Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

FIDE Album 2010-2012

Όσοι θέλετε να στείλετε προβλήματά σας για δημοσίευση στο FIDE Album 2010-2012, έχετε λίγο χρόνο ακόμη μέχρι να λήξει η προθεσμία στις 31-05-2013.

Η ανακοίνωση είναι εδώ : http://www.saunalahti.fi/~stniekat/pccc/fa1012.htm

Τα αναφερόμενα τμήματα είναι τα εξής :

A : Twomovers
B : Threemovers
C : Moremovers
D : Endgame Studies
E1 : Helpmates in 2
E2 : Helpmates in 2.5 and longer
F : Selfmates
G : Fairies
H : Retros

Δεν υπάρχουν σχόλια: