Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Διασκευές (3)

Στην ανάρτηση αυτή θα πάρουμε ένα τρυπημένο πρόβλημα του Αμερικανού συνθέτη Frank W Martindale (http://chesscomposers.blogspot.gr/2012/12/december-27th.html), και θα δείξουμε ένα σωστό υποκατάστατό του.
Η σύνθεση είναι αντίστροφο ματ σε τριάντα έξι κινήσεις. Δημοσιεύτηκε το 1872 στο βιβλίο του Σκακιστικά Προβλήματα (Chess Problems). Δεν γνωρίζω την λύση που είχε επινοήσει γιατί δεν έχω το βιβλίο, αλλά το πρόβλημα έχει δεύτερες λύσεις σε 10 κινήσεις (όπως λέει η βάση WinChloe). Είναι πιθανό να είχε σκεφτεί μια ιδέα εκκρεμούς με τον bK, 10 κινήσεις να πάει δεξιά, 10 κινήσεις να πάει αριστερά, 10 κινήσεις να ξαναπάει δεξιά και 6 ακόμη μέχρι το ματ, σύνολο 36.

Θα κρατήσω τα απαραίτητα κομμάτια, ώστε να έχει μόνο μία λύση σε 10 κινήσεις.

Πρόβλημα-829
Frank W Martindale (USA)
"Chess Problems", O.A.Brownson, Dubuque Chess Journal, 1872
k7/5R1R/5Q2/1PP4p/7K/sr1p4/qB5S/r2B1b1s
(9 + 9)
s#36

1.Bf3+ Kb8 2.Be5+ Kc8 3.Qc6+ Kd8 4.Rd7+ Ke8 5.Bxh5+ Kf8 6.Bg7+ Kg8 7.Qd5+ Kxh7 8.Bc3+ Kh6 9. Bd2+ Qxd2 10.Qg5+ Qxg5#
1.Qf3+ Kb8 2.Be5+ Kc8 3.Qc6+ Kd8 4.Rd7+ Ke8 5.Bxh5+ Kf8 6.Bg7+ Kg8 7.Qd5+ Kxh7 8.Bc3+ Kh6 9.Bd2+ Qxd2 10.Qg5+ Qxg5#
1.Ra7+ Kb8 2.Rhb7+ / Qb6+ / Be5+ Kc8 ... (πολλές δυάδες) ... 10.Qg5+ Qxg5#

Αφού υπάρχουν λύσεις για αντίστροφο ματ σε 10 κινήσεις (s#10), τότε το πρόβλημα είναι κατεστραμμένο (τρύπιο).
Η εκφώνηση έγινε : αντίστροφο ματ σε δέκα κινήσεις (s#10).
Αφαιρέθηκαν τα μη απαραίτητα κομμάτια.
Μετατοπίστηκαν τα λευκά στην άκρη της σκακιέρας.

Πρόβλημα-830
Εμμανουήλ Μανωλάς (GRE) (μετά από Frank W Martindale)
δημοσιεύτηκε στο facebook 9-iv-2016
k6B/7R/1p5Q/7B/7K/1r1p4/q7/5b2
(5 + 6)
s#10

Δοκιμή : {1.Qc6+? Kb8!}.

Κλειδί : 1.Ff3+! Kb8 2.Be5+ Kc8 3.Qc6+ Kd8 4.Rd7+ Ke8 5.Bh5+ Kf8 6.Bg7+ Kg8 7.Qd5+ Kh7 8.Bc3+ Kh6 9.Bd2+ Qxd2 10.Qg5+ Qxg5#

Κατά κάποιο τρόπο, διασώθηκε ένα μέρος της ιδέας του αρχικού συνθέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: