Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Δυο Μινιατούρες από δυο φίλους

Μινιατούρες (miniature) λέμε τα προβλήματα που έχουν μέχρι 7 κομμάτια συνολικά.

Στην σημερινή ανάρτηση θα δούμε ένα δυάρι άμεσου ματ (direct two-mover) του Νίκου Περγιάλη και ένα βοηθητικό πεντάρι (helpmate five-mover) του Εμμανουήλ Μανωλά.

Πρόβλημα-773
Νίκος Περγιάλης (Nikos Pergialis), GR
αδημοσίευτο (original)

8/8/8/8/3K4/p3S3/s2kp3/Q7 (3 + 4)
#2

Δοκιμές : {1.Qe1+? / Qxa2+? K(x)e1!}, {1.Qc3+? Sxc3!}, {1.Sc4+? Kc2!}

Κλειδί : 1.Qb1! [2.Sc4#]
1...Sc1 2.Qb4#
1...e1=Q / e1=R 2.Qc2#
1...e1=S 2.Qd1#
1...e1=B 2.Qd1# / Qc2#

Στην μινιατούρα αυτή βλέπουμε την Αποφυγή Δυάδας (Dual Avoidance) στις μαύρες απαντήσεις 1...e1=Q / T και 1...e1=S, και ενώ ο λευκός μπορεί να παίξει 2.Qc2 ή 2.Qd1 για να κάνει ματ, το μαύρο κομμάτι εκ προαγωγής αποκλείει την μία από τις δύο κινήσεις του λευκού. Η προαγωγή σε μαύρο Αξιωματικό δεν είναι καλή μαύρη απάντηση.
Βλέπουμε ακόμη Αντι-αναστροφή-Απειλής (Anti-reversal-Menace). Ενώ η κίνηση 1.Qb1 απειλεί 2.Sc4#, η κίνηση 1.Sc4 δεν απειλεί 2.Qb1#.
Περιέχεται το θέμα Ropke : Δύο μαύρες άμυνες από προαγωγή ενός πιονιού στο ίδιο τετράγωνο ακολουθούνται από δύο διαφορετικές λευκές κινήσεις.
Περιέχεται το θέμα Option : Το κλειδί και τουλάχιστον δύο δοκιμές με διαφορετικές άμυνες παίζονται με το ίδιο κομμάτι.


Πρόβλημα-774
Εμμανουήλ Μανωλάς (Emmanuel Manolas), GR
αδημοσίευτο (original)

3b4/K7/3k1r2/4s3/4b3/8/4P3/8 (2 + 5)
h#5
a) Διάγραμμα, b) wKa7 στο g7

a) Διάγραμμα
1.Bb7 e4 2.Sd7 e5+ 3.Kc7 e6 4.Bc8 e7 5.Rc6 e8=S#

b) wKa7 στο g7
1.Bc6 e4 2.Sf7 e5+ 3.Ke7 e6 4.Bd7 exf7 5.Re6 f8=Q#

Και στις δύο λύσεις το wPe2 ξεκινάει από την αρχική του θέση και στην πέμπτη κίνηση προάγεται σε ένα κομμάτι (διαφορετικό σε κάθε λύση) που δίνει ματ. Η πορεία του πιονιού είναι το θέμα Excelsior.
Το ματ επιτυγχάνεται με αυτομπλοκάρισμα (ενίοτε και θυσία) των μαύρων.
Ο λευκός κινεί μόνο το πιόνι του. Το είδος κομματιού που κινεί ο μαύρος είναι ίδιο στις αντίστοιχες κινήσεις των δύο λύσεων. Κινεί διαδοχικά λευκοτετράγωνο Αξιωματικό, Ίππο, Βασιλιά, λευκοτετράγωνο Αξιωματικό, Πύργο.2 σχόλια:

Δημητριάδης Αλέξανδρος είπε...

Εξαιρετικά αμφότερα τα προβλήματα!

Emmanuel Manolas είπε...

Ευχαριστούμε πολύ, αμφότεροι!