Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

2_o Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE για Σύνθεση, 2011

2_o Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE για Σύνθεση, 2011

Η Διεθνής Σκακιστική Συνομοσπονδία (FIDE), εντός του πλαισίου του ειδικού έργου της "Σκακιστική Σύνθεση", διοργανώνει το 2_o Παγκόσμιο Κύπελλο FIDE για Σύνθεση για το 2011 σε οκτώ τμήματα. Το τουρνουά συναρμονίζεται με την προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκακιστικής Σύνθσης (WFCC) και αποτελεί μέρος των κοινών προσπαθειών της FIDE και της WFCC για αύξηση της δημοφιλίας και ανάπτυξη του σκακιού παγκοσμίως.

Τα τμήματα του τουρνουά και οι κριτές είναι ως ακολούθως:

A. Δυάρια – Κριτής: Vasil Dyachuk (Ουκρανία)
B. Τριάρια – Κριτής: Valery Shavyrin (Ρωσική Ομοσπονδία)
C. Πολυκίνητα – Κριτής: Yakov Vladimirov (Ρωσική Ομοσπονδία)
D. Σπουδές φινάλε – Κριτής: Yuri Akobia (Γεωργία)
E. Βοηθητικά – Κριτής: Živko Janevski (F.Y.R.O. Macedonia)
F. Αντίστροφα – Κριτής: Yuri Gordian (Ουκρανία)
G. Μυθικά – Κριτής: Krasimir Gandev (Βουλγαρία)
H. Ρετρό και Αποδεικτικές παρτίδες – Κριτής: Hans Gruber (Γερμανία)

Σε κάθε τμήμα, μόνο μία συμμετοχή ανά συνθέτη είναι αποδεκτή και ομαδικές συνθέσεις δεν επιτρέπονται.

Το θέμα είναι ελεύθερο σε όλα τα τμήματα, και κάθε πλήθος κινήσεων είναι αποδεκτό για τα τμήματα h# και s#. Στο τμήμα μυθικών, είναι αποδεκτά μόνο ελεγμένα από υπολογιστή προβλήματα με κάποιο από τα προγράμματα Alybadix, Popeye ή WinChloe. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δηλώσουν με ποιό λογισμικό έλεγξαν την σύνθεσή τους.

Διευθυντής του τουρνουά είναι ο Διεθνής Μεγάλος Μαιτρ (IGM) Petko A. Petkov (Διεθνής κριτής της FIDE), που δεν θα συμμετάσχει ως κριτής ή συνθέτης στο τουρνουά.

Οι συμμετοχές πρέπει να σταλούν με e-mail μόνο στην διεύθυνση του Διευθυντή

ppetkow@mail.orbitel.bg

Οι συμμετέχοντες πρέπει να αναφέρουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση μέσα στο e-mail.

Ημερομηνία λήξης είναι η 1η Μάη 2011.

Ο Διευθυντής θα στείλει όλες τις συνθέσεις στους κριτές με τυποποιημένα ανώνυμα διαγράμματα μέχρι τις 15-05-2011. Όλοι οι κριτές θα ετοιμάσουν τις βραβεύσεις τους μέχρι 15-07-2011.

Τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν στο Διαδίκτυο την 1η Αυγούστου 2011 και θα θεωρηθούν τελικά μετά από δύο μήνες ώστε να επιτραπούν ενστάσεις για αντισιπέ ή άκυρα προβλήματα.

Σε κάθε τμήμα, κύπελλα, βραβεία, εύφημες μνείες και έπαινοι θα απονεμηθούν, και επίσης πιστοποιητικά για τις βραβεύσεις υπογραμμένα από τον Πρόεδρο της FIDE κο Kirsan Ilyumzhinov.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν ένα αντίγραφο του φυλλαδίου με τις τελικές βραβεύσεις.
2nd FIDE World Cup in Composing 2011

The International Chess Federation (FIDE), within the framework of its "Chess Composition" special project, is organising the 2nd FIDE World Cup in Composing for 2011 in eight sections. The tournament is coordinated with the WFCC Presidium and is a part of the joint efforts by FIDE and WFCC for the popularization and development of chess composition worldwide.

The tournament sections and judges are as follows:

A. Twomovers – Judge: Vasil Dyachuk (Ukraine)
B. Threemovers – Judge: Valery Shavyrin (Russian Federation)
C. Moremovers – Judge: Yakov Vladimirov (Russian Federation)
D. Endgame studies – Judge: Yuri Akobia (Georgia)
E. Helpmates – Judge: Živko Janevski (F.Y.R.O. Macedonia)
F. Selfmates – Judge: Yuri Gordian (Ukraine)
G. Fairies – Judge: Krasimir Gandev (Bulgaria)
H. Retros and Proofgames – Judge: Hans Gruber (Germany)

In each section, only one composition by each author is acceptable and joint compositions are not allowed.

The theme is free in all sections, and any number of moves is acceptable in the h# and s# sections. In the fairies section, only computer-tested problems by one of the Alybadix, Popeye or WinChloe programs are allowed; the participants should state with which software they tested their composition.

The Director of the tournament is IGM Petko A. Petkov (FIDE international judge), who will not participate as author or judge in the tournament.

Entries must be sent by e-mail only to the Director's address at

ppetkow@mail.orbitel.bg

Participants should mention their postal address in the e-mail.

The closing date is May 1st, 2011.

The Director will send all compositions to the judges on standardised anonymous diagrams by May 15th, 2011. All judges should prepare their awards by July 15th, 2011.

The results will be published on the Internet by August 1st, 2011 and they will be declared final after two months allowed for claims of anticipation and unsoundness.

In each section, cups, prizes, honourable mentions and commendations will be awarded, as well as certificates for the prizes signed by the President of the FIDE Mr Kirsan Ilyumzhinov.

All participants will receive a copy of the booklet with the final awards.

6 σχόλια:

Papaveri είπε...

Απο κάθε κατηγορία πόσα μπορούμε να στείλουμε;

alkinoos είπε...

Ένα πρόβλημα το πολύ σε κάθε τμήμα. Όχι συνεργασίες.

Papaveri είπε...

@alkinoos
Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση.
Καληνύκτα!!

Alotan είπε...

Λιγάκι μου κακοφαίνεται αυτό το μέρος της προκήρυξης που απαγορεύει προβλήματα συνεργασίας. Ο στόχος φαίνεται ότι δεν είναι τόσο ο διαγωνισμός προβλημάτων, αλλά συνθετών. Ας είναι.

Πάντως, προβλέπεται να έχει επιτυχία, και πολλές συμμετοχές, μιας και το υποστηρίζει και η WFCC.

alkinoos είπε...

Η συνεργασία μπορεί να γίνει, άσχετα αν το πρόβλημα θα έχει τελικά ένα όνομα συνθέτη.
Μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αλληλοϋποστήριξή μας.
Μελετώντας περισσότερα προβλήματα γινόμαστε και καλύτεροι συνθέτες, νομίζω.
(Έβαλα και τον εαυτό μου μέσα για λόγους γενικότητας).

Alotan είπε...

Αγαπητέ Μανώλη, αυτό είναι άδικο για τους αφανείς συνεργαζόμενους και για τον κόπο τους. Είναι σαφώς προτιμότερο, το πρόβλημα να έχει σωστούς τους συνθέτες που συντέλεσαν στη δημιουργία του, κι αν το "Κύπελλο" δεν τους χωράει όλους, αυτό χάνει.

Αυτό που θα μείνει, θα είναι η χαρά της δημιουργίας και ίσως ένα καλό πρόβλημα για πιο φιλόξενο τουρνουά σύνθεσης, αλλού.