Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

Συνεργασίες συνθετών (4)

Στην ανάρτηση αυτή θα δούμε δυο βοηθητικά προβλήματα και ένα άμεσου ματ, που προέκυψαν από συνεργασίες Ελλήνων συνθετών.
Στις συνεργασίες σκακιστικών συνθετών υποχωρεί ο εγωισμός. Οι συνθέτες συνεργάζονται και αναδεικνύουν την φιλία τους.

Πρόβλημα_766
Βύρων Ζάππας και Νίκος Σιώτης
Έπαινος, Jubilee Tourney C. Goumondy-40, 1986

1B6/5R2/6p1/2s3p1/3Sk1p1/3p4/3brp2/7K (4 + 9)

h#2, 3.1.1.1 (Βοηθητικό δυάρι, τρεις λύσεις)

1.Re3 Sf5 2.Kf3 Sg3# (μπαταρία Ίππου - Πύργου)
1.Be3 Rc7 2.Kf4 Re7# (μπαταρία Πύργου - Αξιωματικού)
1.Ke3 Ba7 2.Se4 Sc2# (μπαταρία Ίππου - Αξιωματικού)

Τα λευκά κομμάτια σχηματίζουν μπαταρίες με κυκλικό τρόπο. Τα μαύρα αρχίζουν με τοποθέτηση ενός κομματιού στο e3 και αυτομπλοκαρίσματα. Υπάρχει διατομή Grimshaw (bR και bB) στο e3 την οποία εκμεταλλεύεται ο Λευκός δίνοντας ματ Anderssen (το λευκό κομμάτι Α παρεμβάλλεται στο λευκό κομμάτι Β, ο μαύρος κάνει κίνηση, το λευκό κομμάτι Β κινείται και δίνει σαχ με αποκάλυψη του Α).


Πρόβλημα_767
Νίκος Περγιάλης και Μάνος Πανταβός
αδημοσίευτο
8/7R/B7/8/8/1kP1S2R/8/2K5 (6 + 1)

#2 (δυάρι)

Δοκιμές : {1.Sc2? A Ka4! a}, {1.Bc4+? B Kxc3! b}

Κλειδί : 1.Ra7!
1…Ka4 a / Ka3 / Ka2 2.Bc4# B
1…Kxc3 b 2.Sc2# A

Μινιατούρα που παρουσιάζει το θέμα Banny (Δοκιμές {1.A? a!}, {1.B? b!} αλλά μετά το κλειδί η άμυνα κάθε δοκιμής γίνεται ματ με το κλειδί της άλλης δοκιμής 1...a 2.B#, 1...b 2.A#).
Το κλειδί σχηματίζει μια έμμεση μπαταρία (επειδή στοχεύει σε διαφυγή του bK, όχι επάνω του) και είναι σαν να του στήνει ενέδρα (ambush).


Πρόβλημα_768
Ιωάννης Καλκαβούρας και Παναγιώτης Κονιδάρης και Εμμανουήλ Μανωλάς
Kudesnik, 2013

8/1p3q2/8/p4r1b/2kS1R2/2pS1s2/4BK2/8 (5 + 8)

h#2, 4.1.1.1 (Βοηθητικό δυάρι, τέσσερις λύσεις)

1.Sd2 Bxh5 2.Kxd3 Be2# (θυσία ίππου d3, επιστροφή του wB)
1.Rd5 Rxf7 2.Kxd4 Rf4# (θυσία ίππου d4, επιστροφή του wR)

1.Rc5 Sc1+ 2.Kb4 Sc2# (οι ίπποι από d3 d4 πάνε στα c1 c2)
1.b6 Se6+ 2.Kb5 Se5# (οι ίπποι από d3 d4 πάνε στα e5 e6)

Αυτό ανήκει στη κατηγορία "Βοηθητικά του μέλλοντος" (HotF, Helpmate of the Future), όπου οι ομοστρατηγικές λύσεις εμφανίζονται κατά ζεύγη. Στο πρώτο ζεύγος λύσεων ο bK πλησιάζει και γίνεται ματ εξ επαφής, στο δεύτερο ζεύγος ο bK απομακρύνεται λόγω σαχ και οι λευκοί Ίπποι κάνουν μακρινό ματ με αποκάλυψη.
Σε όλες τις λύσεις τα μαύρα κάνουν προληπτικό αυτομπλοκάρισμα (preventive self-block, όταν ο μαύρος μπλοκάρει ένα τετράγωνο που θα γινόταν διαφυγή μετά την μετακίνηση του bK).


Πρόβλημα_769
Χάρης Φουγιαξής και Κώστας Πρέντος
2ο Βραβείο, 7th Moskovskaya Matreshka, Wageningen, 2006

3b4/1r3Bpq/p1s1Ss1p/1p3P1p/1Pk2K1R/2r5/4P3/8 (7 + 12)

h#2, (Βοηθητικό δυάρι),
a) diagram, b) wKf4 < -- > wSe6

a) 1.Se7 Sc5+ 2.Sfd5+ Ke5#
b) 1.Sd7 Sd3+ 2.Sd4+ Kd6#

Άνοιγμα 2x2 μπαταριών. Αυτοπαρεμβολές και διασταυρούμενα σαχ. Ματ με άνοιγμα βασιλικής μπαταρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: