Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

App για Σκακιστική Σύνθεση σε SmartPhone

Diyan Kostadinov - Project manager
Dimitar Ivanov - Programmer
Shankar Ram - Operating support
Petya Badjaklieva - Designer

Η πρώτη εφαρμογή για Σκακιστική Σύνθεση σε smartphone έφτασε!

http://kobulchess.com/en/news/7-2011-07-31-17-09-09/402-chess-composition-app-smartphone-chess-composer.html

Συγχαρητήρια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: