Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2012

Ευρωπαϊκή Ένωση και Σκάκι στα Σχολεία

Κείμενα που εγκρίθηκαν Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο Καθιέρωση του προγράμματος «Σκάκι στο σχολείο» στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διαβάστε την απόφαση εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: