Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009

Θέμα Σταυρινίδης

Ο συνθέτης Άλκης Σταυρινίδης γεννήθηκε στην Κύπρο το 1947 και ζει στην Αγγλία από το 1967.
Ο Βύρων Ζάππας γράφει στο βιβλίο του ότι είχε συνεργαστεί με τον Α. Σταυρινίδη.
Εντόπισα στο διαδίκτυο προβλήματα του Σταυρινίδη, που παρουσίασαν το θέμα Σταυρινίδης γύρω στο 1968.

Θέμα Σταυρινίδης (Stavrinides) : Η (συνοπτική αλγεβρική) γραφή λευκών και μαύρων κινήσεων παρουσιάζει κυκλική εναλλαγή.
Θέμα σε μία φάση : 1.K!, 1...Aaa 2.Bbb#, 1...Bbb 2.Ccc#, 1...Ccc 2.Aaa#
Θέμα σε δοκιμές : 1.Aaa? Bbb!, 1.Bbb? Ccc!, 1.Ccc? Aaa!


Ας δούμε μερικά προβλήματα που περιέχουν το θέμα Σταυρινίδης.


(Πρόβλημα 325)
Α. Σταυρινίδης (A. Stavrinides),
British Chess Problemists Society (BCPS), 1968
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 ( 8 + 7 )
[1SRB4/p2KP3/Q1S5/2kp4/2p5/2qP4/s2b4/8]


Δοκιμές : {1.Bb6+? / Qb6+ axb6!}, {1.Sd4+? Kxd4!}, {1.Qb5+? Kxb5!}, {1.Qxa7+? Kb5!}, {1.Qa5+? Qxa5!}, {1.d4+? Qxd4!}.

Κλειδί : 1.Qa4! [2.Sa6#]
Παρατηρήστε τώρα την κυκλική εναλλαγή στις τρεις βαριάντες:
1...Sb4 2.Qa5#
1...Qa5 2.d4#
1...d4 2.Sb4#(Πρόβλημα 326)
Α. Σταυρινίδης (A. Stavrinides),
Probleemblad, 1969
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 ( 6 + 5 )
[4Q3/8/3p2K1/5S2/4pkp1/8/4PqP1/B7]


Ένα ωραίο Μέρεντιθ με κυκλική εναλλαγή του θέματος σε τέσσερις βαριάντες:

Δοκιμές : {1.Qxe4+? Kxe4!}, {1.Qe5+? dxe5!}, {1.Be5+? Dxe5!}, {1.Qe6? / Bg7? / Bf6? g3!}, {1.1. Qe7? e3!}, {1.g3+? / e3+? Qxe3!}.

Κλειδί : 1.Qh8! [2.Qh6#]
1...Qh4 2.e3#
1...e3 2.Qd4#
1...Qd4 2.g3#
1...g3 2.Qh4#


(Πρόβλημα 327)
M. Stosic,
Arbeijder Skak, 1970,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 ( 13 + 9 )
[1S2K3/3R4/Bp2PP1P/1pkp2BR/b7/P2P4/1P1bS1s1/2q2r2]


Δοκιμές : {1.Rxd5+? Kxd5!}, {1.Rc7+? Kd6!}, {1.Bb7? B4!}, {1.Bxd2? Qc4!}, {1.Be3+? Sxe3!}, {1.Bf4? Sxf4!}, {1.d4+? Kc4!}, {1.b4+? Bxb4!].

Κλειδί : 1.Ke7! [2.Rc7#]
1...b4 2.d4
1...d4 2.Bf4
1...Bf4 2.b4


(Πρόβλημα 328)
Jozef Taraba,
Europe Echecs, 1975,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 ( 9 + 6 )
[8/2Bp1R2/5S1K/Q1S1pkp1/1Rb5/2s3P1/1p2P3/8]


Δοκιμές : {1.Sd5+? / Sh5+? / Sh7+? / Sg8+? / Se8+? / Sxd7+? Kg4!}, {1.Se6? Kxe6!}, {1.Rxc4? Se4!}, {1.e4+? Sxe4!}, {1.g4+? Kf4!}, {1.e3? Bxf7!}.

Κλειδί : 1.Qa8! [2. Qf3#]
1...Sxe2 2.Qe4#
1...Se4 2.Qxe4#
1...Bxe2 2.Sf6-d5,g4,h5,h7,g8,e8,d7#
1...Bd5 2.Sxd5# / g4# (ντουάλ)
1...d5 2.Qc8#
και οι τρεις θεματικές βαριάντες...
1...Sd5 2.e4#
1...e4 2.g4#
1...g4 2.Sd5#

(Πρόβλημα 329)
W. Piltschenko,
Themes 64, Jan-March 1981,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 ( 12 + 4 )
[8/1K6/6P1/1Sk2B2/P2RPr2/2S2P2/2b2sQ1/2R3B1]


Δοκιμές : {1.Rc4+? Kxc4!}, {1.Rxc2? Rxf3!}.

Κλειδί : 1.Qg5! [2.Qe7#]
Εδώ οι τρεις θεματικές βαριάντες έχουν παρσίματα στο ίδιο τετράγωνο.
1...Bxe4+ 2.Sxe4#
1...Sxe4 2.Rxe4#
1...Rxe4 2.Bxe4#


(Πρόβλημα 330)
Vaclav Kotesovec,
Πρώτη Εύφημη Μνεία, Probleemblad, 2002-3,
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 ( 7 + 9 ) Grasshoppers ( 4 + 5 )
[gK6/8/3p2q1/3pg3/G2p3g/R2G4/Gg5R/k1G5]

Δοκιμές : {1.Ga2-c2+? Ga8xa3!}, {1.Kb8xa8? Ka1-b1!}.

Κλειδί : 1.Rh1! (τσούκτσβανγκ).
1...Ga8xa3 2.Gc1xa3#
1...Ga8-e4 2.Ga2-c2#
1...Ka1-b1 2.Gc1-a1#
Και τώρα βλέπουμε το Θέμα Σταυρινίδης με κυκλική εναλλαγή σε επτά βαριάντες.
1...Gg6-c2 (Gc2) 2.Gc1-c3# (Gc3)
1...Ge5-c3 (Gc3) 2.Gc1-c4# (Gc4)
1...Gh4-c4 (Gc4) 2.Gc1-c5# (Gc5)
1...Ge5-c5 (Gc5) 2.Gc1-c6# (Gc6)
1...Gg6-c6 (Gc6) 2.Gc1-c7# (Gc7)
1...Ge5-c7 (Gc7) 2.Gc1-c8# (Gc8)
1...Ga8-c8 (Gc8) 2.Ga2-c2# (Gc2)

Δεν υπάρχουν σχόλια: