Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Θέμα Elmgren

(Η Αρχική ανάρτηση έγινε στις 21/12/2015).

Στην ανάρτηση αυτή θα δούμε με διαφορετική ματιά το θέμα Elmgren. Το θέμα ονομάστηκε προς τιμή του Σουηδού συνθέτη Bertil Elmgren που γεννήθηκε 25/05/1912.

Σε αυτό το θέμα όλα τα μαύρα κομμάτια (από 3 και πάνω), με πιθανή εξαίρεση του βασιλιά τους, αμύνονται σε δοκιμές!
Η δοκιμή είναι η προσπάθεια του Λευκού να κερδίσει, στην οποία ο Μαύρος έχει μία μόνο άμυνα.
Ο Λευκός έχει τουλάχιστον τρεις τέτοιες προσπάθειες στις οποίες αμύνονται, με τη σειρά του το καθένα, όλα τα μαύρα.
Όσο περισσότερα είναι τα μαύρα, τόσο λιγοστεύει η πιθανότητα να αμύνονται όλα σε δοκιμές, άρα γίνεται όλο και δυσκολότερο για τον συνθέτη να επιτύχει το θέμα Elmgren.
Επίσης, όσο περισσότερα είναι τα μαύρα, τόσο περισσότερες θα είναι οι δοκιμές, άρα το πρόβλημα θα είναι σχετικά δυσκολότερο και για τον λύτη.

Το ότι αμύνονται όλα τα μαύρα, συμβολίζει ένα κοινό αγώνα, όπου κανένας δεν μένει στα μετόπισθεν, περιμένοντας να δει τι θα γίνει!
Δεν υπάρχουν αδρανή κομμάτια, που απλώς κλείνουν μια διαφυγή ή που εμποδίζουν μια ανεπιθύμητη λύση.
Όλα είναι χρήσιμα και δραστήρια!

Έχω δημοσιεύσει στο ιστολόγιο αυτό κάποια προβλήματα που περιέχουν το θέμα Elmgren.

15/10/2011, Μανωλάς Εμμανουήλ, πρόβλημα_497
http://kallitexniko-skaki.blogspot.gr/2011/10/4.html

16/11/2012, Περγιάλης Νικόλαος, πρόβλημα_625
http://kallitexniko-skaki.blogspot.gr/2012/11/5.html

27/01/2013, Retter Yosi, πρόβλημα_687
http://kallitexniko-skaki.blogspot.gr/2013/01/isc_27.html

07/06/2014, Μανωλάς Εμμανουήλ, πρόβλημα_771
http://kallitexniko-skaki.blogspot.gr/2014/06/blog-post.html

27/12/2014, Μανωλάς Εμμανουήλ, πρόβλημα_792,
http://kallitexniko-skaki.blogspot.gr/2014/12/2014.html


Θα δούμε τώρα τις πιο σπάνιες συνθέσεις με το θέμα Elmgren, με τουλάχιστον πέντε μαύρα κομμάτια που αμύνονται σε δοκιμές.

5 μαύρα κομμάτια


Πρόβλημα-808
Termaat Nicolaas I. J.
2nd Prize, Probleemblad 1951


1s6/SQ2pb2/1P6/P1S4R/2kp2B1/K1P2R2/1P1P4/2s5 (12 + 6)
#2

Δοκιμές : {1.Sd3? [2.Rc5#] Sb3!}, {1.Se6? [2.Rc5/Qd5#] Bxh5!}, {1.Sa6? [2.Rc5#] Sd7!}, {1.Se4? [2.Rc5#] dxc3!}, 1.Sb3? [2.Rc5#] Sd3!}, {1.Sd7? [2.Rc5#] e5!}.

Κλειδί : 1.Sa4! [2.Rc5#]
1…Bxh5 2.Be6#, 1…Bd5 2.Qxd5#, 1…e5 2.Qxf7#, 1…dxc3 2.Qe4#, 1…Sb3 2.d3#, 1…Sd3 2.b3#, 1…Sd7/Sa6 2.Q(x)a6#

Θέματα Option και Elmgren.


Πρόβλημα-809
Burbach Johannes J.
Shakend Nederland, 1981


4Q3/8/3p4/1pp1Ppp1/4P3/RPP1kPPR/4SSP1/3KB3 (14 + 6)
#2

Δοκιμές : {1.c4? [2.b4#] b4!}, {1.b4? [2.c4#] c4!}, {1.exf5? [2.exd6#] d5!}, {1.g4? [2.f4#] f4!}, {1.f4? [2.g4#] g4!}.

Κλειδί : 1.Qxb5! [2.Qd3#]
1…c4 2.Qb6#, 1…fxe4 2.Sg4#

Θέμα Elmgren.


6 μαύρα κομμάτια


Πρόβλημα-810
Μανωλάς Εμμανουήλ (GRE)
αδημοσίευτο
αφιερώνεται στον Κώστα Πρέντο


rB6/1sK1S2P/2P2p2/1R1Pk1P1/6R1/1B4P1/6bQ/6r1 (12 + 6)
#2

Δοκιμές : {1.Sg6+? Kf5!}, {1.Bc2? [2.Sg6#] Sc5! (Το d5 φυλάγεται από τρία λευκά κομμάτια Rb5 Bb3 Se7. Φεύγει το ένα για την δοκιμή, θα φύγει το άλλο για το ματ, οπότε μπλοκάρει ο μαύρος το τρίτο : θέμα Zappas simple)}, {1.d6+? Sc5!}, {1.Re4+? Kxe4!}, {1.Kxb7+?/Kd7+? Rxb8+!}, {1.Qxg1? [2.Qd4#] Be4!}, {1.Qxg2? [2.Re4#/Qb2#/Qe2#/Qe4#] Rxg2!}, {1.Qh6?/h8=Q?/h8=B? Rf1!}, {1.h8=S? [2.Shg6#/Sf7#] fxg5!}.

Κλειδί : 1.Rf4! [2.Sg6#]
1…Be4 2.Qb2#, 1…Bxd5 2.Qe2# (οριζόντιος-διαγώνιος μετασχηματισμός, ODT)

Θέμα Elmgren (εδώ αμύνεται και ο wK). Στις φάσεις {1.h8=S?} και {1.Rf4!} υπάρχει Αντι-Δυάδα (Anti-Dual) στις κινήσεις Be4 και Bxd5. (Υπάρχουν ακόμη πολλά τεχνικά θέματα προς εξέταση: αλλαγμένα ματ σε δύο φάσεις, ματ με κάρφωμα, Urania, Bartolovic, Dombrovskis paradox, Anti-reversal, Anti reversal-menace).


Πρόβλημα-811
Witt Andreas
Commendation, Die Shwalbe 2005


4s1R1/4p2R/4pQ2/4Bsb1/B1P4r/K2SP3/2S5/1k6 (10 + 7)
#2

Δοκιμές : {1.Bh2? [2.Qa1#/Qb2#] Rd4!}, {1.Bg3? Bxf6!}, {1.Bf4? Sd4!}, {1.Bd6? e5!}, {1.Bc7? exf6!}, {1.Bb8? Sxf6!}, {1.Rxe8? [2.Rb8#] Bxe3!}, {1.Kb3? [2.Sa3#] Sd4+!}.

Κλειδί : 1.Ba1! [2.Qb2#] (άνοιγμα γραμμής Bristol)
1…Rd4 2.Rh1#, 1…Bxf6 2.Rg1#, 1…Sd4 2.Qf1#, 1…e5 2.Qb6#, 1…exf6 2.Rb7#, 1…Sxf6 2.Rb8#

Θέμα Elmgren. Πολλαπλά παρσίματα της bQf6. 
Ενημέρωση στις 12-01-2016

Παρακινημένος από την ανάρτηση αυτή, ο Ιταλός συνθέτης Alberto Armeni αποφάσισε να συνθέσει ένα πρόβλημα με περισσότερα από 6 μαύρα κομμάτια, που να αμύνονται όλα σε δοκιμές. Έχει πετύχει μια σπουδαία σύνθεση, που έχουμε την χαρά να παρουσιάσουμε εδώ. (Ήταν άθλος, αλλά ξεπεράστηκε από τον ίδιο συνθέτη, όπως θα δείτε παρακάτω στο Πρόβλημα-814).

8 μαύρα κομμάτια


Πρόβλημα-812
Armeni Alberto
International Composing Tourney "e4-e5" 2015-2016, section 2#
Πηγή : http://www.chessplayer.ro/tourneys_2015.html (με κλικ στο μπλε 24)

1s5b/3B1PP1/p4Rr1/2Bk4/3P4/1pK1R1rb/pP2PS2/2Q2S2 (13 + 9)
#2

Έτοιμο παιγνίδι : {1...Sc6 2.Bxc6#, 1...Rxg7/g5 2.Rd6#, 1...R6g4 2.Rd6/f5#, 1...Rxe3+ 2.Sxe3#, 1...R3g4 2.Rf5# / Re5#, 1...Rg2/g1 2.Re5#, 1...Bg2/xf1/f5 2.R(x)f5#}

Δοκιμές : {1.Sxg3? [2.Re5#] Sb8xd7!}, {1.g8=S? [2.Se7#] Bh8xf6!}, {1.Kb4? [2.Re5# / Qc4#] a6-a5+!}, {1.f8=Q? [2.Qd6#] Rg6xf6!}, {1.Qc2? [2.Qxb3# / Qe4#] b3xc2!}, {1.Rd3? [2.e4#] Rg3xd3+!}, {1.Rxg6? [2.Rd6#] Bh3-e6!}, {1.Kxb3? [2.Qc4#] a1=S+!}, {1.Ref3? [2.e4# / Se3#] Rxf3+!}, {1.Rxg3? [2.e4# / Se3#] Rxg3+!}, {1.Sd3? [2.Sb4# / Sf4# / Re5#] Rxe3!}, {1.Qd1? [2.Qxb3#] a1=S!}

Κλειδί : 1.Kd3! [2.Qc4#]
1...Rxe3+ 2.Sxe3# 
1...Bf5+ 2. Rxf5#.

Θέμα Elmgren
Ενημέρωση στις 11-04-2016

Ο συνθέτης Alberto Armeni δημιούργησε έναν άθλο για το θέμα Elmgren, με 11 αμυνόμενα μαύρα κομμάτια!

Άθλος με 11 μαύρα κομμάτια


Πρόβλημα-814
Armeni Alberto
“Problemas”, April 2016, problem n. 174, page 350
Πηγή : https://drive.google.com/file/d/0B5lHTACLJK1fZnZjUjZzWjZ1RUk/view

2b5/p2p3R/1p1Qp3/5p2/5Pp1/3p2Kp/r2S3R/b2S2kB (8 + 12)
#2


Δοκιμές: {1.Bb7? / Ba8? Bc8(x)b7!}, {1.Qxb6+? a7xb6!}, {1.Bc6? d7xc6!}, {1.Qc5+? b6xc5!}, {1.Bd5? e6xd5!}, {1.Be4? f5xe4!}, {1.Sf3+? / Bf3? g4xf3!}, {1.Re2? d3xe2!}, {1.Rg2+? h3xg2!}, {1.Rf2? Ra2xd2!}, {1.Qd4+? / Qe5? Ba1xd4! / Ba1xe5!}.

Κλειδί: 1.Bg2! [2.Rh1#] hxg2 2.Rxg2#

Θέμα Elmgren. Άθλος με δοκιμές που τις αποκρούουν και τα 11 μαύρα κομμάτια.

1 σχόλιο:

Emmanuel Manolas είπε...

Στο έγγραφο που δόθηκε ως πηγή του Προβλήματος-814 (Πηγή : https://drive.google.com/file/d/0B5lHTACLJK1fZnZjUjZzWjZ1RUk/view) υπάρχει και μία ενδιαφέρουσα εργασία του Έλληνα συνθέτη Γιάννη Καλκαβούρα, στην σελίδα 334.