Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Νέα επιτροπή καλλιτεχνικού σκακιού

Η ΕΣΟ στις 08.03.2014 αποφάσισε (http://www.chessfed.gr/archives/3483) μεταξύ άλλων :

7. Κατόπιν εισήγησης του κ. Δημήτρη Σκυριανόγλου για επαναδραστηριοποίηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικού Σκακιού, αποφασίστηκε η στελέχωσή της ως εξής: πρόεδρος Στάθης Ευσταθόπουλος και μέλη οι κ.κ. Χάρης Φουγιαξής, Παναγιώτης Κονιδάρης, Μανώλης Μανωλάς, Δημήτρης Σκυριανόγλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: