Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2008

2008-06-01, Διαγ. Λύσης ΕΣΟ, 7ος Πανελλήνιος

Με επιτυχία έγινε την Κυριακή 01 Ιουνίου 2008 στον φιλόξενο Σκακιστικό Όμιλο Αιγάλεω ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Λύσης Προβλημάτων της ΕΣΟ.
Έλαβαν μέρος 21 λύτες, είχαν χρόνο 4 ώρες και έπρεπε να λύσουν 12 προβλήματα (ομάδα Α) ή 8 προβλήματα (ομάδα Β). Τα θέματα επέλεξε ο IM Χάρης Φουγιαξής.

Τους περισσότερους βαθμούς στην ομάδα Α συγκέντρωσαν οι :
1. Κώστας Πρέντος (56 βαθμοί από τους 60, σε 227 λεπτά της ώρας), Πρωταθλητής Ελλάδος για 7η φορά,
2. Ανδρέας Παπασταυρόπουλος (43.2, 240),
3. Νίκος Μενδρινός (35, 238),
4. Γιάννης Γαρουφαλίδης (28.2, 240),
5. Δημήτρης Σκυριανόγλου (27.2, 239),
6. Παναγιώτης Κονιδάρης (26.5, 240).
Ακολουθούν Παναγής Σκλαβούνος, Αλέξανδρος Κωστούρος, Κώστας Μητσάκης, Λεωκράτης Ανεμοδουράς, Λευτέρης Μαρκεσίνης, Σπύρος Ιλαντζής, Γιώργος Τσολάκος, Εμμανουήλ Μανωλάς, Άγγελος Σανδαλάκης, Θεοδώρα Κουτσογιαννοπούλου, Βασίλης Μπλάζος, Θεόπιστος Νικητίδης, Απόστολος Τσιροπούλας, Ηλίας Γεωργάκης.

Από την ομάδα Β επρώτευσε ο Παναγιώτης Παπαθανασίου.

Στις γυναίκες επρώτευσε η Θεοδώρα Κουτσογιαννοπούλου.

Στους νικητές απονεμήθηκαν κύπελλα, μετάλλια, βιβλία. Ο πρωταθλητής πήρε και μια περίτεχνη σκακιέρα.

Παρουσιάζουμε τα 20 προβλήματα του διαγωνισμού, 8 'ευκολότερα' προβλήματα για την Ομάδα-Β και 12 'δυσκολότερα' προβλήματα για την Ομάδα-Α. Ο αγώνας διεξήχθη σε δύο γύρους των δύο ωρών έκαστος.


ΟΜΑΔΑ Β, 1ος ΓΥΡΟΣ, Χρόνος : 2 ώρες(Πρόβλημα 181)
Franz Pachl,
Τρίτο Βραβείο Schach-Echo 1979
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8+7)
[5q2/8/8/QB6/3r1R1B/s2p1p2/2sRP3/3S1k1K]

Δοκιμές : {1.eхd3? ( > 2.Rf2#) Rb4! a}, {1.eхf3? ( > 2.Rf2#) Qb4! b}, {1.e3? ( > 2.Rf2#) Sb4! c}, {1.Rxc2? Sxc2!}.

Κλειδί : 1.e4! [5.0] ( > 2.Rf2#)
1...Rb4 a 2.Bxd3#
1...Qb4 b 2.Rxf3#
1...Sb4 c 2.Se3#(Πρόβλημα 182)
Norman A. Macleod & David Friedgood
Βραβείο, Διαγωνισμός Γρήγορης Σύνθεσης
Ramsgate 1984
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8+7)
[8/8/3S1Kp1/2p3P1/2Bkb2Q/2ps4/3s2P1/B4S2]

Έτοιμο (φαινομενικό) παιγνίδι : 1...S3~ 2.Qf2#, 1...S2~ 2.Qxe4# .

Δοκιμές : {1.Ke6? Sf4+!}, {1.Sb5+? Kxc4!}, {1.Qe1? Sxe1!}, {1.Qf2+? Sxf2!}, {1.Qxe4+? Sxe4+!}, {1.Qf4? Sxf4!}, {1.Sh2? Ke3!}, {1.Sxd2? Ke3!}, {1.Bxc3+? Kxc3!}, {1.Bb2? cxb2!}.

Κλειδί : 1.Ke7! [5.0] (zz)
1...Ke5 2.Bxc3#
1...S3~ / Se5 2.Qh8# / Qf2#
1...S2~ 2.Qxe4#(Πρόβλημα 183)
Theodor Begheijn,
Τρίτο Βραβείο Tijdschrift 1960
Παίζουν τα λευκά και νικούν.
+ (5+3)
[S4k1K/5r1P/1P6/8/1p6/8/1P6/8]

Κλειδί : 1.Sc7! Rf6 2.b7 Rb6 3.Se6+ [1.0] Kf7 4.Sd8+ Kf8 5.b3 [1.0] Rb5
6.Se6+ Kf7 7.Sc5 [1.0] Rb6 8.Se4 [1.0] Kf8 9.Sd6 [1.0] +-(Πρόβλημα 184)
Valery Karpov,
Problem 1973
Αντίστροφο σε 2 κινήσεις.
s#2 (11+6)
[4RS2/B2p2Q/2P1P3/5k2/3K1s2/4P2P/1pr5/bB3R2]

Υπάρχουν δοκιμές : {1.Ra8? / Rd8? / e7? d5!}, {1.Qf6+? Kxf6!}, {1.Qg4+? Kf6!}, {1.Qg5+? Kxg5!}, {1.Qf7+? Kg5!}.

Κλειδί: 1.Rb8! [1.0] (zz)
1...dxc6 2.Rb6 [1.0] c5#
1...dxe6 2.Qh6 [1.0] e5#
1...d5 2.Rxb2 [1.0] Bxb2#
1...d6 2.Qe5+ [1.0] dxe5#

Η λύση δείχνει τις τέσσερις βαριάντες με κινήσεις του Πικανίνι πιονιού d7.ΟΜΑΔΑ Β, 2ος ΓΥΡΟΣ, Χρόνος : 2 ώρες(Πρόβλημα 185)
Juan C. Morra,
Práca 1955
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (9+7)
[BK6/4p3/b7/2R5/S2k2S1/1Q6/srsP4/Br1R4]

Δοκιμές : {1.Kc7? / Ka7? / Bh1? / Bg2? / Bb7? e6!}, {1.Rc4+? Bxc4!}, {1.Rc8? Bxc8!}, {1.Rd5+? Ke4!}, {1.Bxb2+? Rxb2!}.

Κλειδί : 1.Rc7! [5.0] ( > 2.Rd7#)
1...Scb4 2.Qe3#
1...Sab4 2.Qc3#
1...Se3 2.dxe3#
1...Sc3 2.dxc3#
1...Bc8 / Bc4 2.R(x)c4#
1...Bb5 2.Qd5#
1...Bb7 2.Qc4#(Πρόβλημα 186)
Chithathur Gopalan Sathya Narayanan,
Telescacco 2000
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (7+10)
[5S2/1ss2b2/2Qp2pK/b5Rp/4Sk2/1r3p2/5B2/1B6]

Έτοιμο (φαινομενικό) παιγνίδι : 1...Rb4 2.Qc1# .

Δοκιμές (εικονικό παιγνίδι) : {1.Sxg6+? Bxg6!}, {1.Qc1+? Bd2!}, {1.Qxd6+? Sxd6!}, {1.Sc3? Rb4!}, {1.Sg3? Re3!}, {1.Sf6? d5!}, {1.Sxd6 ? Sc5!}, {1.Sc5? Sd5!}, {1.Bg3+? Ke3!}.

Κλειδί : 1.Sd2! [5.0] ( > 2.Qe4#)
1...Rb4 2.Qxf3#
1...Bd5 2.Sxg6#
1...d5 2.Qf6#
1...Sd5 2.Qc4#
1...Re3 2.Bg3#
1...Sc5 2.Qxd6#(Πρόβλημα 187)
Genrikh M. Kasparyan,
Zarya Vostoka 1931
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (7+7)
[8/4p3/6QP/sPp1k3/8/2K1Spp1/4P3/3Sr3]

Δοκιμές : {1.Qf5+? / Qh5+? / Qg5+? Kd6!}, {1.Qe6+? Kxe6!}, {1.Sg4+? Kf4!}.

Κλειδί : 1.b6! [1.0] ( > 2.Qf5+ [1.0] Kd6 3.Qd5#)
1...Rxd1 2.Sg4+ [1.5] Kf4 / Kd5 3.e3# / e4#
1...e6 2.Qxg3+ [1.5] Kf6 / Ke4 3.Qg7# / exf3#(Πρόβλημα 188)
Christer Jonsson,
feenschach 2006
Βοηθητικό σε 2 κινήσεις. (2 λύσεις).
h#2 2.1.1.1 (5+6)
[5B2/8/K1s5/1p5p/4kb1R/3r4/R7/1B6]

Κλειδί : 1.Kd5! Rd2 2.Be5 Ba2# [2.5]
Κλειδί : 1.Ke3! Bh6 2.Rd4 Rh3# [2.5]ΟΜΑΔΑ Α, 1ος ΓΥΡΟΣ, Χρόνος : 2 ώρες(Πρόβλημα 189)
Jacques Savournin,
Τρίτος Έπαινος, Phénix 1996
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (9+8)
[4B3/p1r1P2q/Q7/1p1kSsR1/3bSKP1/8/7p/3R4]

Δοκιμές : {1.Bc6+? Ke6!}, {1.Bf7+? Qxf7!}, {1.Qa2+? Rc4!}, {1.Qe6+? Kxe6!}, {1.Qd6+? Sxd6!}, {1.Qc6+? Rxc6!}, {1.Sf3? Qg7!}, {1.Sc6? Rd7!}, {1.Sf6+? Kc5!}, {1.Rxd4+? Kxd4!}.

Κλειδί : 1.Sc4! [5.0] ( > 2 Se3#)
1...bxc4 2.Qd6#
1...Kxc4 2.Qxb5#
1...Rxc4 2.Qd6#
1...Rc6 2.Qxc6#
1...Qh3 2.Bf7#(Πρόβλημα 190)
Friedrich Chlubna,
Arbeiter Zeitung 1964
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (7+10)
[sK3B2/1B6/4k1P1/3R1s1S/2p1rpS1/2pp4/8/2b1r3]

Δοκιμές : {1.Bc8+? Kxd5!}, {1.Sg7+? Sxg7!}, {1.Rd6+? Sxd6!}.

Κλειδί : 1.Bc6! [1.0] ( > 2.Rd6+ [1.0] Sxd6 3.Sg7#)
1...Ba3 2.Re5+ [1.5] Rxe5 3.Sxf4#
1...Rd4 2.Bd7+ [1.5] Kxd5 3.Sf6#(Πρόβλημα 191)
Yakov Vladimirov,
Πρώτο Βραβείο Uralsky Problemist 2002
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (11+10)
[5R2/2psp3/1p2B2p/3PP1b1/1P1kS1r1/1PS1p1p1/4KR2/B7]

Δοκιμές : {1.Rf5? g2!}, {1.Sd2? exd2!}, {1.Sxg3? Rxg3!}, {1.Sxg5? hxg5!}, {1.Sc~+? Kxe4!}, {1.Rf1? Sxf8!}, {1.Rf4? Bxf4!}.

Κλειδί : 1.R8f6! [0.5] ( > 2.Sb5+ Kxe4 3.Bf5+ [0.5] Kxd5 4.Sxc7#)
1...Bxf6 2.Sd2 ( > 3.Sc~#) exd2 3.Sb1+ [0.8] Ke4 4.Sxd2#
1...Sxf6 2.Sc5 ( > 3.Sc~#) bxc5 3.Sa4+ [0.8] Ke4 4.Sxc5#
1...exf6 2.Sd6 ( > 3.Sc~#) cxd6 3.Sb5+ [0.8] Ke4 4.Sxd6#
1...gxf2 / exf2 2.Sxf2 ( > 3.Sc~#) exf2 / gxf2 3.Sd1+ [0.8] Ke4 4.Sxf2#
1...Rf4 2.Sxg3 ( > 3.Sc~#) Rxf2+ 3.Rxf2 [0.8] ( > 4.Sc~#)(Πρόβλημα 192)
Jan Rusinek,
Πρώτο Βραβείο New Statesman 1971
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (5+4)
[2K5/2Psk1P1/PP6/8/2b5/2s5/8/8]

Κλειδί : 1.a7! (a) Ba6+ 2.b7 Se4 3.g8=S+! [1.0] Ke8 4.Sf6+! [1.0] Sexf6 5.a8=B! [1.5] (b) Se5
6.Kb8 Sc6+ 7.Kc8 Bf1 8.b8=R! [1.5] (c) Ba6+ 9.Rb7 Se4 (πατ)

Σημειώσεις :
(a) (1.Kb7? Bd5+ 2.Ka7 Sb5#)
(b) (5.a8=Q? Sd5 6.Qxa6 Se7#)
(c) (8.b8=Q? Ba6+ 9.Qb7 Se4 10.Qxa6 Sd6#) ή (8.b8=S? Se7+ 9.Kb7 Bg2+ 10.Ka7 Sc8+)(Πρόβλημα 193)
Valery Karpov,
Τρίτη Εύφημη Μνεία Shakhmatny 1967
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (10+8)
[s7/2p2p2/1pSp1P2/1P1K2BQ/B2pR3/3k4/1P2p1R1/8]

Δοκιμές : {1.Se5+? dxe5!}, {1.Re8? e1=B!}, {1.Bc2+? Kxc2!}.

Κλειδί : 1.Re7! [1.0] (zz)
1...e1=Q 2.Qf3+ Qe3 3.Rd7 [1.0] Qxf3#
1...e1=R 2.Qh7+ Re4 3.Re6 [1.0] fxe6#
1...e1=B 2.Qh3+ Bg3 3.Rxc7 [1.0] Sxc7#
1...e1=S 2.Bc2+ Sxc2 3.Sb4+ [1.0] Sxb4#

Το πρόβλημα είναι αλουμβάντλουνγκ (AUW) αφού πετυχαίνει τις τέσσερις προαγωγές.(Πρόβλημα 194)
Nikolay Popkov,
Shakhmatnaya Poeziya 2008
Βοηθητικό σε 4 κινήσεις. (3 λύσεις).
h#4 3.1.1.1... (2+11)
[8/3s4/6p1/1sS1p3/pqkrp1K1/p3p3/8/8]

Κλειδί : 1.Qa5 Sxa4 2.Kb3 Sb6 3.Rb4 Sxd7 4.Ka4 Sc5#
Κλειδί : 1.Rd3 Sxe4 2.Sd4 Sc5 3.Kd5 Sxd7 4.Ke4 Sf6#
Κλειδί : 1.Kd5 Sa6 2.Ke6 Kg5 3.Qe7+ Kxg6 4.Sd6 Sc7#

Μία λύση = [2.0], δύο λύσεις = [4.0], τρεις λύσεις = [5.0]ΟΜΑΔΑ Α, 2ος ΓΥΡΟΣ, Χρόνος : 2 ώρες(Πρόβλημα 195)
Arthur J. Mosely,
Πρώτο Βραβείο Australian Columns 1921
Ματ σε 2 κινήσεις.
#2 (8+9)
[8/2Sp1Sp1/1p3sB1/pR4R1/K2Bpk1s/6p1/6P1/8]

Πολλές δοκιμές : {1.Sd5+? Sxd5!}, {1.Se6+? dxe6!}, {1.Bh7? g6!}, {1.Rg4+? Kxg4!}, {1.Rf5+? Sxf5!}, {1.Rb3? b5+!}, {1.Rf5+? Sxf5!}, {1.Re5? b5+!}, {1.Bg1? e3!}, {1.Bf2? gxf2!}, {1.Be3+? Kxe3!}, {1.Be5+? Ke3!}, {1.Bxb6? e3!}, {1.Ka3? a4!}, {1.Kb3? a4+!}.

Κλειδί : 1.Se5! [5.0] (zz)
Βαριάντες : 1...e3 2.Sd3#, 1...Kxg5 2.Be3#, 1...Sf3 2.Rf5#, 1...Sxg2 2.Rf5#, 1...Sxg6 2.Sxg6#, 1...Sf5 2.Rxf5#, 1...Sf~ 2.R(x)g4#, 1...d5 / d6 2.Se6#.(Πρόβλημα 196)
Jan Kotrc,
Shahmat 1884
Ματ σε 3 κινήσεις.
#3 (5+11)
[5S1Q/4pk2/p1B4p/2p2b2/r1pP3K/2bs2p1/8/8]

Δοκιμές (χωρίς ενδιαφέρον) : {1.Qg7+? Kxg7!}, {1.Qg8+? Kxg8!}, {1.Be8+? Kxe8!}.

Κλειδί : 1.Se6! [0.5] ( > 2.Sd8+ [0.5] Kg6 3.Be8#)
1...Bh3 / Bg4 2.Qg7+ [1.0] Kxe6 3.Qg6#
1...Se5 2.Be8+ [1.0] Kxe6 3.Qxe5#
1...Ba5 2.Bd7 [1.0] ( > 3.Qg7#. Όχι [2.d4? c3+!]) Bxe6 3.Be8#
1...Kxe6 2.d5+ [1.0] Kf7 / Kd6 3.Be8# / Qb8#(Πρόβλημα 197)
Viktor Lukashov,
Ειδική Εύφημη Μνεία Shakhmatnaya Poeziya 2007
Ματ σε 4 κινήσεις.
#4 (7+7)
[8/K1p2B2/3p2r1/8/p2kSP2/4s1P1/5B2/1Q4s1]

Δοκιμές : {1.Bc4? Kxc4!}, {1.Bd5? Kxd5!}, {1.Bxe3+? Kxe3!}, {1.Qd3+? Kxd3!}, {1.Qc2? d5!}, {1.Qb4+? Kd3!}, {1.Qd1+? / Qc1? Kxe4!}.

Κλειδί : 1.Ba2! [1.0] ( > 2.Qd1+ Kxe4 3.Bb1+ [1.0] Sc2 4.Bxc2#)
1...Sf3 2.Qb5 ( > 3.Qd5# / Qc4#) Kxe4 3.Qd5+ [1.0] Sxd5 4.Bb1#
1...Se2 2.Qb4+ Kd3 3.Qc4+ Sxc4 [1.0] 4.Bb1#
1...Rxg3 2.Qc2 ( > 3.Qc4#) d5 3.Sxg3 [1.0] ( > 4.Sf5#)(Πρόβλημα 198)
Nikolay Ryabinin,
64, 1990, (διασκευή, after Valery Khortov)
Παίζουν τα λευκά και κάνουν ισοπαλία.
= (3+4)
[4R3/r6k/2K5/8/6Ps/8/8/7s]

Αν μείνουν τα μαύρα με δύο Ίππους και υπάρχει λευκό πιόνι στο g4 κερδίζουν. Αν το λευκό πιόνι προχωρήσει, τότε μόνο μπορούν τα λευκά να επιδιώξουν την αλλαγή Πύργων.

Κλειδί : 1.Re5 ( > 2.Rh5+ 3.RxS) Sg3
2.Re3 [1.0] Sf1
3.Rh3 [1.0] Ra6+
4.Kb7 Rh6
5.Rc3 [1.0] (απειλεί συνεχές σαχ, ή [wRxh6 bKxh6 wPg5+] και η θέση είναι θεωρητικά ισόπαλη) Sg6
6.Rc5 Sg3
7.Rh5 [1.0] Sxh5
8.g5 [1.0] = (ωραία εικόνα παγίδευσης Πύργου).(Πρόβλημα 199)
Aleksandr Azhusin,
Πρώτη Εύφημη Μνεία Shakhmatnaya Poeziya 2000
Αντίστροφο σε 3 κινήσεις.
s#3 (7+11)
[4Q3/5R2/1pP2p2/pS1k1p2/p7/K2S4/bpP5/rrb5]

Δοκιμές : {1.Qe6+? Kxe6!}, {1.Rd7+? Kc4!}, {1.c4+? Kxc4!}.

Κλειδί : 1.Qg8! [0.5] ( > 2.Re7+ Kxc6 3.Qc4+ [0.5] Bxc4#)
1...Kxc6 2.Rc7+ Kxb5 3.Qc4+ [0.8] Bxc4#
1...Ke4 2.Qg2+ Ke3 3.Re7+ [0.8] Be6#
1...Kc4 2.Ra7+ Kxb5 3.Qd5+ [0.8] Bxd5#
1...Ke6 2.Rf8+ Ke7 3.Qf7+ [0.8] Bxf7#
1...Be3 2.Rd7+ Kxc6 / Ke4 3.Qd5+ [0.8] Bxd5#(Πρόβλημα 200)
Lars Larsen,
Skakbladet 2002
Βοηθητικό σε 3 κινήσεις. (3 λύσεις)
h#3 3.1.1.1.1.1 (3+12)
[4sb2/3p2pb/B1p1r3/3Sp3/4k1p1/4rpK1/8/8]

Κλειδί : 1.f2+ Kh2 2.Kf3 Bf1 3.Re2 Bg2#
Κλειδί : 1.Re1 Sf6+ 2.Ke3 Kh2 3.Kf2 Sxg4#
Κλειδί : 1.Rg6 Se7 2.d5 Bc8 3.d4 Bf5#

Μία λύση = [2.0], δύο λύσεις = [4.0], τρεις λύσεις = [5.0]

1 σχόλιο:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ είπε...

Να δω πότε θα κάνω 240 πόντους σε 26,5 λεπτά.