Στο πρώτο πρόβλημα από τα δίδυμα ο Λευκός καταφέρνει εύκολα να κάνει τον συνεργαζόμενο Μαύρο ματ με δύο άλογα σε μια άκρη της σκακιέρας, (γίνονται δυο απλές κινήσεις και δυο παρσίματα).
Στο δεύτερο πρόβλημα όμως τοποθετείται ένας μαύρος πύργος που εμποδίζει το ματ που μόλις έγινε! Ο Λευκός, αρκετά πιο δύσκολα (γίνονται τέσσερα παρσίματα, καρφώματα, ξεκαρφώματα και απομακρύνσεις), καταφέρνει πάλι να πετύχει το ματ με τα δύο άλογα, αλλά σε άλλη πλευρά της σκακιέρας!
Για δυάρι πρόβλημα, το θεωρώ ωραίο, (άσχετο αν ο κριτής είδε ανόμοιες τις δύο λύσεις και δεν του έδωσε διάκριση). Βέβαια, με βοήθησαν πολύ και οι μυθικές συνθήκες TakeANDMake (αυτό που πήρε κομμάτι κάνει μια κίνηση σαν αυτό που πάρθηκε. Παράδειγμα: αν ένας πύργος πάρει ένα άλογο, υποχρεούται να κάνει και μια κίνηση σαν άλογο) και Anti-TakeANDMake (αυτό που πάρθηκε δεν βγαίνει από το παιγνίδι αλλά κάνει μια κίνηση χωρίς να παίρνει κάτι στο τετράγωνο άφιξης).
Τελικό αποτέλεσμα, με τον συνδυασμό των δυο μυθικών συνθηκών, είναι μια κατάσταση που περιγράφτηκε πρόσφατα σαν Βουλγάρικο Μπιλιάρδο.
Παράδειγμα: (1) αν ένας πύργος πάρει ένα άλογο, ο πύργος υποχρεούται να κάνει μια κίνηση σαν άλογο, και το άλογο δεν βγαίνει από το παιγνίδι αλλά κάνει κι αυτό μια κίνηση ως άλογο. (2) Αν ένα άλογο πάρει έναν αξιωματικό, το άλογο υποχρεούται να κάνει μια κίνηση σαν αξιωματικός, και ο αξιωματικός δεν βγαίνει από το παιγνίδι αλλά κάνει κι αυτός μια κίνηση ως αξιωματικός).

Πρόβλημα-738
Μανωλάς Εμμανουήλ
αδημοσίευτο
8/1K6/8/6bS/8/5S2/5k2/1b6 (3 + 3)
h#2, βοηθητικό ματ σε 2
συνθήκες TakeAndMake, Anti-TakeAndMake

Δίδυμο a) Διάγραμμα,
b) +bRc6, προσθήκη μαύρου Πύργου

a)
1.Bg6 Sg3
2.Kxg3(Kh5;Se4) Sexg5(Sf6;Bh6)#

b) bRc6
1.Kxf3(Ke1;Sd2) Kxc6(Kc1;Rh6)
2.Rxh5(Rf4;Sg3) Sxb1(Sd3;Ba2)#
τελική εικόνα ματ α
τελική εικόνα ματ β

Έχουμε συνθέσει, μαζί με τον Ιταλό Vito Rallo, προβλήματα με παρόμοια τελικά ματ, αλλά με άλλη μυθική συνθήκη, Andernach (το κομμάτι που κάνει πάρσιμο, αλλάζει χρώμα).

Πρόβλημα-713
Μανωλάς Εμμανουήλ και Rallo Vito
Variantim, April 2013
8/8/8/8/8/1K2SP2/4k3/4s3 (3 + 2)
#3
συνθήκη Andernach

1.Sxf3(=wSf3) Sd4+ 2.Kd2 Ka2 3.Kc1 Sb3#

1.Kd2 Sd5 2.Kd1 Kb2 3.Sxf3(=wSf3) Sc3#

Ιδεώδη Ματ χαμαιλέων.
τελική εικόνα ματ πρώτης λύσης
τελική εικόνα ματ δεύτερης λύσης

Πρόβλημα-739
Μανωλάς Εμμανουήλ και Rallo Vito
Julia's Fairies Νο.248, February 07, 2013
8/2K1kss1/8/5PG1/8/8/8/8 (3 + 3)
(Grasshoppers: f5 + 0)
#3
συνθήκη Andernach
Ακρίδα στο g5

1.Kf8 Kd7 2.Sxf5(=wSf5) Sh6 3.Sxg5(=wSg5) Se6#

1.Ke8 Ge5 2.Sxe5(=wSe5) Sg6 3.Sxf5(=wSf5) Sd6#
τελική εικόνα ματ πρώτης λύσης
τελική εικόνα ματ δεύτερης λύσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: