Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

Τι βλέπουμε σε ένα πρόβλημα

Στη σημερινή ανάρτηση έχουμε ένα δυάρι άμεσου ματ, του Νίκου Περγιάλη.
Η λύση του προβλήματος δεν είναι δύσκολη, και θα την μελετήσουμε για να δούμε πώς λέγονται τα διάφορα φαινόμενα με κινήσεις, παρσίματα και τοποθετήσεις κομματιών.
Πρόβλημα-836
Νίκος Περγιάλης (GRE)
αδημοσίευτο
s3S3/1S1p2p1/1r1p1r2/RP1k1PR1/pP6/1qBK4/B3Q3/7b
(11 + 10)
DirectMate #2

Έτοιμο παιγνίδι : (υπάρχουν ματ, αν υποθέσουμε ότι είναι σειρά του Μαύρου να κάνει κίνηση;)
1…Sc7 2.Sxc7#, 1…Bg2 2.Qxg2#, 1…Bf3 2.Qxf3#, 1…Be4+ 2.Qxe4#, 1…Rxf5 2.Rxf5#, 1…Re6 2.fxe6#, 1…Rg6 2.fxg6#, 1…Rh6 2.f6#, 1…Rf7 2.f6#, 1…Rf8 2.f6#, 1…Qxa2 2.Qxa2#, 1…Qc4+ 2.Bxc4#, 1…a3 2.Bxb3#, 1…g6 2.Sxf6# (υπάρχουν δεκατέσσερα έτοιμα ματ)

Δοκιμές : (είναι αυτές που αποκρούονται με μοναδική κίνηση του Μαύρου)
1.Sexd6? [2.Qe5#] Rxb5!
1.Sxf6+? gxf6!
1.Sc7+? Sxc7!
1.Bxb3+? axb3!
1.Rg2? [2.Qf3# / Qe4#] Re6!
1.Rg4? [2.Rd4#] Rxb5!
1.Qe3? [2.Qd4#] Rxb5!
1.Qg4? [2.Qd4#] Rxb5!
1.Qg2+? Bxg2!
1.Qf3+? Bxf3!
1.Qe4+? Bxe4+!
1.Qe5+? dxe5!

Κλειδί : 1.Sd8! (Η κίνηση αυτή δεν απειλεί κάτι, αλλά φέρνει τον Μαύρο σε κατάσταση τσούκτσβανγκ, δηλαδή, ό,τι και να παίξει, θα χάσει. Πραγματικά, γίνεται ματ με δεκαέξι τρόπους)
1…Sc7 2.Sxc7#
1…Bg2 2.Qxg2#
1…Bf3 2.Qxf3#
1…Be4+ 2.Qxe4#
1…Rxb5 2.Rxb5#
1…Ra6 2.bxa6#
1…Rc6 2.bxc6#
1…Rb7 / Rb8 2.b6#
1…Rxf5 2.Rxf5#
1…Re6 2.fxe6#
1…Rg6 2.fxg6#
1…Rh6 / Rf7 / Rf8 2.f6#
1…Qxa2 2.Qxa2#
1…Qc4+ 2.Bxc4#
1…a3 2.Bxb3#
1…g6 2.Sxf6#

Σχόλια :
Λευκή μπαταρία : υπάρχουν δύο μπαταρίες Πιονιού/Πύργου, η wPb5/wRa5 και η wPf5/wRg5.
Σταυρός του μαύρου Πύργου : Ο μαύρος Πύργος κινείται στα τέσσερα κοντινά του τετράγωνα και γίνονται τέσσερα διαφορετικά ματ. Αυτό συμβαίνει και με τους δύο μαύρους Πύργους.
1…Rxb5 / Ra6 / Rc6 / Rb7 2.Rxb5# / bxa6# / bxc6# / b6#
1…Rxf5 / Re6 / Rg6 / Rf7 2.Rxf5# / fxe6# / fxg6# / f6#

Αμοιβαία παρσίματα : συμβαίνουν στα ζεύγη wPb5/bRb6, wPf5/bRf6, wBa2/bQb3

Άνοιγμα γραμμής Δίχρωμο Μπρίστολ (και Άμεσο Αυτο-κάρφωμα) στην βαριάντα
1…Qc4+ 2.Bxc4#.

Πάρσιμο του καρφωτή wBa2 από το καρφωμένο bQb3 (και Άμεσο Ξεκάρφωμα) στην βαριάντα
1…Qxa2 2.Qxa2#.

Διασταυρωμένα σαχ συμβαίνουν στις βαριάντες 1…Be4+ 2.Qxe4# και 1…Qc4+ 2.Bxc4#.

Διαγώνιος - Ορθογώνιος Μετασχηματισμός, (ματ από την διαγώνιο ή την γραμμή) : για παράδειγμα στις βαριάντες 1…Rxb5 2.Rxb5# και 1…Bg2 2.Qxg2#.

Θέμα Άρπαγμα (και μονομαχία Μαύρου - Λευκού) βλέπουμε στις βαριάντες 1…Bg2 2.Qxg2#, 1…Bf3 2.Qxf3#, 1…Be4+ 2.Qxe4#.

Θέμα Balbo, (τουλάχιστον τρεις βαριάντες έχουν κομμάτια ίδιου τύπου, το αμυνόμενο μαύρο και το λευκό που ματάρει) : 1…Sc7 2.Sxc7#, 1…Rxb5 2.Rxb5#, 1…Rxf5 2.Rxf5#, 1…Qxa2 2.Qxa2#.

Θέμα Urania, (η ίδια λευκή κίνηση φαίνεται ως δοκιμή, ως απειλή, ως κίνηση ματ) :
1.Qe4+? Bxe4+!, 1.Rg2? [2.Qf3# / Qe4#] Re6!, 1…Be4+ 2.Qxe4#.

Θέμα Umnov (ο Λευκός πατάει στο τετράγωνο που μόλις άφησε ο Μαύρος) : στις βαριάντες
1…Rb6-b7 2.b6# και 1…Rf6-f7 2.f6#.
Επίσης Κυνηγητό Umnov (Λευκός και Μαύρος κάνουν κίνηση μία στήλη αριστερά) : 1…Ra6 2.bxa6# και 1…Re6 2.fxe6#, (ή και μία στήλη δεξιά) : 1…Rc6 2.bxc6# και 1…Rg6 2.fxg6#.

Θέμα Vladimirov, (υπάρχουν δυο δοκιμές 1.A? a! και 1.B? b!, αλλά μετά το κλειδί υπάρχουν βαριάντες 1...a 2.A# και 1...b 2.B#) : Συγκεκριμένα
1.Se8-c7+? Sa8xc7! και 1.Qg2+? Bxg2!, αλλά
1…Sa8-c7 2.Se8xc7# και 1…Bg2 2.Qxg2#.

Θέμα Αλλαγμένα Ματ, (όπου σε δύο άμυνες, αλλάζουν τα ματ, σε δύο φάσεις).

Θέμα Αντι-Αναστροφής Απειλής (όπου υπάρχει μια δοκιμή 1.A? [2.B#], και μια δοκιμή 1.B? [χωρίς απειλή 2.A#]) : 1.Sexd6? [2.Qe5#] Rxb5!, και 1.Qe5+? dxe5!.

Θέμα Bartolovic (όπου σε τρεις φάσεις, δύο μαύρες άμυνες a b, έχουν ματ A B ή A C ή D B).

Θέμα Ellerman-Makihovi, (όπου σε τρεις φάσεις, μία μαύρη άμυνα a, έχει ματ Α ή Β ή Α/Β).

Θέμα Rudenko, (όπου οι απειλές μιας φάσης A/B, σε δύο άλλες φάσεις εμφανίζονται διαχωρισμένες).

Μαύρες διορθώσεις :
Η κίνηση Rb6-a6 διορθώνει τις Rb6-b7 / Rb6-b8
Η κίνηση Rb6-c6 διορθώνει τις Rb6-b7 / Rb6-b8
Η κίνηση Rf6-e6 διορθώνει τις Rf6-h6 / Rf6-f7 / Rf6-f8
Η κίνηση Rf6-g6 διορθώνει τις Rf6-h6 / Rf6-f7 / Rf6-f8

Δεν υπάρχουν σχόλια: