Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2009

Διαγωνισμός Λύσης 2009-05-31, 8 ΕΣΟ, Κατηγορία2

Παρουσιάζουμε τα προβλήματα (και των δύο γύρων) της 2ης Κατηγορίας (για μικρούς λύτες, πιο εύκολα προβλήματα, τέσσερα ανά γύρο), από τον Όγδοο Διαγωνισμό Λύσης Προβλημάτων της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας (ΕΣΟ), που διεξήχθη 31/05/2009 στον φιλόξενο χώρο του Σ. Ο. Αιγάλεω.

Η επιλογή των προβλημάτων έγινε από τον Ιωάννη Γαρουφαλίδη.

Βραβεύτηκε για τη συμμετοχή του ο μικρός σκακιστής του Σ.Ο. Αιγάλεω Γιάννης Κατωπόδης (με 7,5 β. στους 40 β.) ο οποίος ήταν και ο νεότερος από τους συμμετέχοντες!Προβλήματα προς λύση. (Οι λύσεις βρίσκονται στο τέλος της ανάρτησης).


(Πρόβλημα 358)
A. Kramer,
Deutsche Tageszeitung, 1922,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (6 + 1)
[8/8/8/7K/8/2R3P1/3R2Pk/2Q5](Πρόβλημα 359)
M. Bosch,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (4 + 2)
[8/8/8/8/1R3p2/5k2/3k1B2/4S3](Πρόβλημα 360)
V. Nikitin,
Ural Problemist, 2008,
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ (2 + 3)
[8/8/7K/1kp4p/4P3/8/8/8](Πρόβλημα 361)
S. Jurisek,
Zadachi Etudi, 2005,
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις. Δύο λύσεις.
h#2 2111 (5 + 2)
[3b4/1P2k1SP/8/B7/7K/8/8/8](Πρόβλημα 362)
V. Shumarin,
Zadachi I Etudi, 2005,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (5 + 2)
[8/8/Q1p1S3/3k4/3B4/7B/2K5/8](Πρόβλημα 363)
Koblov, Rostislav,
Zadachi I Etudi, 2005,
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (5 + 2)
[8/8/8/5p2/1Q1K4/8/3SBS2/4k3](Πρόβλημα 364)
Galitsky, Alexander,
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (4 + 3)
[8/8/4p2p/3kS2K/1Q1P4/8/8/8](Πρόβλημα 365)
A. Zickermann, (διασκευή)
Feenschach, 1951,
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (4 + 3)
[s7/8/3S4/8/7Q/k7/1pB5/1K6]

Οι λύσεις των προβλημάτων
Με έντονη γραφή είναι οι βαθμοί, συνολικά 5 για κάθε σωστή λύση.


(Πρόβλημα 358) A. Kramer, 1922, #2

Πρέπει να δώσουμε κίνηση στον μαύρο Βασιλιά. Υπάρχουν πολλές δοκιμές, και το θέμα είναι άνοιγμα γραμμής Μπρίστολ (το παρασιτικό κομμάτι που ανοίγει την γραμμή δεν συμμετέχει στο ματ).

Δοκιμές : {1.Qh1+? Kxh1!}, {1.Qg1+? Kxg1!}, {1.Rd1? / Rd3? / Rd4? / Rd5? / Rd6? / Rd7? / Rd8 Kxg2!}, {1.Rc2? / Rc4? / Rc5? / Rc6? / Rc7? Kxg3!}

Κλειδί : 1.Rc8! (5)
1...Kxg3 2.Qc7#


(Πρόβλημα 359) M. Bosch, #3

Φτιάχνουμε μια μπαταρία Πύργου-Αξιωματικού, αφήνουμε τον μαύρο Βασιλιά να κινηθεί στην περιοχή του, αλλά όχι για πολύ...

Δοκιμές : {1.Rb1? Kc3!}, {1.Rc4? Kd1!}

Κλειδί : 1.Bb6! (1)
1...Kxe1 2.Rd4 (1) Kf1 3.Rd1#
1...Kd1 2.Rb1+ (1) Kd2 3.Ba5#
1...Kc3 2.Ba5 (1) Kd2 3.Rb1#
1...Kc1 2.Ba5 (1) Kd1 / Kd2 3.Rb1#


(Πρόβλημα 360) V. Nikitin, +

Αν πρόκειται να νικήσει ο λευκός, προφανώς πρέπει να προωθηθεί το πιόνι του.

(όχι 1.Kg6? h4 2.e5 h3 3.e6 h2 4.e7 h1=Q 5.e8=Q Qc6 6.Qxc6 Kxc6 7.Kf5 Kd5 -+)
(όχι 1.Kxh5? c4 2.e5 c3 3.e6 Kc6 4.Kg6 Kd6 5.Kf6 c2 6.e7 c1=Q 7.e8=Q =)

Κλειδί : 1.e5! (1)
1...Kc6 2.Kg6 Kd5 3.Kf5 (1) και τώρα δυο ισότιμες συνέχειες
3...h4 4.e6 Kd6 5.Kf6 h3 6.e7 h2 7.e8=Q h1=Q 8.Qd8+ Kc6 9.Qa8+ (1.5) +-
3...c4 4.e6 Kd6 5.Kf6 c3 6.e7 c2 7.e8=Q c1=Q 8.Qd8+ Kc6 9.Qc8+ (1.5) +-


(Πρόβλημα 361) S. Jurisek, h#2 2111

Τα μαύρα παίζουν πρώτα και βοηθούν τα λευκά να κάνουν ματ. Πρέπει να φανταστεί κάποιος πού πρέπει να πάνε τα κομμάτια για να δημιουργηθεί το δίχτυ του ματ μέσα στις επιτρεπτές κινήσεις.

Κλειδί : 1.Kf6! h8=S 2.Be7 Bc3# (2.5)
Κλειδί : 1.Bc7! b8=Q 2.Kd7 Qxc7# (2.5)


(Πρόβλημα 362) V. Shumarin, #2

Δοκιμές : {1.Qd3? / Qa5+? / Qb6? C5!], [1.Qa8? Kc4!}, {1.Qxc6+? Kxc6!}, {1.Qb7? / Ba1? / Bb2? / Bc3? / Bh8? / Bg7? / Bg4? / Kd2? / Kc3? / Kd3? Kd6!}

Κλειδί : 1.Bf6! (5) [2.Qd3#]
1...c5 2.Bg2#


(Πρόβλημα 363) R. Koblov, #3

Δοκιμές : {1.Ke3? f4+!}, {1.Qd6? Kxd2!}, {1.Kd3? / Qb1+? / Qb3? / Qb5? / Qc4? / Bf1? / Bh5? / Bg4? / Bf3? / Ba6? / Bb5? / Bc4? / Bd3? Kxf2!}, {1.Sd1? / Sh1? / Sh3? / Sg4? / Sd3+? / Se4+? Kxe2!}

Κλειδί : 1.Qb8! (1) [2.Q(x)f4 K~ 3.Qe3# (1)]
1...Kxd2 2.Qb2+ (1.5) Ke1 3.Sd3#
1...Kxf2 2.Qh2+ (1.5) Ke1 3.Sf3#


(Πρόβλημα 364) A. Galitsky, #4

Δοκιμές : {1.Kxh6? / Kg4? / Qc3? / Qc5+? / Qa4? / Qb6? / Qc4+? Ke4!}, {1.Qe1? / Qf8? / Qb7+? Kxd4!}, {1.Qb2? Kd6!}

Κλειδί : 1.Qd2! (1) (κατάσταση τσούκτσβανγκ)
1...Kd6 2.Qa5 Ke7 3.Qa8 (2) Kf6 / Kd6 4.Qf8# / Qd8#
1...Ke4 2.Qf2 Kd5 3.Qh4 (2) Kd6 4.Qd8#


(Πρόβλημα 365) A. Zickermann, s#3

Ο Λευκός παίζει και υποχρεώνει τον Μαύρο να τον κάνει ματ, παρασύροντας τον μαύρο Ίππο από το a8 στο c3.

Δοκιμές : {1.Sc4+? / Qg3+? / Qh3+? / Qb4+? K(x)b4!}, {1.Qc4? / Qd4? Sb6!}

Κλειδί : 1.Qe1! (1) (κατάσταση τσούκτσβανγκ)
1...Sb6 2.Qa5+ Sa4 3.Qc3+ (2) Sxc3#
1...Sc7 2.Sb5+ Sxb5 3.Qc3+ (2) Sxc3#

Δεν υπάρχουν σχόλια: