Κυριακή, 13 Ιουνίου 2010

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων, no.9

Έγινε την Κυριακή 13-06-2010 στην αίθουσα του σκακιστικού σωματείου [Ζήνων Γλυφάδας] ένας διαγωνισμός λύσης σκακιστικών προβλημάτων για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας. Η συμμετοχή ήταν πολυπληθής και η φροντίδα τροφοδοσίας από τον Δήμο Γλυφάδας ιδιαίτερα καλή.

Τα θέματα επέλεξε ο ικανός κριτής Ιωάννης Γαρουφαλίδης. Σε κάθε γύρο των δύο ωρών οι λύτες έπρεπε να λύσουν έξι προβλήματα (1 δυάρι, 1 τριάρι, 1 πολυκίνητο, 1 σπουδή, 1 βοηθητικό, 1 αντίστροφο).

Τα προσωρινά αποτελέσματα :
1. Πρέντος Κώστας, Πρωταθλητής Ελλάδας, βαθμοί 55.5 στους 60.
2. Μενδρινός Νίκος, βαθμοί 40
3. Παπασταυρόπουλος Ανδρέας, βαθμοί 34.5
4. Γεωργιάδης Ι., βαθμοί 29
5. Κονιδάρης Π., βαθμοί 27.5
6. Κωστούρος Α., βαθμοί 25.5
ακολουθούν :
Σκυριανόγλου, Φουγιαξής, Σκλαβούνος, Ανεμοδουράς, Μητσάκης, Μανωλάς, και άλλοι.

Δίνουμε παρακάτω τα προβλήματα του διαγωνισμού και δημοσιεύσουμε τις λύσεις (με δυο ημέρες καθυστέρηση για να προλάβετε να τα λύσετε μόνοι σας). Με έντονους αριθμούς μέσα σε παρενθέσεις σημειώνουμε τους βαθμούς που δίνονται στον λύτη.

Α γύρος

(Πρόβλημα 448)
Touw Hian Bwee,
Πρώτο Βραβείο, Schach Echo 1978,
#2
[3B2R1/8/3KPsSP/3R1Sk1/2p5/8/2r1B1pr/1Q6]

Βλέπουμε τις δυό μπαταρίες Ίππου – Πύργου που στοχεύουν άμεσα στον Μαύρο Βασιλιά. Αν σηκώσουμε τον Sg6 εγκαταλείπει την φρούρηση του f4, κι αν σηκώσουμε τον Sf5 εγκαταλείπει την φρούρηση του h6.
Δοκιμή : {1.Rd4? (κρατάει το f4 και απειλεί 2.Sg6-h4# ) 1...Rxh6!}
Κλειδί : 1.Rh8! (5) (κρατάει το h6 και απειλεί 2.Sf5-h4 #)
1...Rxe2 2.Se3#
1...Rd2 2.Sd4#
1...Kxg6 2.Se7#


(Πρόβλημα 449)
Glinski N,
Πρώτο Βραβείο, Zadachi I etudyi 2002,
#3
[6s1/2Q5/p3p3/3pS3/3k4/Bp1p1KS1/q1p2p2/s2r1rb1]

Εδώ ο Bg1 είναι μαρτυριάρης. Δεν έχει λόγο να βρίσκεται εκεί, εκτός αν εμποδίζει τον Rf1 να δώσει κάποιο σαχ.

Κλειδί : 1.Kg2! (0.5) απειλή 2.Sf3+ Ke3 3.Qe5# (0.5)
1...Qb2 (έφυγε η bQ από την πρώτη στήλη) 2.Bc5+ (1) Kc3 3.Qa5#
1...d2 (δημιουργεί διαφυγή, αλλά τώρα δεν απειλείται το e2) 2.Qc3+ (1) Kxc3 3.Se2#
1...Ke3 2.Sg4+ (1) Kd4 / Kd2 3.Qc5 / Qa7#
1...Sf6 (θέλει να παρεμβληθεί πηγαίνοντας στο e4) 2.Qb6+ (1) Kxe5 / Kc3 3.Bd6 / Qb4#


(Πρόβλημα 450)
Kuzovkov A,
Diagrammes, 1994,
#4
[7b/s1Q1S1q1/rpPsp1p1/1p2kpP1/2P1PR2/2P1P2S/1P1K4/8]

Δημιουργείται μια απειλή με ματ από την διαγώνιο e5-h8.
Κλειδί : 1.Qd8! (1), [απειλή 2.Sxg6+ Qxg6 3.Qxh8+ Qf6 / Qg7 4.Qxf6 / Qxg7# (1)]
(Ο μαύρος Ίππος Sb6 δεν μπορεί να προστατεύσει τον Bh8 λόγω του Qd8-d4#, οπότε δοκιμάζει να δώσει σαχ)
1...Sxc4+ 2.Ke2 Sd6 3.Sf2 (1.5) fxe4 4.Sg4#
1...Sxe4+ 2.Kc2 Sd6 3.Sg1 (1.5) ~ 4.Sf3#
(Ο λευκός Ίππος δεν έχει από την αρχή αυτές τις απειλές, γιατί αποκρούεται εύκολα με bxc4 ή fxe4).


(Πρόβλημα 451)
Julien Vandist,
EG, 1981,
+
[5B2/4P3/6p1/8/K7/1p6/2p5/7k]

Κλειδί : 1.Bh6! (1) (Αν 1.e8=Q? τότε 1...c1=Q 2.Qe4+ Kg1 ισοπαλία =)
1...b2 (Αν 2...b1=Q? 3.Qe4+ Kh2 4.Bf4+ Kg1 5.Be3+ Kh2 6.Qh4+ Kg2 7.Qg4+ Kh2 8.Bf4+ Kh1 9.Qh3+ Kg1 10.Be3#)
2.e8=Q c1=Q
3.Qe4+ Kh2
4.Bf4+ (1) Kg1 (4...Kh3? 5.Qf3+)
5.Be3+ Kh2
6.Qh4+ Kg2
7.Qg4+ Kf1 (7...Kh2? 8.Bf4+ Kh1 9.Qh3+ Kg1 10.Be3+)
8.Qg1+ (1) (8.Qf4+? Kg2 9.Bxc1 b1=Q 10.Qg4+ Kf2 =, ή 8.Qh3+? Ke2 9.Bxc1 bxc1=Q, ή 8.Qf3+? Ke1)
8...Ke2
9.Bxc1 (9.Qf2+ Kd1 10.Qf1+ Kc2 11.Qc4+ Kb1 =, ή 9.Bf2+ Kd2 10.Qe3+ Kd1 =)
9...b1=Q
10.Qg2+ Ke1
11.Bd2+ Kd1
12.Qg1+ Kc2
13.Qxg6+ Kb2
14.Bc3+ Kc1 (14...Ka2 ? 15.Qe6+)
15.Qg5+ Kc2
16.Qd2# (2)


(Πρόβλημα 452)
A. Hayt,
Sahmatya Komp, 2003,
h#3 2.1.1.1.1.1
[b1K4s/q7/8/2b1S2B/4k3/2rs4/8/5rB1]

Δείτε τις διδακτικές λύσεις. Φαίνονται απλές, αλλά πόσοι τις βρίσκουν;

1.Be3+ Sc4 2.Kd4 Bf7 3.Be4 Bxe3# (2.5)

1.Rf5 Bd4 2.Sf4 Bxc3 3.Be3 Bf3# (2.5)


(Πρόβλημα 453)
Nikoletic V,
Schweiser Schachmagazine, 1992,
s#4
[3b4/3R4/3S4/3R2b1/2B3Pr/1pB1kpKS/5s1P/6Qb]

Κλειδί : 1.Bb4! (1), με απειλή 2.Rd3+ Κe2 3.Rxb3+ Sd3 4.Sf4+ gxf4# (1)
(Ο Bd8 δεν μπορεί να παραμείνει στην διαγώνιο d8-h4 βλέποντας προς τον μαύρο Rh4).
1...Ba5 2.Bd2+ Bxd2 3.Qe1+ Bxe1 4.Re7+ (1) Se4#
1...Bb6 2.Sf5+ Ke4 3.Qb1+ Sd3 4.Sf2+ (1) Bxf2#
1...Bc7 2.Re5+ Kd4 3.Qa1+ b2 4.Re4+ (1) Sxe4#


Β γύρος

(Πρόβλημα 454)
Salazar F,
Problemist, 1969,
#2
[1q6/3B1P1r/2Pp3S/Rb1pk3/3S1R2/K4P2/3BPPr1/6Q1]

Δοκιμές : {1.Sc2? Bd3!}, {1.Se6? Rxh6!}, {1.Qa1? Rg5!}, {1.Bc3? Rxf7!}, {1.Be3? Bd3!}, {1.e3? Bd3!}
Κλειδί : 1.Sb3! (5) [με απειλή 2.Rf5#]


(Πρόβλημα 455)
Schiffmann I,
Δεύτερο Βραβείο, BCPS, 1928,
#3
[R7/3KB3/P3P1P1/kp3R2/S3p3/p3pb1p/P2PS1r1/3B2s1]

Δοκιμές : {1.Sd4? Bxd1!}, {1.Bc2? Bxe2! 2.Bf6 Kb4!}
Κλειδί : 1.Bb3! (1) [με απειλή 2.Sd4 3.Sc6# / Rxb5# (1)]
1...Bxe2 2.Bf6 (1) ~ 3.Bc3#
1...Sxe2 2.Sb6 (1) ~ / Kxb6 3.Sc4# / Bd8#
1...Rxe2 2.Kc6 (1) ~ 3.Rxb5#


(Πρόβλημα 456)
Johandl A,
Problemist, 2004,
#7
[1RK5/2p5/p2p4/k2p4/P1P2s1s/8/R2P3b/2B5]

Κλειδί : 1.d4! (1) Sf3 2.Bb2 Se2 3.Ba3 c5! 4.Bb4 cxb 5.Rb5 axb 6.axb+ (4) Kb6 7.Ra6#


(Πρόβλημα 457)
Kralin N. & Pervakov O.,
Πρώτο-Δεύτερο Ειδικό Βραβείο, Corus 70 JT, 2008,
=
[1K6/1bP5/k6p/7p/8/4B1p1/8/8]

1.Bf4! (1) (1.c8=Q? Bxc8 2.Kxc8 Kb5 3.Kd7 Kc4 4.Ke6 Kd3 5.Bf4 g2 6.Bh2 Ke4 7.Kf6 Kf3 8.Kf5 h4! 9.Kg6 Kg4! 10.Kxh6 Kh3 11.Bg1 Kg3 -+, ή 1.Bxh6? h4 2.Bf4 Kb6 3.c8=Q Bxc8 4.Kxc8 Kc6 5.Bb8 Kd5 6.Kd7 Ke4 7.Ke6 Kf3-+)
1...g2!
2.Be3! (1) (2.Bh2? Kb6! 3.c8=Q Bxc8 4.Kxc8 Kc6 5.Kd8 Kd5 6.Ke7 Ke4 7.Kf6 Kf3 8.Kg6 Kg4 9.Kxh6 h4 10.Kg6 Kh3 12.Bg1 Kg3 -+)
2...h4
3.Bg1! (1) (3.Bf2? h3 4.Bg1 h5 5.c8=Q Bxc8 6.Kc7 Kb5 7.Kd6 Kc4 8.Ke5 Kd3 9.Kf4 h2! 10.Bxh2 Ke2 11.Kg3 Kf1 12.Kh4 Bg4! -+)
3...h3
4.c8=Q! Bxc8
5.Kc7!! (1) (5.Kxc8? Kb5 6.Kd7 Kc4 7.Ke6 Kd3 8.Kf5 Ke2 9.Kg4 Kf1 10.Bh2 g1=Q 11.Bxg1 Kg2! 12.Kh4 h5! -+)
5…Kb5
6.Kd6 Kc4
7.Ke5 Kd3
8.Kf4 h2!
9.Bxh2 Ke2
10.Kg3 Kf1
11.Kh4! (1) =


(Πρόβλημα 458)
Abdurahmanovic F. & ellinghoven b.,
Probleemblad, 2000,
h#5 2.1.1.1...
[8/K1p5/3r4/s2k4/3p1p2/rp4q1/4pp1b/1B6]

1.c6 Bh7 2.Rg6 Kb6 3.Ke4 Kc5 4.Kf3 Kxd4 5.Rg4 Be4# (2.5)

1.Rh6 Bg6 2.f3 Ka6 3.Qd6+ Kb5 4.Be5 Bh5 5.Re6 Bxf3# (2.5)


(Πρόβλημα 459)
Kubbel L,
[L Kubbel], 1984,
s#3
[3R4/4S3/2p2B1q/P1K1pSp1/B3kb2/1Pp1s2r/P3Q2p/5R2]

Κλειδί : 1.Kb4! (1) [με απειλή 2.Rd4+ exd4 3.Sd6+ Bxd6# (1)]
1...c5+ 2.Ka3 ( > 3.Qc2+ Sxc2# ) c2 3.Qc4+ (1.5) Sxc4#
1...Qxf6 2.Bxc6+ Qxc6 3.Qc2+ (1.5) Sxc2#

2 σχόλια:

Alotan είπε...

Τελικά η δεύτερη σπουδή είναι πιο ενδιαφέρουσα από όσο νόμιζα όταν (δεν) την έλυνα. Ο μηχανισμός κατάρριψης της κύριας δοκιμής είναι έξυπνος και ο λευκός κερδίζει εφαρμόζοντας την ίδια στρατηγική.

Ήταν καλή η επιλογή των προβλημάτων, που σε γενικές γραμμές λύνονταν με ευχαρίστηση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Κι εγώ νομίζω ότι οι σπουδές ήταν πιο απαιτητικές απ' όσο φάνταζαν αρχικά, ειδικά η δεύτερη. Πάντως απ' ό,τι είδα και τα τριάρια έκαψαν κόσμο, μάλλον και τα χελπ. Ο Γιάννης έχει τον τρόπο να επιλέγει προβλήματα που πάντα έχουν ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος: δεν τα λες δύσκολα, αλλά δεν τα λύνεις και εύκολα! Άσε που μονίμως τα προπαγανδίζει για... ευκολούτσικα!