Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2011

Εμμανουήλ Μανωλάς (4), Συνθέσεις από το Γιέζι, μέρος 1

Στο Jesi της Ιταλίας έλαβα μέρος σε μερικούς διαγωνισμούς σύνθεσης, άλλοτε με επιτυχία κι άλλοτε χωρίς διάκριση. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω αυτές τις συνθέσεις μου. Θα γίνουν δύο αναρτήσεις.

Διαγωνισμός Ταχύς Θεματικός (τρεις ώρες διάρκεια)

α) Θέμα: Να γίνει ορθόδοξο δυάρι που να ξεκινάνε (ή να καταλήγουνε) οι δύο τουλάχιστον κινήσεις ματ από το ίδιο τετράγωνο.


6s1/8/3SK3/8/1P1k3B/1R6/2P5/3rb3 w
(6+4)
Πρόβλημα-497
Manolas Emmanuel

#2

Tries : {1.Bd8? Bxb4!}, {1.Rh3? Bg3!}

Key : 1.Rf3! zz
1…Sh6 / Se7 / Sf6 2.B(x)f6#
1…Bxh4 / Bg3 / Rd2 2.c3#
1…Bxb4 / Bc3 2.Bf2#
1…Bd2 / Ra1 / Rb1 / Rc1 / Rd3 2.Rxd3#
1…Bf2? 2.Bxf2# / c3# (dual)

Μαύρη διόρθωση. Η κίνηση 1...Βc3 διορθώνει τις 1...Βxh4 και 1...Rd2. Η κίνηση 1...Βd2 διορθώνει τις 1...Βxb4 και 1...Βc3.
Κατοπτρικά ματ.
Δεν πήρε διάκριση.

β) Θέμα : Να γίνει βοηθητικό με δύο λύσεις (ή δίδυμο), όπου στη μία ένα πιόνι Α κάνει μονό βήμα και ένα πιόνι Β κάνει διπλό βήμα και στην άλλη τα πιόνια αλλάζουν ρόλους.


1q2s3/8/2pkp3/K7/5P2/8/B2PP3/8 w
(5+5)
Πρόβλημα-498
Manolas Emmanuel

h#2, a) diagram, b) wBa2->f2

a) 1.Kc5 e3 2.Sd6 d4#
b) 1.Kd5 d3 2.Qd6 e4#

Αυτομπλοκάρισμα (Selfblock). Πρότυπα (model) ματ. Αποφυγή δυάδας (dual avoidance).
Δεν πήρε διάκριση.

Διαγωνισμός Σπουδής Αζερμπαϊτζάν

Θέμα : Θυσία (με σαχ ή χωρίς σαχ) λευκού πεσσού (κομμάτι ή πιόνι) σε τετράγωνο φρουρούμενο από δυο μαύρα κομμάτια.


6S1/p2pPb2/P1kq2S1/P5B1/P1pP4/4r2p/2R4P/6K1 w
(11+8)
Πρόβλημα-499
Manolas Emmanuel

= (Παίζουν τα Λευκά και κάνουν ισοπαλία)

1.e8=Q (θεματική) Rxe8
(1.e8=R? Qxg6 2.Rxe3 Bxg8 -+ or 2.d5+ Kd6 3.Rxe3 Qxg5+ 4.Kf2 Qf4+ 5.Rf3 Qd2+ 6.Kf1 Qxc3 7.Rxf7 Qxd3+ 8.Kf2 c3 -+)
(1.Rxc4+ Bxc4 2.e8=Q Rxe8 3.S8e7+ Kc7 4.Bf4 Bd3 5.Bxd6+ Kxd6 6.Kf2 Be4 -+)
2.S8e7+ (θεματική) Rxe7
3.Sxe7+ Kc7
4.Rxc4+ Bxc4
5.Bf4 Qxf4
6.Sd5+ Bxd5 =

Ο κριτής αποφάσισε ότι οι θεματικές κινήσεις δεν ήσαν θυσίες και δεν έδωσε διάκριση.
Αργότερα φρόντισε να δημοσιευτεί το πρόβλημα : [Olympiya Dunyasi No62 13-15.09.2011, problem 721].

Δεύτερος Διαγωνισμός Οίνου Βουλγαρίας (Bulgarian Wine)

Θέμα : Βοηθητικά δυάρια με τουλάχιστον ένα κομμάτι-Χαμαιλέων (τύπου Q-S-B-R-Q). Άλλα μυθικά κομμάτια ή συνθήκες δεν επιτρέπονται.


3b4/5p2/3r2Rq/5k2/5SS1/8/7P/6K1 w
(5+5)
Πρόβλημα-500
Manolas Emmanuel
Έπαινος
h#2, 6 λύσεις, Χαμαιλέοντες wSf4, wSg4, bRd6, wRg6, bQh6, bBd8

1.Qh6-g5=S Sg4-f6=B 2.Sg5-e4=B Rg6-g5=Q#
1.Qh6xh2=S Sg4xh2=B 2. Rd6-d3=Q Sf4xd3=B#
1.Qh6-h4=S Rg6-e6=Q+ 2.Kg5 Sg4-h6=B#
1.Bd8-e7=R Sg4xh6=B 2.Re7-e4=Q Rg6-g5=Q#
1.Ke4 Rxd6=Q 2.f5 Sf4-g2=B#
1.Kxf4 Sxh6=B+ 2.Kf3 Rg6-g2=Q#

Ο κριτής Diyan Kostadinov σχολίασε [Έξι διαφορετικές λύσεις αλλά χωρίς ομογενές παιγνίδι].

Διαγωνισμός Μπράντι Μεταξά (METAXA brandy) in memoriam Albert H. KNIEST

Ο έλληνας κριτής Παύλος Μουτεσίδης, (αυτός που ξεκίνησε το έθιμο με τα τοπικά ποτά να συνοδεύουν τα βραβεία) ζήτησε το εξής.
Θέμα : Αντίστροφο Μαξιμούμερ με έτοιμο παιγνίδι. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των κινήσεων. Τα κομμάτια συνολικά θα είναι μέχρι 10. Άλλες μυθικές συνθήκες ή κομμάτια δεν επιτρέπονται.


1q3k1K/8/8/3pp3/1r6/1P6/8/8 w
(2+5)
Πρόβλημα-501
Manolas Emmanuel
(original, please do not reprint)

s#11, Maximummer

Έτοιμο παιγνίδι : 1…Rh4#
Κλειδί : 1.Kh7! [2.Kh8 Rh4#]
1…Rh4+ 2.Kg6 Ra4 3.bxa4 Qb1+ 4.Kg5 Qh7 5.a5 Qb1 6.a6 Qh7 7.a7 Qb1 8.a8=R+ Qb8 9.Kh6 Qe8 10.Ra6 Qa4 11.Rg6 Qh4#
Είναι Μινιατούρα, έχει επιστροφές (switchbacks) κομματιών, υποπροαγωγή, κίνηση Pelle (γίνεται από καρφωμένο κομμάτι).
Περιέχει θέμα λευκό Chernous ("Ένα λευκό κομμάτι Α απειλεί τον μαύρο βασιλιά. Ένα μαύρο κομμάτι Β αυτοκαρφώνεται για να αποκρούσει την απειλή. Μετά ο Λευκός ξεκαρφώνει το Β, το Α αυτομπλοκάρει τον λευκό βασιλιά και το μαύρο Β δίνει ματ"). (Το θέμα Chernous είναι με αντίθετα χρώματα).
Δεν πήρε διάκριση.

Θα συνεχίσουμε σύντομα με το δεύτερο μέρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: