Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

The Problemist (και μερικοί Έλληνες συνθέτες)

Το σκακιστικό περιοδικό The Problemist εκδίδεται από την Αγγλική κοινότητα συνθετών σκακιστικών προβλημάτων (BCPS, British Chess Problem Society, www.theproblemist.org/) επί πολλές δεκαετίες και έχει παγκόσμια αναγνώριση.
Έλαβα πρόσφατα το τεύχος [The Problemist, Volume 24, No 1, January 2013] που έχει 48 σελίδες και ένα συμπλήρωμα [The Problemist Supplement, Issue 122, January 2013] με 12 σελίδες. Η ποικιλία της ύλης είναι τεράστια και καλύπτει κάθε είδος σκακιστικών συνθέσεων.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα προβλήματα Ελλήνων συνθετών που δημοσιεύθηκαν ή αναφέρονται στο τεύχος αυτό.

Πρόβλημα-694
Ιωάννης Καλκαβούρας
C11037 The Problemist July 2012

7S/1KB1p2p/1PB2p1r/1p3P2/2k1S1p1/b1P3pq/bPP2P1R/5s2 (12 + 12)
#10, πολυκίνητο δεκάρι
1.b3+? Bxb3!
1.Bd7! [2.Be6#] Kd5 2.f3 gxf3 3.Bc6+ Kc4 4.Rd2 [5.Rd4#] Sxd2 5.Sxd2+ Kc5 6.Bd8 [9.Bxe7#] Kd6 7.Sf7+ Bxf7 8.Bc7+ Kc5 9.Se4+ Kc4 10.b3#

Λογικό πρόβλημα, (αυτό που δεν επιτυγχάνεται με την δοκιμή, τελικά γίνεται στην λύση).

Πρόβλημα-695
Πέτρος Λαμπρινάκος
Έπαινος, The Problemist 2011

s7/3S4/5p2/3k4/8/4R3/1Q6/7K (4 + 3)
#3, τριάρι
1.Qb8!
1…Sb6 2.Qxb6 [3.Qc5#]
1…Sc7 2.Qxc7 [3.Qc5#]
1…Kc4 2.Qb3+ Kd4 3.Qd3#
1…Kd4 2.Qb3 [3.Qd3#]
1…Kc6 2.Rd3 [3.Rd6#] Sb6/Sc7 3.Qxb6#/Qb6#
1…f5 2.Rd3+ Kc4/Ke4/Kc6/Ke6 3.Qb3#/Sc5#/Rd6#/Qe8#

Λογικό πρόβλημα. Κλειδί πάρε-δώσε με διαφυγές-Χ για τον bK.

Πρόβλημα-696
Πέτρος Λαμπρινάκος
Έπαινος, The Problemist 2011

3K4/8/2S1p3/3kSP2/2p2p1P/8/8/1Q6 (6 + 4)
#3, τριάρι
1.Qf1! [2.Qxc4+ Kd6 3.Sf7#/Qd4#]
1…Ke4 2.Ke7 Ke3/Ke5/Kxf5/c3/f3/exf5 3.Qe1#/Qxc4#/Qb1#/Qd3#/Qxf3#/Qf3# 1…Kc5 2.Kc7 [3.Qxc4#]

ODT, Κλειδί που δίνει διαφυγή.

Πρόβλημα-697
Πέτρος Λαμπρινάκος
PS2671 The Problemist Supplement January 2013

2B5/3K4/5p2/8/7p/7k/3Q2S1/8 (4 + 3)
#3, τριάρι
1.Qf2? [2.Se3 [3.Qg2#]] Kg4!
1.Se3? [2.Qg2#] Kg3!

1.Bb7! [2.Qf4 [3.Qxh4#]]
1…Kh2 2.Qf2 [3.Sf4#] Kh3 3.Qxh4#
1…Kg4 2.Qh6 Kg3/Kh3/Kf5/h3/f5 3.Qxh4#/Qxh4#/Qh5#/Qg6#/Qxh4#
1…f5 2.Qf2 [3.Qxh4#] Kh2 3.Sf4#

ODT, Πρότυπα ματ.

Πρόβλημα-698
Πέτρος Λαμπρινάκος
PS2595 The Problemist Supplement July 2012

8/8/1Q6/1p1pKB2/1P6/5k2/5pr1/5R2 (5 + 5)
#3, τριάρι
1.Qxf2+?/Qe3+?/Qd4?/Qc5? Rxf2!/Kxe3!/Rh2!/d4!

1.Qa7! [2.Qa3+ Ke2 3.Qd3#]
1…Rh2 2.Qd4 Rg2/Rh~/Ke2/Kg2/Kg3 3.Qd3#/Qxf2#/Qd3#/Qxf2#/Qg4#
1…Ke2 2.Qd4 [3.Qd3‡] Rg3/Kxf1 3.Qxf2#/Qd1#
1…Kg3 2.Qd4 [3.Qf4‡] Rg1/Rh2/Kh2/Kf3 3.Qxf2#/Qg4#/Qh4#/Qd3#

Λογικό πρόβλημα.

Πρόβλημα-699
Βύρων Ζάππας
3ο Βραβείο, Problemistas 1970

3r4/1p1r1p2/3s1p2/1qpKPPp1/2R3p1/1S1kbs1R/b2P2Q1/3B1S2 (10 + 14)
s#2, αντίστροφο δυάρι
1.Sxc5+? Bxc5!
1.Rd4+? Bxd4!

1.Qxg4! [2.Qe4+ Sxe4#]
1…Sxd2 2.Sxc5+ Qxc5#
1…Bf4 2.Rd4+ cxd4#
1…Qxc4+ 2.Qxc4+ Sxc4#

Θέμα Rudenko, (δυο δοκιμές εμφανίζονται ως βαριάντες).

Πρόβλημα-700
Εμμανουήλ Μανωλάς
The Problemist January 2013

6Rb/4s3/6P1/PS6/1pBp4/8/8/k1K4b (6 + 6)
#6, KoBul kings, πολυκίνητο εξάρι
1.Sxd4? [2.Sc2#] Bxd4(wK=wSK)!

1.g7! [2.gxh8=(Q/B)(bK=bBK) [3.(Q/B)xd4(bBK=bK)#/Kb1#]
1…Bxg7 2.Rxg7(bK=bBK) [3.Kb1#] Bd5 3.Sxd4 [4.Sc2#] b3 4.Bxb3 [5.Sc2#]
 4…Be4 5.Rxe7(bK=bSK) [6.Kb2#]
 4…Bxb3(wK=wBK) 5.Rxe7(bK=bSK) [6.bKb2#]

Λογικό πρόβλημα. Δίχρωμο Bristol.

Πρόβλημα-701
Ιωάννης Γαρουφαλίδης
PS2686F The Problemist Supplement January 2013

8/8/3k4/8/8/K7/1s6/R1S5 (3 + 2)
h#3, KoBul kings, Βοηθητικό τριάρι
1.Sa4 Kxa4(bK=bSK) 2.SKc4 Kb4+ 3.SKb2 Sd3#
1.Sd3 Sxd3(bK=bSK) 2.SKf7 Se5+ 3.SKh8 Rh1#
1.Ke5 Kxb2(bK=bSK) 2.SKf3 Ra3+ 3.SKg1 Rg3#

Πρόβλημα-702
Ιωάννης Γαρουφαλίδης
PS2608F The Problemist Supplement January 2013

6b1/P5P1/8/3p1K2/8/2sP4/1p2r1p1/k7 (4 + 7)
ser-s#11, KoBul kings, Σειράς-Αντίστροφο ματ σε 11
1.a8=B 2.Bxd5 3.Bxg8(bK=bBK) 4.Bc4 5.g8=R 6.Rxg2(bBK=bK) 7.Rxe2(bK=bRK) 8.Ke5 9.Kd4 10.Kxc3(bRK=bSK) 11.Rxb2(bSK=bK) Kxb2(wK=wRK)#

Στο σειράς αντίστροφο παίζει μόνο ο λευκός και στην τελευταία κίνηση ο μαύρος δίνει ματ. Ωραίο ματ, δύσκολο για τους λύτες.

Πρόβλημα-703
Κώστας Πρέντος
Πρώτο Βραβείο εξ ίσου, Bulgarian Wine Ty Kobe 2012

6Br/1pp4s/1R1B4/3S4/pp2k3/5p2/8/1r2bKs1 (5 + 11)
hs#3, Anti-Take and Make, Βοηθητικό αντίστροφο τριάρι
b) -bSg1 (Δίδυμο χωρίς τον μαύρο ίππο του g1)
a) 1.Be5 cxb6(Rg6) 2.Bxh7(Sf6) Sg8 3.Rg2+ fxg2(Rg6)#
b) 1.Se3 Rxg8(Bc4) 2.Rxb4(b3) b5 3.Be2+ fxe2(Bc4)#

Με την συνθήκη (Take and Make) το κομμάτι που κάνει πάρσιμο συνεχίζει και παίζει μια κίνηση. Με την συνθήκη Anti-(Take and Make) το κομμάτι που πάρθηκε κάνει μια κίνηση.
Στο βοηθητικό αντίστροφο παίζει πρώτα ο λευκός και συνεργάζεται με τον μαύρο για να τον φέρει σε θέση ματ, όμως τότε ο μαύρος το αποκρούει δίνοντας αυτός ματ.

Αντίστροφες μπαταρίες

Δεν υπάρχουν σχόλια: