Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

2012-12-31 : Διαγωνισμός Σύνθεσης Vukcevich-75 JT

Για τα εβδομηκοστά πέμπτα γενέθλια του Milan Vukcevich, το περιοδικό StrateGems ανακοινώνει ένα εορταστικό τουρνουά με τα ακόλουθα τμήματα :
Τμήμα A - Δυάρια, Κριτής : Vasyl Dyachuk
Τμήμα B - Τριάρια, Κριτής : Robert Burger
Τμήμα C - Πολυκίνητα, Κριτής : Richard Becker
Τμήμα D - Βοηθητικά, Κριτής : Dan Meinking
Τμήμα E - Αντίστροφα, Κριτής : Petko A. Petkov
Το θέμα για το τουρνουά είναι ελεύθερο. Ειδική προσοχή θα δοθεί σε συνθέσεις που παρουσιάζουν ένα (ή περισσότερα) από τα αγαπημένα θέματα του Milan : Αμοιβαία Αλλαγή (Reciprocal Change), Μπρίστολ (Bristol), Νοβότνι (Novotny) και Γκρίμσο (Grimshaw).
Έπαθλα, βιβλία και δωρεάν συνδρομές, θα δοθούν σε όσους πάρουν βραβεία. Μια ηλεκτρονική έκδοση (PDF) του StrateGems, με τα αποτελέσματα του τουρνουά, θα αποσταλεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο τουρνουά.
Αποστολή στον : Mike Prcic Tuzlak@aol.com
Τελευταία ημερομηνία αποστολής : 31.12.2012


To celebrate Milan’s 75th birthday, StrateGems is announcing a jubilee tourney in the following sections:
Section A - Twomovers, Judge: Vasyl Dyachuk
Section B - Threemovers, Judge: Robert Burger
Section C - Moremovers, Judge: Richard Becker
Section D - Helpmates, Judge: Dan Meinking
Section E - Selfmates, Judge: Petko A. Petkov
The theme for the tourney is free. A special consideration will be given to compositions which show one (or more) of Milan’s favorite themes: Reciprocal Change, Bristol, Novotny and Grimshaw.
Prizes in books and free subscriptions will be given to all prize winners. An electronic version (PDF) of StrateGems, with the tourney results, will be emailed to all tourney participants.
Send to: Mike Prcic Tuzlak@aol.com
Closing date: 31.12.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: