Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Διαγ Λύσης 2006-06-18, Ηράκλειο Αττικής, γύρος2

Για τον πέμπτο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λύσης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 18 Ιουνίου 2006, γράψαμε στην προηγούμενη ανάρτηση, όπου παρουσιάσαμε και τα προβλήματα του πρώτου γύρου.

Σήμερα, για να εξοικειώνονται με τα προβλήματα όσοι δεν είχαν συμμετάσχει στον διαγωνισμό εκείνο, δίνουμε τα προβλήματα του δεύτερου γύρου. Οι λύσεις θα γραφτούν στο τέλος της ανάρτησης αύριο.


(Πρόβλημα 337)
Pierre Monreal,
Mondes, 1946,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 ( 11 + 4 )
[3QB3/6KP/3R1S2/2R2Pk1/8/4S1P1/2q5/b1B2r2](Πρόβλημα 338)
Arthur Madsen,
Πρώτο Βραβείο, 65 TT British Chess Federation, 1950-51
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 ( 8 + 8 )
[2RK3s/5p1p/1BR2P2/3kp3/1P1p4/2p5/4PS2/1b6]
(Πρόβλημα 339)
Yakov Vladimirov,
Πρώτο Βραβείο, Moscow Tourney, 1999
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 ( 7 + 8 )
[4s3/4s3/1R2P3/2p5/p1k1B3/2P2K2/p2B2p1/6Qb](Πρόβλημα 340)
Yohanan Afek,
Δεύτερο Βραβείο, Tidskrift foer Schack, 1972
Παίζουν τα Λευκά και κερδίζουν.
+ ( 6 + 6 )
[5r2/8/1R6/ppk3p/2S3P1/P4b2/1K6/5B2](Πρόβλημα 341)
Michel Caillaud,
1oς Έπαινος, J. P. Moyer MT, 1988
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 ( 9 + 6 )
[4B3/1p6/bP1PP3/rs6/k1KR4/P4Q2/1R6/3S4](Πρόβλημα 342)
Yuri Belokon & Aleksei Stelman,
4ος-5ος Έπαινος, The Problemist, 1989
Βοηθητικό σε 4 κινήσεις. Τέσσερις λύσεις.
h#4 4.1.1.1... ( 3 + 9 )
[4r3/8/7p/3k3p/2b5/1p1SPK2/5p2/2s3b1]
Στις λύσεις, που ακολουθούν, οι βαθμοί είναι με έντονα γράμματα μέσα σε αγκύλες.

Πρόβλημα 337 (#2) : Pierre Monreal

Δοκιμές : {1.Rd4? Bxd4!}, {1.Sxc2+? Rxc1!}, {1.Sxf1+? Qxc1!}.

Κλειδί : 1.Kf8! [5.0] [2.Se4#]
1...Bxf6 2.Qxf6#
1...Rxf5 2.Sxc2#
1...Qxf5 2.Sxf1#
1...Kh6 2.Sg4#


Πρόβλημα 338 (#3) : Arthur Madsen

Δοκιμές : {1.Kd7? Bf5+!}, {1.Ke7? Sg6+!}, {1.Kc7? e4!}, {1.Rc5+? Ke6!}, {1.Rd6+? Kxd6!}.

Κλειδί : 1.Ba7! [1.0] [2.Ra6 [1.0] [3.Rc5#] d3 3.e4#]
1...Bg6 2.Ke7 [0.5] [3.Rc5# / Rd6#]
___2...d3 3.Rd6#
___2...e4 3.Rc5#
1...Bf5 2.Rc5+ [0.5] Kd6 / Ke6 3.Rc8-c6#
1...Be4 2.Bb8 [0.5] [3.Rd6#]
1...Bd3 2.Rb6 [0.5] [3.Rc5#]
1...c2 2.Kd7 [0.5] [3.Rc5# / Rd6#]
___2...c1=Q / c1=R 3.Rd6#
___2...d3 3.Rd6# / e4#
___2...e4 3.Rc5#
1...e4 2.Rc5+ [0.5] Kd6 / Ke6 3.Rc8-c6#


Πρόβλημα 339 (#4) : Yakov Vladimirov

Δοκιμές : {1.Rb5? Kxb5!}, {1.Bd3+? Kxd3!}, {1.Qxc5+? Kxc5!}, {1.Qd4+? / Rb4+? cxb4!}.

Κλειδί : 1.Ke2! [0.5] [2.Bd3+ Kd5 3.c4+ [1.5] Ke5 4.Qa1#]
1...Sf5 / Sc6 2.Qxc5+ Kxc5 3.R(x)c6+ [1.5] Kb5 4.c4#
1...Sd6 2.Qd4+ cxd4 3.Rb4+ [1.5] Kc5 4.cxd4#


Πρόβλημα 340 (+) : Yohanan Afek

Κλειδί : 1.Rxb5+! [1.5] Kxb5
2.Se5+ Ka4
3.Sd7 Be2
4.Bxe2 (όχι 4.Bg2? Rf2!) Rb8+
5.Bb5! [2.0] Rxb5+
6.Ka2! [1.5] +-, κερδίζει επειδή υπάρχει Κυριαρχία (domination) πάνω στον Πύργο.


Πρόβλημα 341 (s#3) : Michel Caillaud

Δοκιμές : {1.Qe2? / Qh1? / Qg2? / Qh5? / Qg4? / Qe4? / Qf1? / Qf2? / Qf4? / Qf7? / Qf6? / Qf5? / Se3? aχb2!}, {1.Rb1? / Rb3? / Rh2? / Rg2? / Rf2? / Re2? / Rb2-d2? / Rc2? a2!}, {1.Qxa3+? Kxa3!}.

Κλειδί : 1.Qf8! [1.0] (zz)
1...axb2 2.Sc3+ Ka3 3.d7+ [2.0] Sd6#
1...a2 2.Kd5+ Ka3 3.Qf3+ [2.0] Sc3#


Πρόβλημα 342 (h#4) 4111... : Yuri Belokon & Aleksei Stelman

Κλειδί : 1.Re5! Sxc1 2.Bd3 Sa2 3.Bf5 Ke2 4.Ke4 Sc3# [1.25]

Κλειδί : 1.Kd6! e4 2.Bf7 e5+ 3.Ke6 Ke4 4.Re7 Sc5# [1.25]

Κλειδί : 1.Bh2! Sc5 2.Bd6 e4+ 3.Ke5 Ke3 4.Re6 Sd7# [1.25]

Κλειδί : 1.Rc8! Kg3 2.Rc5 Kf4 3.Bh2+ Kf5 4.Bd6 Sb4# [1.25]

Δεν υπάρχουν σχόλια: