Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

WCCI, Παγκόσμιο ατομικό πρωτάθλημα σκακιστικής σύνθεσης

Η Παγκόσμια συνομοσπονδία σκακιστικής σύνθεσης (WFCC, World Federation for Chess Composition) έχει προκηρύξει το Παγκόσμιο ατομικό πρωτάθλημα σκακιστικής σύνθεσης (WCCI, World Championship in Composing for Individuals) 2010-2012.
Διαβάστε την προκήρυξη εδώ : http://www.sci.fi/~stniekat/pccc/wcci5.htm.

Δυο λεπτομέρειες :
The WCCI includes the following sections: 
A) Twomovers, B) Threemovers, C) Moremovers, D) Endgame studies, E) Helpmates, F) Selfmates, G) Fairies, H) Retro problems.

February 15th 2013: Deadline for the submission of entries to the director. 
The tourney director is Mike Prcic (e-mail: tuzlakaol.com).

Δεν υπάρχουν σχόλια: