Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Μαξιμούμερ

Στα ετερόδοξα προβλήματα είπαμε ότι ισχύουν άλλοι στόχοι και άλλες συνθήκες κινήσεων, σε σύγκριση με όσα ισχύουν στα ορθόδοξα προβλήματα και στο αγωνιστικό σκάκι.
Εδώ περιγράφουμε την συνθήκη Μαξιμούμερ, που επηρεάζει τον τρόπο κίνησης κομματιών (και πιθανώς καθορίζει ακριβώς ποιό κομμάτι πρέπει να κινηθεί).

Συνθήκη Μαξιμούμερ (Maximummer condition) : Τα κομμάτια κάνουν πάντοτε την μέγιστη γεωμετρικά κίνηση από όσες διαθέτουν, (και σε περίπτωση που έχουν δύο ή περισσότερες μέγιστες, μπορούν να επιλέξουν ποια θα παίξουν). Αν δεχτούν σαχ, πρέπει να αμυνθούν με την μέγιστη κίνηση που θα τα απαλλάξει από το σαχ. Οι αποστάσεις μετριούνται από το κέντρο του τετραγώνου αναχώρησης μέχρι το κέντρο του τετραγώνου άφιξης.
Συνθήκη Μαύρο Μαξιμούμερ (Black Maximummer condition) : είναι μαξιμούμερ όπου μόνο τα μαύρα έχουν την υποχρέωση της μέγιστης γεωμετρικά κίνησης.(Πρόβλημα 94)
Χάγκεμαν (Wilhelm Hagemann),
Πρώτο βραβείο, ”Schach-Echo”, 1963
Αντίστροφο τριάρι, μαύρο μαξιμούμερ
s#3 black maximummer (6+5)
[8/6k1/8/3q4/P2P4/4p3/PKp3P1/s3Q3]

Το μαξιμούμερ συνηθίζεται στα αντίστροφα προβλήματα, όπου τα λευκά εξαναγκάζουν τα μαύρα να δώσουν ματ. Τα λευκά έχουν καλύτερο έλεγχο των απαντήσεων των μαύρων στα μαξιμούμερ, παρά στα άλλα αντίστροφα.
Στο πρόβλημα-94 του Χάγκεμαν βλέπουμε την μαύρη βασίλισσα να κινείται στις τέσσερις βαριάντες της λύσης σε σχήμα μεγάλου Χ, που το λέμε μεγάλο αστέρι της βασίλισσας.

Υπάρχουν μερικές δοκιμές: {1 g4? Qh1!}, {1 g3? Qh1!}, {1 Qg3+? Qg5!}, {1 Qb1? Qa8!},
και η λύση είναι:
Κλειδί: 1.Qb4! (zz, τσούκτσβανγκ)
1...Qxa2+ 2.Kc3 (zz) Qg8 3.Qb3 Qxb3#
1...Qxg2 2.Kc1 (zz) Qa8 3.Qb2 Qh1#
1...Qg8 2.Kc1 (zz) Qxa2 3.Qb3 Sxb3#
1...Qa8 2.Qf8+ Qxf8 3.Kc1 Qa3#Για όσους θέλουν συγκεκριμένα στοιχεία για τις αποστάσεις, σημειώνουμε τα εξής:
Ένα βήμα Πύργου, όπως η κίνηση Ra1-a2, έχει μήκος 1.
Ένα βήμα Αξιωματικού, όπως η κίνηση Ba1-b2, έχει μήκος 1,414 (τετραγωνική ρίζα του 2).
Ένα βήμα Ίππου, όπως η κίνηση Sa1-b3, έχει μήκος 2,236 (τετραγωνική ρίζα του πέντε).
Η κίνηση a1-f6 (πέντε βήματα Αξιωματικού) έχει μήκος 7,07 ενώ η κίνηση a1-a8 (εφτά βήματα Πύργου) με μήκος 7 είναι μικρότερη.
Το μικρό ροκέ 0-0 έχει μήκος 4 και το μεγάλο ροκέ 0-0-0 έχει μήκος 5.

Δεν υπάρχουν σχόλια: