Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2015

2ο Κύπελλο Ελλάδος, συμμετέχοντες, τελική κατάταξη

2ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΛΥΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
04 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (15-01-2015)
Α/Α Ονοματεπώνυμο Κατη-
γορία
Elo Πόλη Βα-
θμοί
Χρό-
νος
1
#2
2
#2
3
#2
4
#2
5
+-
6
+-
7
#3
8
#3
9
#4
10
#4
11
h#2
12
h#5
13
s#2
14
s#6
1 Κονιδάρης
Παναγιώτης
2022 Πρέβεζα 64,2 148 5 5 5 5 5 5 5 4,2 5 0 5 5 5 5
2 Παπαργυρίου
Αναστάσης
1909* Ηλιούπολη 58 150 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5 3 0
3 Παπασταυρόπουλος
Ανδρέας
2269 Ηλιούπολη 57,5 150 5 5 5 5 5 5 5 3,5 4 5 5 5
4 Φουγιαξής
Χάρης
1994 Ηλιούπολη 53 150 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
5 Πετρίδης
Ευάγγελος
1650 Ηλιούπολη 50,5 145 5 5 5 5 5 1,5 5 5 4 5 5 0
6 Βλάχος
Ελισσαίος
Ηλιούπολη 50,5 147 5 5 5 5 4 1,5 5 5 5 0 5 5 0
7 Σιδηρόπουλος
Νίκος
1999* Πτολεμαΐδα 50,5 150 5 5 5 5 4 1,5 5 0 5 0 5 5 5 0
8 Σκυριανόγλου
Δημήτρης
1966 Αιγάλεω 49 148 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
9 Γαρουφαλίδης
Ιωάννης
1900 Ηλιούπολη 49 150 5 5 5 5 5 0,5 5 0 3,5 5 5 5 0
10 Σταματόπουλος
Απόστολος
Ε 1642 Πάτρα 48 140 5 5 5 5 5 1,5 5 0 3,5 0 5 5 3 0
11 Μητσάκης
Κωνσταντίνος
1699 Ηλιούπολη 46,7 147 5 5 5 0 4 5 5 4,2 3,5 5 5
12 Σκλαβούνος
Παναγής
1955 Ηλιούπολη 46 145 5 5 5 5 4 1,5 5 0 5 0 5 2,5 3 0
13 Μανωλάς
Εμμανουήλ
1741 Αιγάλεω 46 148 5 5 5 5 5 0,5 5 0 5 0 5 2,5 3
14 Κουτουκίδης
Παναγιώτης
Ηλιούπολη 45 150 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
15 Σπηλιάδης
Αθανάσιος
1715 Πάτρα 44,4 150 5 5 5 0 5 5 5 3,4 3,5 0 2,5 5
16 Ανεμοδουράς
Λεωκράτης
1872 Ηλιούπολη 44,3 150 5 5 5 0 4 5 1,8 3,5 0 5 5 5
17 Χατζημανώλης
Αντώνιος
1999* Τριανδρία 44 150 5 5 5 0 5 1,5 5 5 0 5 2,5 5
18 Πούντζας
Χρύσανθος
1760 Πάτρα 39,5 148 5 5 5 5 4 0,5 5 0 0 5 5
19 Μασούρος
Παναγιώτης
1799 Πάτρα 36,5 150 5 5 5 0 4 0,5 5 0 1,5 5 2,5 3
20 Χαχάμης
Νέστωρ
Ε 1548* Πρέβεζα 35,5 131 5 5 5 0 5 5 0 5 0 2,5 3 0
21 Καταγής
Θοδωρής
Ε 1497* Πρέβεζα 35 137 5 0 5 0 5 5 0 5 5 5
22 Κωδούνας
Γεώργιος
1446* Πτολεμαΐδα 35 150 5 5 5 5 5 5 5
23 Χριστοφορίδης
Χριστόφορος
Ε 1568* Δράμα 34 134 5 5 5 0 4 5 5 5
24 Μαρινάκης
Χρήστος
Ε Χανιά 34,5 150 5 5 5 0 5 0,5 5 0 3,5 0 2,5 0 3 0
25-27 Urosevic
Marija
Γ 1664* Άγ.
Κήρυκος
32,5 150 5 5 5 0 5 5 2,5 5
25-27 Βουτσκίδης
Παναγιώτης
1471* Πτολεμαΐδα 32,5 150 5 5 5 0 1 0 5 0 3,5 0 5 0 3
25-27 Ροπόκης
Χρήστος
Ε Πρέβεζα 32,5 150 5 5 5 0 5 0 5 2,5 5
28 Ζαρονίκας
Δημήτριος
Ε 1600* Πάτρα 32 140 5 5 5 0 5 1,5 5 0 0 0 2,5 3
29 Τσότσος
Αλέξανδρος
Ε Πτολεμαΐδα 31,5 150 5 5 5 0 5 5 0 2,5 4
30-31 Κόλλιας
Δημήτριος
Ε Πάτρα 31 150 0 5 5 5 0 5 3,5 0 2,5 5
30-31 Παγγές
Βασίλειος
Ε Πρέβεζα 31 150 5 5 5 0 5 0,5 5 2,5 3
32 Χριστοφορίδης
Βασίλειος
Ε 1587* Δράμα 30,5 148 5 5 5 5 5 0,5 5 0 0
33 Κακουλίδης
Βασίλειος
Ε 1598 Πάτρα 30 149 5 5 5 0 5 0 0 5 5
34 Διαμαντάκος
Ιωάννης
1394* Βαθύ 30 150 5 5 5 0 5 0,5 5 2,5 2
35 Χαχάμης
Ευστάθιος
Ε 1465* Πρέβεζα 29,5 141 5 0 5 0 1 0,5 5 0 5 5 3 0
36-37 Κόλλιας
Ιωάννης
Ε Πάτρα 29 150 5 5 0 4
5 0 5 0 5
36-37 Κούλης
Ιωάννης
Πρέβεζα 29 150 5 5 5 5 4 5 0 0
38 Γκίζης
Κωνσταντίνος
Ε Ερμούπολη 28,5 150 5 5 5 0 1 5 2,5 5
39 Ζεμάνας
Έκτορας
Ε Αιγάλεω 27,5 139 5 0 5 0 5 0 5 0 0 2,5 5
40 Τέσκος
Γιώργος
1632* Άγ.
Κήρυκος
27,5 145 5 0 5 0 5 0 5 2,5 5
41 Γιαβασόπουλος
Θωμάς
Ε Ηλιούπολη 27,5 146 5 5 5 0 4 5 0 3,5 0 0 0
42 Κευσίκογλου
Πετρούλα
Γ,Ε 1356* Πρέβεζα 27,5 150 5 5 5 0 5 2,5 5
43-44 Σπυρόπουλος
Μάριος
Ηλιούπολη 25,5 150 5 0 5 0 4 0 5 0 3,5 0 0 3
43-44 Συμιγδαλάς
Αντρέας
1458* Ερμούπολη 25,5 150 5 5 5 0 5 0,5 5
45 Γεωργάκης
Σπυρίδων
1433* Πρέβεζα 25 149 5 0 5 0 5 1,5 5 3,5
46 Δασκαλάκη
Σοφία
Γ,Ε 1458* Χανιά 24,5 150 5 0 5 5 4 0,5 5 0
047 Τσιμπουκέλλης
Παναγιώτης-Γ.
Ε Δράμα 24 146 5 5 5 0 4 0 5 0 0
48 Βουτσκίδης
Ιωάννης
Ε 1368* Πτολεμαΐδα 24 150 5 5 5 0 4 0 5
49-50 Κευσίκογλου
Αθανάσιος
Πρέβεζα 23,5 150 5 0 5 0 1 0 5 2,5 5
49-50 Σαμωνάς
Κωνσταντίνος
1433* Πρέβεζα 23,5 150 5 0 5 0 1 5 0 0 0 2,5 5
51 Μπούζας
Σωτήριος
Ηλιούπολη 21,5 150 5 0 5 0 4 5 2,5 0
52 Διαμαντάκος
Σωτήρης
Ε 1291* Βαθύ 21 150 5 0 5 0 1 0,5 5 0 0 0 2,5 2 0
53 Ραφτόπουλος
Εμμανουήλ
Ε Πρέβεζα 20 150 5 5 0 4 0 5 0 0 0 0 0 1 0
54 Μεράι
Σαβίνα
Γ,Ε Άγ.
Κήρυκος
19 110 5 5 5 4
55 Διαμαντάκου
Αικατερίνη
Γ Άγ.
Κήρυκος
19 112 5 5 5 4
56 Ρεκ-Ντούλος
Ανδρέας-Παντ.
Ε Ερμούπολη 17 150 5 0 5 0 1 5 1
57-62 Αρτσιδάκης
Γιώργος
Ε 1343* Χανιά 16 150 5 0 5 0 1 0 5 0

57-62 Ζιώγας
Χρήστος
Πρέβεζα 16 150 5 0 5 0 1 0 5 0
57-62 Ιγνατιάδης
Αλέξανδρος
Ε Αιγάλεω 16 150 5 0 5 0 1 0,5 2,5 0 0 0 0 0 2 0
57-62 Καψάσκης
Γιώργος
Ε Ερμούπολη 16 150 5 0 5 0 1 5 0
57-62 Χαλαβαζής
Πέτρος
Ε Ερμούπολη 16 150 5 0 5 0 1 5 0 0
57-62 Χριστοδουλάκης
Στέφανος
Χανιά 16 150 5 0 5 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
63 Κεφάλου
Μαρία-Χρυσούλα
Γ Άγ.
Κήρυκος
15 85 5 5 5
64 Κοψιδάς
Ευάγγελος
1622 Πάτρα 15 95 5 0 5 0
5 0 0 0 0
65 Χατζηνικολάου
Εμμανουήλ
1278* Βαθύ 15 120 5 5 5 0 0
66 Γιαννοπούλου
Αναστασία
Γ 1523* Τριανδρία 14,5 150 5 0 5 4 0,5 0 0
67 Ιωάννου
Παναγιώτης
Πρέβεζα 14 45 5 0 5 0 4
68 Μπεκιράι
Τζουλιάνο
Ε Άγ.
Κήρυκος
14 105 5 0 5 0 4
69 Μιχαηλίδου
Μαγδαληνή
Γ,Ε Δράμα 12 150 5 0 0 0 4 0 0 0 0 3
70 Κέφαλος
Σταμάτης
Άγ.
Κήρυκος
11,5 80 5 0 5 0 1 0,5 0
71 Κέφαλος
Ισίδωρος
Ε Άγ.
Κήρυκος
11,5 86 5 0 5 0 1 0,5
72-74 Νικολάου
Γιάννης
Χανιά 11 150 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72-74 Παπουτσή
Θεοδώρα
Γ Πρέβεζα 11 150 5 0 0 0 1 0 5
72-74 Σηφογιαννάκης
Ανδρέας
Ε Χανιά 13 150 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Πούλος
Στυλιανός
1278* Άγ.
Κήρυκος
10 35 5 0 5
76 Ντάφλος
Ιωάννης
Πρέβεζα 10 47 5 0 5 0
77 Γεροντάς
Αλέξανδρος
Πρέβεζα 10 116 5 0 5 0
78-79 Βαλσαμίδης
Αντώνης
Ε Ερμούπολη 10 150 5 0 5 0 0
78-80 Τζίμας
Γιώργος
Ερμούπολη 10 150 5 0 5
80 Ντέλλας
Σωτήριος
Πρέβεζα 9 47 5 0 0 0 4
81 Φανδρίδη
Άντρια
Γ,Ε Χανιά 8,5 150 5
0 0 1
2,5 0

82 Στροπωνιάτη
Έλενα
Γ,Ε Καρλόβασι 6,5 120 5 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0
83 Ντάγκας
Σπύρος
Πρέβεζα 6 47 5 0 1 0
84 Μαρίνος
Δημήτριος
Πρέβεζα 6 112 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85-88 Γέμελας
Στέργιος
Ε Άγ.
Κήρυκος
6 150 0 0 0 1 0 5
85-88 Πανούσου
Αγγέλα-Μαρία
Γ,Ε Καρλόβασι 6 150 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0
85-88 Σηφογιαννάκης
Γιώργος
Χανιά 6 150 0 0 5 0 1 0 0
0
85-88 Φελέκης
Βασίλειος
Πρέβεζα 6 150 5 0 0 1
89 Σταθάκης
Γιάννης
Χανιά 6,5 150 5 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Μπαλής
Γεώργιος
1600 Πάτρα 5 20 5 0 0 0
91 Μπεκιράι
Βαλεντίνο
Ε Άγ.
Κήρυκος
5 105 5 0 0 0
92-93 Κυπραίου
Μαρία
Γ Άγ.
Κήρυκος
5 150 5
92-93 Μπούζα
Μυρτώ-Ελένη
Γ,Ε Ηλιούπολη 5 150 5 0 0 0 0
94 Δελαβέρης
Μανώλης
Ε 1368* Βαθύ 4 145 0 0 4 0
95 Παντελάκης
Λευτέρης
Ε 1368* Χανιά 4 150 0 0 0 0 1 0,5 2,5 0
0

0 0
96 Χριστοδουλάκης
Μιχάλης
Ε Χανιά 3,5 150 0 0 0 0 1 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0
97 Κούλης
Βασίλης
Ε 1291* Πρέβεζα 1,5 130 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Βουλγαράκης
Γιάννης
Ε Χανιά 1,5 150 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0

99 Πορίχης
Βασίλειος
Ηλιούπολη 1 150 0 0 0 1 0
ε.σ. Πρέντος
Κώστας
2405 (USA) 55 150 5 5 5 5 5 5 5
5 0 5 5 5

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ της 15/01/2015

Το maximum σε κάθε ένα από τα προβλήματα είναι 5 βαθμοί.
Το «0» σημαίνει ότι δόθηκε λανθασμένη λύση ενώ το κενό κελί ότι δεν δόθηκε λύση.
Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία ήταν 14x5=70 βαθμοί.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας το δεύτερο κριτήριο είναι ο μικρότερος χρόνος σκέψης.
Στη στήλη «κατηγορία» το «Γ» σημαίνει γυναίκα και το «Ε» σημαίνει έφηβος – μέχρι 18 χρονών.
Ο αστερίσκος στον βαθμό αξιολόγησης (Elo) μπαίνει στους Half-rating λύτες, σε ελεύθερη μετάφραση αυτούς με μη σταθεροποιημένο βαθμό Elo.
"ε.σ." εκτός συναγωνισμού ο πολυ-πρωταθλητής μας.

Η Μαρία Ουρόσεβιτς, πρώτη γυναίκα στο 2ο Κύπελλο, από τον Άγιο Κήρυκο της Ικαρίας (http://ikariaki.gr/chriso-metallio-se-skakistria-tis-ikarias/)

Δεν υπάρχουν σχόλια: