Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Διασκευές (2)

Στην ανάρτηση αυτή θα πάρουμε ένα παλιό πρόβλημα του Ιταλού συνθέτη Gino Mentasti (https://it.wikipedia.org/wiki/Gino_Mentasti) και θα το αλλάξουμε, ώστε να αποκτήσει περισσότερο περιεχόμενο.
Η σύνθεση είναι βοηθητικό ματ σε δύο κινήσεις. Όταν δημοσιεύτηκε, είχε μία βαριάντα.
Χωρίς να επέμβω πάρα πολύ, θα το αλλάξω έτσι, ώστε να έχει δύο βαριάντες.


Πρόβλημα-827
Gino Mentasti (ITA)
L'Italia Scacchistica, 1937, (yacpdb.org No.32734)
8/8/8/6R1/5pqB/4p3/2R2b1k/2K5
(4 + 5)
h#2

1.Qg2 Rh5 2.Bg1 Be1#

(B1) Η βασίλισσα πηγαίνει σε ένα τετράγωνο όπου ΘΑ αυτοκαρφωθεί.
(W1) Ο πύργος του g5 φτιάχνει μια μπαταρία με τον λευκό αξιωματικό.
(B2) Ο μαύρος αξιωματικός αυτομπλοκάρει τον βασιλιά του.
(W2) Ο λευκός αξιωματικός ανοίγει την μπαταρία, φροντίζοντας να κρατάει την διαφυγή στο g3. Ο bK έγινε ματ.

Μικρή αλλαγή.
Μετακινήθηκαν δυο μαύρα κομμάτια σε άλλα τετράγωνα.
Ο μαύρος αξιωματικός έχει αλλάξει χρώμα τετραγώνου.

Πρόβλημα-828
Εμμανουήλ Μανωλάς (GRE) (μετά από Gino Mentasti)
δημοσιεύτηκε στο facebook 21-ix-2016
8/8/8/6R1/5p1B/4pb2/2R2q1k/2K5
(4 + 5)
h#2, 2 λύσεις

1.Bg2 Rh5 2.Qg1+ Be1#
1.Kh3 Bg3 2.Qh2 Rxh2#

Πρώτη λύση :
(B1) Ο αξιωματικός πηγαίνει σε ένα τετράγωνο όπου ΘΑ αυτοκαρφωθεί.
(W1) Ο πύργος του g5 φτιάχνει μια μπαταρία με τον λευκό αξιωματικό.
(B2) Η βασίλισσα αυτομπλοκάρει τον βασιλιά της λέγοντας σαχ στον λευκό βασιλιά.
(W2) Ο λευκός αξιωματικός ανοίγει την μπαταρία, φροντίζοντας να κρατάει την διαφυγή στο g3, και αποκρούει το σαχ με διασταυρωμένο σαχ. Ο bK έγινε ματ. (Σχεδόν ίδια με την λύση του Μεντάστι).

Δεύτερη λύση :
(B1) Ο μαύρος βασιλιάς αλλάζει θέση ξεκαρφώνοντας την βασίλισσα.
(W1) Ο αξιωματικός κρατάει προληπτικά το h2.
(B2) Η βασίλισσα δεν μπορεί να απομακρυνθεί, οπότε πάει στο h2 για να εξαφανιστεί.
(W2) Ο άλλος πύργος του c2 παίρνει την βασίλισσα (εδώ έχουμε δίχρωμο Μπρίστολ) υποστηριζόμενος από τον αξιωματικό και δίνει ματ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: